banner_mHDmzQnh_webbanner_970x250.gif
banner_Qadt244U_webbanner_728x90.gif
banner_wHx3GucY_webbanner_300x250.gif

Ferenc pápa a szentmisén: a csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége (percről percre)

A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége, a párbeszéd, az egység és a testvériség jele, és tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is - mondta Ferenc pápa szombaton homíliájában a Csíksomlyón több tízezer hívő előtt bemutatott szentmiséjén. Percről percre követjük a helyszínről az eseményeket. 

20:34

Nyisztor Tinka a csángók magyar nyelvű misézéséről: megszoktuk azt, ami nem normális

Nyisztor Tinka néprajzkutatóval, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének egykori vallási felelősével, a magyar nyelvű misézés lelkes aktivistájával beszélgettünk a pápalátogatás után. (VIDEÓ: Varró-Bodóczi Zoltán)

15:27

A román zarándokok nagyon jól érezték magukat Csíksomlyón (VIDEÓINTERJÚK)

A Csíksomlyón tartózkodó munkatársaink román zarándokokat, egy miskolci házaspárt és két székelyföldi lányt is kérdeztek szombat reggel arról, hogy milyen gondolatokkal érkeztek Ferenc pápa szabadtéri szentmiséjére. (VIDEÓ: Varró-Bodóczi Zoltán)

14:16

Himnusszal ért véget a szertartás

A szentmise végén Ferenc pápa elhelyezte a helyszínre szállított Mária kegyszobor lábánál az arany rózsát. A szertartás a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget. A szervezők első becslése szerint 80 és 100 ezer között lehetett a pápai szentmisén részt vevők száma.

14:15

Jakubinyi György érsek köszönetet mondott

A római katolikus egyházmegyék nevében mondott köszönetet a Szentatyának Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. Megköszönte Ferenc pápának, hogy Erdélybe látogatott, felidézve, hogy húsz évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa kénytelen volt Bukarestre korlátozni romániai vizitjét. Jakubinyi felidézte, hogy a néhai pápa akkor megígérte, újra elzarándokol Romániába, de erre már nem kerülhetett sor.

Az érsek örömmel állapította meg, hogy Ferenc pápa látogatásával, húsz év múltán beteljesült a négy - gyulafehérvári, váradi, szatmári és temesvári - magyar és székely többségű erdélyi katolikus egyházmegyék híveinek a vágya.

A gyulafehérvári érsek Xantus Gézának az Ahol az ég és föld találkozik című festményével ajándékozta meg a pápát, Ferenc pápa pedig egy miséző kelyhet adott át az érseknek. (MTI/Maszol)

 

13:46

Magyarországi politikusok a szentmisén

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, Habsburg György, Magyarország utazó nagykövete és Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke Ferenc pápa szentmiséjén a csíksomlyói hegynyeregben. De jelen vannak szép számmal az RMDSZ politikusai is: munkatársaink Kelemen Hunor szövetségi elnököt, Borboly Csaba tanácselnököt és Ráduly Róbert csíkszeredai polgármestert látták a tömegben.

13:44

Az élő közvetítésben nem látszik, de vannak magyar zászlók is

Bár voltak, akik attól tartottak, nem lehet majd zászlókat hozni Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjére, a helyszínen nyoma sincs annak, hogy bármilyen tiltás lenne érvényben. A tömegben az egyházi, gyülekezeti jelképek mellett feltűnnek település-zászlók, valamint a piros-fehér-zöld magyar- és az égszínkék székely zászlók is.

13:41

A gyenge felé fordítja tekintetét az Isten

„Ez a zarándoklat tekintetünket Máriára és az Isten általi kiválasztottság titkára irányítja”, folytatta Ferenc pápa. A Római Birodalom és Izrael perifériájáról származó Mária „igen”-jével elindította a „gyöngédség forradalmát”, mondta, ami az „Isten általi kiválasztottság titka”: a gyenge felé fordulás összezavarja az erőseket. „Arra ösztönöz, bátorít minket, hogy mi is hozzá hasonlóan mondjuk ki az „igen”-ünket, hogy végigjárjuk a kiengesztelődés ösvényeit” – hangoztatta, majd az Evangélium követésére intette a híveket. 

13:35

Közös jövőépítésről beszélt a Szentatya

A zarándokok egy „minden helyzetben szolidáris karavánná” válnak a jövőépítés érdekében. Ne arra figyeljünk a zarándoklat során, hogy mi lehetett volna – és nem lett –, hanem arra, ami ránk vár. „Zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön és közöttünk van, előmozdítva és ösztönözve a szolidaritást, a testvériséget, a jó utáni vágyat, az igazságot és az igazságosságot” – magyarázta. 

Akik tegnap lemaradtak, a holnap főszereplőivé válhatnak, és a ma főszereplői holnap sem maradhatnak hátra – erre a küzdelemre való elköteleződést jelenti a zarándkolat. „Ez pedig a jövő szálainak kézműves összefonását teszi szükségessé” – fejtette ki.

13:28

„Járjunk együtt az úton”

Zarándokolni nem jelent egyebet, mint késztetést érezni arra, hogy „járjunk együtt az úton”, kegyelmet kérve az Úrtól, hogy „a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében”, folytatta gondolatát a Szentatya.

Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton, kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. 

Zarándokolni azt jelenti, hogy elszakadunk bizonyosságainktól és kényelmünktől, „egy új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni”. Zarándokolni ugyanakkor kihívás, hogy „felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét”, és nem félhetünk az érintkezéstől, találkozástól, segítségnyújtástól sem. 

13:21

Egy nép vagyunk

Az együvé tartozás és testvériség fontosságára hívta fel a figyelmet a Szentatya. Hangsúlyozta: ki kell alakuljon bennünk annak a tudata, hogy egy nép vagyunk. Ennek gazdagságát pedig pont a különböző kultúrák, nyelvek és hagyományok adják. „Isten hívő szent népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr irgalmát énekelve”, fogalmazott.

Arra intett: ne hagyjuk, hogy a múlt eseményei meggátolják a testvéri együttélést. „Ne hagyjuk, hogy azok a hangok és azok a sebek, amelyek az elkülönülést és a megosztottságot táplálják, megfosszanak minket a testvériség érzésétől. Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri együttélést” – hangzott el Ferenc pápa szentbeszédében. 

13:10

A zarándoklat Erdély öröksége

„A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a könnyek és az esdeklések helyei” – fogalmazott. Szentbeszédében Ferenc pápa érzékeltette: tudja, hogy minden pünkösdkor Csíksomlyóra tömegek zarándokolnak, hogy „megerősödjenek az Istenbe vetett hitben és a Szűzanya iránti tiszteletben, akit ez a fából készült csodálatos szobor jelenít meg”.

A csíksomlyói zarándoklat „Erdély öröksége”, jelentette ki, amely tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. A párbeszéd, egység és testvériség jeleként értékelte, hogy a zarándoklaton más felekezetűek is részt vesznek.

13:01

„Isten iránti örömmel vagyok itt”

Isten iránti örömmel és hálával van ma jelen Csíksomlyón, kezdte szentbeszédét Ferenc pápa. A „történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves” Mária-kegyhelyre „gyermekként” megyünk, hogy „égi Édesanyánkkal” találkozzunk és hogy egymásban valódi testvérre leljünk.

12:32

Megkezdődött a pápai szentmise

Elkezdődött a pápai szentmise. Úgy tűnik, nem sikerült tökéletesen megoldani a hangosítást: az énekeken kívül gyakorlatilag alig érthető mindaz, ami az oltárról elhangzik.

A biztonsági emberek igyekeznek diszkréten tenni a dolgukat: a legtöbb katona és csendőr be van húzódva a helyszínt körülvevő erdők szélére, és onnan figyelik az eseményeket.

Közben egyre több emberen tűnik fel a mentősök által használt hőszigetelő takaró, sokan átáztak és átfáztak a reggel óta tartó esőben. Különben az égi áldás a pápa érkezésére abbamaradt.

 

12:27

Ott van, ni!

A zarándokok kivetítőn is nézhették a pápa érkezését.

12:10

Megérkezett a helyszínre Ferenc pápa

Az összegyűlt hívek tapsa és örömujjongása közepette megérkezett a csíksomlyói szentmise helyszínére Ferenc pápa. A pápamobilon érkező egyházfő derűsen köszöntötte az egybegyűlteket. A zarándokok a pápa érkezését követően a régi székely himnuszként ismert „Ó, én édes jó Istenem” kezdetű énekbe kezdtek bele orgonakísérettel.

12:09

67 zarándok szorult orvosi ellátásra

Reggel fél tízig 67 személyt, köztük 36 gyereket, kellett ellátniuknak az orvosoknak Csíksomlyón. A kiskorúak a hideg idő miatt szorultak az orvosok segítségére. (Hotnews)

12:04

Böjte Csaba csíkszentdomokosi házikenyeret hozott Ferenc pápának

Ezer gyermek kíséretében érkezett Csíksomlyóra Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője. Az atya és pártfogoltjai nem érkeztek üres kézzel: hagyományos, Csíkszentdomokoson sütött házi kenyeret hoztak Ferenc pápának ajándékba. Böjte Csaba csaknem hetven gyermekotthont működtet Erdély-szerte, az ott élő gyermekek ajándékaként hozta a szentatyának a házikenyeret.

12:04

Megérkezett Viorica Dăncilă miniszterelnök

Néhány kormánytag kíséretében érkezett meg Csíksomlyóra szombat délelőtt Románia miniszterelnöke. 

12:00

Nem tudnak mind bejutni a regisztrált zarándokok

A bekerített területre 110 ezer zarándokot regisztráltak, de a körülmények nem teszik lehetővé, hogy mindannyian bejussanak – írja az MTI helyszíni tudósítója.

11:55

Sok a rohammentős a helyszínen

A zarándokok biztonságára több tucat rohammentő egység ügyel a helyszínen.

11:45

Nem ment el üres kézzel a Szentatya Marosvásárhelyről

A Maros megye jelképének számító marosfelfalui bronz fibula másolatát adta ajándékba szombaton a marosvásárhelyi repülőtéren Ferenc pápának Mircea Duşa megyei prefektusa. A kitüntetést, amely a bronzkori lelet másolata, prefektusi rendelettel ítélték oda a szentatyának. A prefektus szerint a helyi hatóságokat „viszonylag későn” értesítették, hogy a pápa Marosvásárhelyt érintve megy Csíksomlyóra, ezért „csak néhány helyi lakos” volt jelen érkezésekor. (Agerpres)

11:28

Alig érezhető a biztonsági erők jelenléte

A helyszínen lévő munkatársaink gyakorlatilag semmilyen biztonsági ellenőrzést nem tapasztaltak. A Hármashalom-oltárig lehet sétálgatni, csak akkor szólnak, ha megáll az ember. A csendőrök egyébként nagyon kedvesek, és tudnak angolul is.

11:05

A szentmise egy óriási kivetítőn is követhető lesz

10:55

Esernyőerdő Csíksomlyón: várják a zarándokok Ferenc pápa érkezését

Reggel hét óra óta nagy intenzitással esik az eső Csíksomlyón és környékén. A pápai szentmisére érkező hívek esernyőerdő fedésében és esőköpenyben igyekeztek megközelíteni a Kis- és Nagy Somlyó közötti helyszínt.

10:44

Meteorológusok: narancs jelzésű esőriadó van érvényben Csíksomlyón

Heves esőzésekre figyelmeztet azonnali (nowcasting) típusú előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). 

A szakemberek szerint Hargita megye településein egyelőre tíz óráig lehet esőre számítani, a csapadék mennyisége elérheti a 35 litert négyzetméterenként. 

10:25

Autóval, nem helikopterrel érkezik a pápa

A helyszínen tartózkodó munkatársaink információi szerint az előzetes tervektől eltérően Ferenc pápa nem helikopterrel, hanem autóval érkezik Marosvásárhelyről Csíksomlyóra. Szintén az időjárás miatt döntött az utolsó pillanatban az egyházfő biztonságáért felelős tárcaközi bizottság arról, hogy a pápa repülője nem Bákóban, hanem Marosvásárhelyen száll le.

10:13

Három irányból is érkeznek a zarándokok a helyszínre

10:04

Zuhogó esőbe vonulnak a zarándokok a hegynyeregbe

Az eső még nem állt el. A zarándokok fegyelmezetten kaptatnak fel a hegynyeregbe.

09:37

Nem történt meg a „csoda” a pápai szentmise napján

Korábban a szervezők a Maszolnak azt nyilatkozták, bíznak abban, hogy eső nélkül lezajlik a csíksomlyói pápalátogatás, hiszen „szokott kisebb csoda történni ilyenkor”. Végül nem történt csoda.

09:19

Egész napos műsorfolyammal készül a Duna TV

Azok számára, akik nem tudnak a helyszínen jelen lenni: a Duna TV-n élőben lesz látható Ferenc pápa szentmiséje. Emellett egész napos műsorfolyammal: háttérműsorokkal, exkluzív interjúkkal, dokumentumfilmekkel, helyszíni tudósításokkal készül a közmédia a székelyföldi pápalátogatásra.

08:30

Érkeznek a zarándokok a pápai szentmisére

Szombaton reggel hat órakor megérkezett Csíkszeredába az a zarándokvonat, amely Szombathelyről indulva szállította a magyarországi hívek nagy létszámú csoportját a pápalátogatás helyszínére. Kint voltunk a pályaudvaron.

08:15

Hasznos tudnivalók a zarándokoknak

Korábban összegyűjtöttük a helyszínre érkezőknek a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat a pápai szentmiséről.

banner_2OFm8Z0e_webbanner_3_970x250.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?