Botránnyal indult a Székelyek nagy menetelése

A szervezők kétszázezer embert várnak vasárnap a Székelyek Nagy Menetelésére, amelyről percről percre tudósítunk. A felvonulás résztevői két háromszéki falu, Bereck és Kökös közötti 55 kilométeres útszakaszon összefüggő menetoszloppal kívánják felhívni a figyelmet az egységes, önálló, autonóm Székelyföld igényére. A menetelés programjáról itt talál részleteket.

14:30 A Gândul információja szerint nem a Kovászna megyei, hanem a Brassó megyei csendőrök tartóztattak fel Kökösnél négy, a Noua Dreaptă tagjait szállító személygépkocsit.

14:00 Lapunk megtudta, hogy a szélsőséges Noua Dreaptă (Új Jobboldal) szervezet több tucat tagja is fel akart vonulni a székelyek menetelésének útvonalán, ám a csendőrség Kökösnél megállította őket. Petronela Corodeanu, a Kovászna megyei csendőrség szóvivője a maszol.ro kérdésére cáfolta ezt az információt.

13:50 A román hírtelevíziók részletesen beszámoltak a Székelyek nagy meneteléséről és a Csíkszeredában "ragadt" különvonathoz kapcsolódó botrányról. Tudósításaik itt, itt és itt is megtekinthetők.

13:40 Tudósítónk beszámolója szerint egy Vrancea megyei rendszámú autó a menetoszlop mellett elhaladva beledudált a magyar himnuszba Réty és Maksa között.

13:35 Elhangzik a magyar és a székely himnusz.

13:30 Összeértek a menetoszlopok. Izsák Balázs felolvassa a petíciót. Az SZNT elnökének rádión elhangzó beszédét az egész menetoszlop hallgatja.

Autonómiát Székelyföldnek, párbeszédet és társadalmi békét!

Ma, 2013 október 27-én a Bereck és Kökös között összegyűlt székelyek a velük szolidaritást vállaló erdélyi és kárpát-medencei magyarok szolidaritásával, ismerve a nagyvilág magyar közösségeinek támogató megnyilvánulásait, megerősítik a gyergyóditrói nemzetgyűlésen kinyilvánított történelmi igényüket, élni akarnak az önrendelkezés jogával és e jog alapján követelik Székelyföld államon belüli önkormányzását.

 Követelik, hogy Romániában az Európában elfogadott normák érvényesüljenek, és a székely nép Európa autonóm közösségeihez hasonlóan megélhesse önrendelkezését, Székelyföld autonómiája révén.

Ragaszkodnak a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföldnek a Gyergyóditrói Nemzetgyűlés által kijelölt ideiglenes határaihoz, és követelik, hogy a helyi közösségek népszavazása véglegesítse azokat.  Székelyföld minden lakójának közös hazája, függetlenül nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától, ezért az államon belüli önkormányzás, a területi autonómia Székelyföld minden lakója számára a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciája lesz.

Az államon belüli önkormányzás regionális szintű hatalmat jelent, amelynek demokratikusan létrehozott döntéshozó szerve van, és amely széleskörű autonómiával rendelkezik a hatáskörök és ezek demokratikus gyakorlása terén. Ugyanakkor rendelkezik a feladatok teljesítéséhez szükséges eszközökkel. Ez év március 10-én, a Székely Szabadság napján a marosvásárhelyi Postaréten összegyűlt székelyek beadvánnyal fordultak Románia kormányához, amelyben követelik, hogy a sajátos történelmi, földrajzi, politikai, gazdasági, kulturális jellegzetességekkel rendelkező Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót.

Követelték, hogy Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót, követelték Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolását. Követelték a párbeszéd megkezdését, a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti Tanáccsal, és a székely önkormányzatokkal. Erre a beadványra nyolc hónap elteltével válasz nem érkezett. A nagyvilág közvéleményéhez fordulva mondjuk el, változatlanul hisszük, hogy a párbeszéd a társadalmi béke záloga, a székelyek pedig békét és párbeszédet akarnak.

A nagyvilág közvéleménye előtt kérjük ismételten Románia kormányát, ne vegye semmibe hétszázezer polgárának akaratát, akik egyben az Európai Unió polgárai is.

Ugyanakkor felhívjuk a kormány figyelmét, hogy a párbeszéd lebecsülése, a székelyek akaratának mellőzése,a  székely jelképek folyamatos üldözése, nem fogja sem elfárasztani, sem megtörni a székely autonómiatörekvést.

A mai napot követően vagy érdemi párbeszéd kezdődik a székelység képviselőivel, a székely nép kinyilvánított akaratáról, Székelyföld jövőjéről, vagy sokasodni és erősödni fognak a tiltakozó megmozdulások, beleértve a polgári engedetlenséget is.

Kérjük Magyarország kormányát, kérje Románia kormányától a két ország közötti alapszerződés tiszteletben tartását, különös tekintettel annak 15/9 cikkére. Nekünk székelyeknek alapvető érdekünk, hogy Magyarország és Románia között jó legyen a viszony, a békés, építő együttműködés, az Európai Unió tagállamainak közös alkotmányos örökségének jegyében.  

13:20 A Sláger Rádió szerint Kézdivásárhelyen még nem alakult ki az élőlánc.

13:19 Lovasok haladnak el a tömeg mellett Réty és Maksa között, Csernátonba igyekeznek. Azt mondják, megunták a rivaldafényt. "Meleg a sapka, mi? de megéri!" – fordult hozzájuk egy nénike. Tudósítónk szerint a hangulat remek az úton. Az emberek esznek, beszélgetnek, várják a fél kettőt, a petíció felolvasását.

13:18 A székelység nem akar kiszolgáltatottságban és alárendeltségben élni, és soha nem mond le "ősi jussáról", az autonómiáról - jelentette ki Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. Kifejtette: Trianon óta a székelységnek folyamatos román asszimilációs törekvéssel kell szembenéznie, és megmaradása érdekében ezt a folyamatot meg kell állítania. Ezért a székelyek azt követelik, hogy Bukarest tartsa be nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit, hiszen, mint mondta, az 1919-es párizsi kisebbségi szerződésben autonómiajogot garantáltak a székelységnek."Milyen Európa az, ahol a kettős mérce elvét tolerálják? Mi nem ilyen Európát akarunk!" - hangoztatta a pártelnök. Hozzátette: a székelység szülőföldjén akar jövőt gyermekeinek, és sorsát maga akarja irányítani.

13:15 Toró T. Tibornak, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökének a beszéde hangzik el:

Székely testvéreim! Gábor Áron utódai!  Ti, akik most itt vagytok a sorban, Kököstől Bereckig, vagy csupán lélekben vagytok velünk, de velünk együtt dobog a szívetek szerte Erdélyben, az anyaországban vagy a nagyvilágban, tudnotok és éreznetek kell, hogy részesei vagytok valaminek. Talán nem csodának, mert a csodateremtés nem a mi kezünkben van, de valami hasonlónak.

Mert nem mindennapi az a hit és erő, amely belőletek sugárzik. A hit, hogy együtt sikerülhet helyreállítani a rendet és normalitást itt, a mindig is rendtartó Székelyföldön, szülőföldünkön. Azt a rendet, amelyet elődeinktől örököltünk, és amelyet utódainknak kell megőriznünk és továbbadnunk. Hogy ők is álmodhassák tovább a nemzet ezredéves álmát az erős és megtartó hazáról, ott fenn a magasban és itt a földön is.

És sugárzik belőletek az erő és akarat. Hogy nem hagyjuk magunk. Hogy össze tudunk gyűlni, ha kell – ahogyan tettük ezt múlt év novemberében Sepsiszentgyörgyön vagy ez év március 10-én Marosvásárhelyen, a Székely Szabadság napján: az égre kiáltani a nemet és az igent. Nemet kiáltani Bukarest álnok szándékára, hogy életidegen és számunkra előnytelen közigazgatási keretbe akar mindet terelni, hogy aztán uralkodhasson rajtunk és szétprédálja unokáink jussát. És igent kiáltani saját kipróbált és hasznos rendünkre: az autonóm Székelyföldre. Mert tudjuk: az autonómia a megoldás.

Megoldás nemcsak az ünnepnapokra, mint amilyen ez a mai nap is, amikor több tízezren énekeljük együtt nemzeti imánkat vagy emeljük az égre zászlónkat.

Az autonómia a megoldás a dolgos mindennapokra is, amikor a család vagy a közösség gondjaira kell munkával megoldást találni. Nem mindig csak túlélni, hanem egyszerűen élni, ahogyan ezt a világon szerencsésebb nemzetek teszik, gyarapodni, jövőt álmodni, építeni és alkotni székely-magyarként, szabadon.

Most együtt vagyunk és miközben részesei vagyunk a Székelyek Nagy Menetelésének, üzenjük ezáltal mindenkinek, akinek füle van hozzá, hogy meghallja: nem lesz béke és nyugalom e tájon addig, amíg szabadságunkat, közösségi jogainkat és közülük a legfontosabbat, a Székelyföld autonómiáját el nem érjük.

Nem tántorít el minket az sem, ha Bukarest hivatalnoki packázással vagy büntetéssel akar megfélemlíteni, ahogyan történik Marosvásárhelyen, ahol a kétnyelvűségért pénzbüntetés jár. Az sem tántorít el, hogy Brüsszel kettős mércével mér és visszautasítja polgári kezdeményezéseink megtárgyalását, arra hivatkozva, hogy nem ő illetékes ebben, hanem Bukarest. Kecskére akarja bízni a káposztát.

Nem hagyjuk magunk. Ha kell, menetelünk, ha kell, népszavazást kezdeményezünk, ha kell, ismét összegyűlünk, ha kell, öntudatos polgárként élünk a polgári engedetlenség eszközével is.

Ma menetelünk, használjuk a közvetlen demokrácia nemes eszközét. Menetelünk az autonómiáért, mert az a megoldás. A számbeli többségnek is hasznosabb lenne, ha meghallaná szavunk. Ha hallgatna ránk. Mert ők is tudják, hiszen több évszázada élünk együtt:

Nyelvünk, hitünk, szülőföldünk, szabadságunk, jövőnk nem adjuk. Az autonómia a megoldás.

13:10 Kelemen Hunornak, az RMDSZ szövetségi elnökének beszéde hangzik el. A politikus Kézdivásárhelyen tartózkodik.

Október 27-e fontos nap mindannyiunk számára. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szervezőként is jelen lesz a Székelyek Nagy Menetelésén.

Szükségünk van a fiatalokra, szükségünk van az értelmiségiekre, szükségünk van az idősekre, szükségünk van a földművesekre. Szükségünk van az otthonteremtéshez, a Szülőföld építéséhez minden egyes emberre. A közösségi akaratot kívánjuk fölmutatni, azt, hogy Székelyföldért, Székelyföld jövőjéért egységesen tudunk dolgozni, egységesen tudunk föllépni, és egységesen tudjuk építeni a mi otthonunkat, a mi Szülőföldünket. A politikai akarat fölmutatása fontos. Fontos azért, hogy az önkormányzatokban, a parlamentben az érdekképviseleti munkánkat hatékonyabban tudjuk végezni.

Akkor, amikor Székelyföld sorsáról döntünk, akkor tulajdonképpen a mi családjainknak, a mi közösségünknek a jövőjéről döntünk. Mi azt szeretnénk, azt kívánjuk, hogy olyan autonómiánk legyen, amikor a mi dolgaimról mi magunk döntünk.

Sokszor elmondtuk, és ma is elmondjuk: az autonómia nem azt jelenti, hogy mi valakitől elveszünk valamit, hanem azt, hogy valakiért valamit teszünk.

A mi autonómiatörekvéseinkkel, a mi céljainkkal nem kívánunk senkit megfosztani semmitől, sem romántól sem magyartól, senkitől nem veszünk el tulajdont, döntést, jogot. Viszont azt kérjük, hogy mi, székely emberek, erdélyi magyar emberek a mi dolgainkról mi magunk dönthessünk!

13:08 Összetalálkoztak a felvonulók oszlopai a Székelyek nagy menetelésén - közölte a Székely Nemzeti Tanács hírszolgálata. A tüntetés 14 helyszínéről 26 menetoszlop indult el a Brassót Bákóval összekötő 11-es országút 53 kilométeres székelyföldi szakaszán. Ezek két-három kilométeres menetelés után értek egymással szembe.

13:03  A Sláger Rádió információi szerint 120 ezer ember hömpölyög Bereck és Kökös között az úton.

13:00 Maksán a vártnál nagyobb tömeg gyűlt össze a Sláger Rádió szerint, ezért lassabban indultak meg az emberek.

12:59 Kökös és Uzon között még nem ért össze a tömeg. Az egyik szervező tudósítónknak megjegyezte: "Jobb lett volna lezárni a forgalmat üt órára, hogy vegyék észre magikot".

12:50 Tudósítónk jelentése szerint csupán Rétyről 13 ezer ember menetelt az úton Maksa irányába.

12:45 Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének beszéde hangzik el: 

Hogy is mondta a költő? Versenyben égtek húrjaink…Milyen jó, hogy ha az erdélyi magyar pártok és szervezetek nem ellenséges vetekedéssel, hanem a közös ügy támogatásában működnek együtt, és nemes versenyben igyekeznek minél nagyobb részt vállalni, ez esetben az autonómia előmenetele érdekében.

Nagyon hálás vagyok a Székely Nemzeti Tanácsnak, hogy sikerült egymás mellé gyűjtenie bennünket. Juhos Gábor nemrégiben szaladta le a maratoni távot Székelyföld autonómiája érdekében. Igen, ez egy hosszú menetelés lesz, maratoni műfajban. Ez nem megy könnyen. 1963-ban volt a Martin Luther King prédikátor nevével fémjelzett washingtoni menetelés, amikor szabadságért és munkáért tüntettek és meneteltek a fekete bőrűek.

Oda jutunk mi a saját hazánkban, Erdélyországban, hogy azért kelljen menetelnünk, maratont futnunk, netán a hosszútávfutó magányosságával és kitartásával, amit eleink biztosítottak a románoknak Hátszeg vidékén, a szászoknak Szászföldön, a székelyeknek, amíg aztán meg nem csorbultak a jogok a későbbiekben. És azt nem értik a román testvéreink, amiért ők harcoltak a 19. század végén Ioan Slavici és kortársai vezetésével? Nem értik, hogy mit jelent a román iskolához hasonlóan a magyar iskola? A román kultúrához és oktatáshoz hasonlóan, a román egyház jogaihoz hasonlóan a magyar történelmi egyházaknak a szabadsága és jogai? Én büszke vagyok arra, hogy ebben az országban és mondhatni az egész Kárpát-medencei magyar nyelvterületen nincs még egy olyan nemzeti közösség, amelyik ennyire állhatatosan ki tudna állni a jogai és az ügye mellett. Ez egy olyan székely örökség, amelyet apai ágon, nagyszüleim végén magam is örököltem. Nem véletlen, hogy amikor jönnek a magyarországi testvéreink – akiket arra tanítottak évtizedekig, hogy a Kádár-rendszerben merjenek kicsik lenni és húzzák meg magukat –, annyira meglepődnek, a csíksomlyói búcsún feltöltődnek, a háromszéki ágyúöntő mester, Gábor Áron számukra is örök jelkép.

Most ott leszünk. Gábor Áron kései utódaiként mi nem ágyúval, fegyverrel, hanem békés, demokratikus eszközökkel küzdünk a jövőnkért. Én nagyon remélem, hogy ezen az úton sikerülni fog végigmennünk, és senki nem fog megbírságolni bennünket útfoglalás miatt, és nem kell a székelyeknek keményvalutában fizetniük a szólásszabadságért és a gyülekezési joguk használatáért.

12:40 A Székelyföld ne azoké legyen, akik Bukarestbe viszik adóbevételeit, hanem azoké, akik itt termelik meg az anyagi javakat - hangoztatta beszédében Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanácsának és az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke. "Mi, székelyek szeretnénk tisztelni azt az országot ahol élünk, szeretnénk számítani rá, bízni benne. De régi törvény: ha a hatalom azt akarja, hogy tiszteljék, tiszteletreméltónak is kell lennie. És Romániának is tisztelnie kell a székely közösséget" - mutatott rá a szónok.

12:35 Ezekben a percekben összeért a tömeg a Réty és Maksa közötti úton, az emberek kezdik kialakítani az élőláncot. Szól a zene, nagyon jó a hangulat, az időjárás is kedvező – számolt be tudósítónk.

12:35 Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács elnökének beszéde hangzik el:

A keresztény világ a déli harangszóval Hunyadi János nándorfehérvári győzelmére emlékezik. A harangszónak itt Székelyföldön van egy többletjelentése is: mi székelyek minden harangzúgáskor megemlékezünk Gábor Áronról, a székelyek nemzeti hőséről, aki egy reménytelen helyzetből tudott fordítani, és a székely virtust úgy felmutatni a világnak, hogy példaértékűnek tekintheti ma, minden szabadságvágyó nép.

Tíz éves a Székely Nemzeti tanács, soha jobb pillanatot, soha jobb helyet találni sem lehetett volna, mint a székelyek nagy menetelését, hogy visszatekintsünk, és készítsünk egy rövid gyors mérleget: Mit tettünk az elmúlt tíz esztendőben? Megkerülhetetlen kérdéssé tettünk a közéletben székely autonómia ügyét.

A politikai vezetőknek, magyaroknak, románoknak, viszonyulniuk kell Székelyföldhöz, a székely autonómia kérdéséhez. Jelképet teremtettünk: a székely zászlót,amelyben pontosan leírtuk azokat az intézményeket, amelyek révén Székelyföld autonómiája megvalósul.  Ami alá fel lehet sorakozni. Vázoltunk egy világos jövőképet Székelyföld autonómia statútumával. Megteremtettük az autonómia küzdelem mozgalmi hátterét. Marosvásárhelyen a Székely szabadság Napján vagy ma itt Bereck és Kökös között arra mutatunk példát az utánunk jövőknek, hogy közösségi összefogással nincs lehetetlen. Hétszázezer székely akarata olyan erő, amely meg tudja teremteni előbb vagy utóbb Székelyföld területi autonómiáját. 

Gábor Áronra, a történelemformáló hősiességére méltóbban emlékezni, mint az autonómia küzdelemmel, nem lehet. Bízzunk mindannyian, hogy Székelyföld autonómiája a közeljövőnek nemcsak ígérete, de megvalósulása is lesz. A székely szabadság a székely autonómia magyaros megfogalmazása, és volt-e más, nagyobb fontosabb vágya a székelyeknek évszázadokon keresztül, mint őseik szabadságát megtartani vagy visszaszerezni.

12:30 A Rétyről elindult tömeget kísérő rendőrök egyike azt kérdezte mosolyogva tudósítónktól: "Nem tudja véletlenül, mikor ér véget a felvunulás?" Láthatóan unja az egészet, túl sok dolga eddig nem akadt.

12:10 A Sláger Rádió szerint 60-70 ezer ember hallgatta meg a szabadtéri istentiszteleket. Az időközben elindult menethez azonban folyamatosan csatlakoznak az emberek. Rengeteg a székely zászló.

12:05 Budapesten folyamatosan érkeznek az emberek a Hősök terére, a Székelyek nagy menetelését támogató szimpátiatüntetés gyülekezőhelyére. 

12:00 Megindult az úton a tömeg Rétyről Maksa irányába – számol be tudósítónk. A menetoszlopok folyamatosan bővülnek. Az egymással szembe elinduló menetoszlopoknak két-három kilométeres utat kell megtenniük, míg szembetalálkoznak egymással. A tömegben négy darab, 250 méter hosszú székely zászlót is kifeszítettek, egyet-egyet a felvonulás két végpontján, Kökösön és Bereckben, illetve a rétyi keresztútnál és Kézdivásárhelyen.

11:43 A Székelyek nagy meneteléséről a Mediafax hírügynökség is részletesen beszámol.

11:30 Böjte Csaba atya Bethlen Gáborról, a párbeszéd fontosságáról beszél Rétyen. Emlékeztett arra, hogy a fejedelem képes volt párbeszéddel lecsillapítani a trónra lépésekor Erdélyben dúló feszültségeket. "Csak együtt tehetjük tündérkertté Erdélyt! – jelentette ki Böjte Csaba. A szerzetes arra kérte Istent, értesse meg a többségi néppel, nem ellene, hanem vele együtt akar a székelység szebb Romániát, szebb Erdélyt, szebb Székelyföldet.

11:10 Korodi Attila nem hiszi, hogy a mozdony meghibásodása miatt nem indulhatott el a különvonat Csíkszeredába. "Ez az állambiztonsági szervek ügyködése volt" – mondta a politikus a Mediafaxnak.

11:00 Megkezdődtek az ökumenikus istentiszteletek. 

10:50 A rétyi gyülekezőhelyen rézfúvósok szórakoztatták az istentisztelet kezdetéig a tüntetőket, akik székely és magyar zászlók százaival vonultak a helyszínre. Rétyen megannyi olyan európai közösségnek a zászlaját is kitűzték, amelyek szolidaritására számít a székelység az autonómia eléréséért folytatott küzdelemben. A helyszínen baszk, katalán, skót és dél-tiroli zászlókat is látni lehet. A tüntetők elsősorban román és angol nyelvű feliratokon üzenték: "Autonómiát akarunk nem függetlenséget!" "Románia a mi országunk is!" 

10:43 Az Együtt-PM aktivistái és politikusai részt vesznek vasárnap a Székelyek nagy menetelésén és a budapesti szimpátiatüntetésen is. A szövetség támogatja Székelyföld önkormányzatának megteremtését, "ahogyan általában is a külhoni magyar közösségek autonómiatörekvései mellett állunk" - írták az MTI-nek vasárnap küldött közleményükben.

10:35 Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több száz fős tömeg gyűlt össze.

10:30 "Arra kérünk minden Kökös irányába haladó autóst, bárhonnan is indul, hogy ha a csíki térségben a vasútállomások környékén lát embereket, akik a Nagy menetelésre indultak, vegyék fel őket! Továbbá arra kérnék mindenkit, csakazértis menjünk el minél többen a Nagy menetelésre, üljünk autóba, próbáljunk felkérezkedni  a még el nem indult buszokra, mutassuk meg, hogy nem tudnak elgáncsolni! Találkozzunk legkésőbb 12 órakor Kökösön!" - így szól Borboly Csaba felhívásaHa van még olyan, aki nem kapott autót a vonat helyett, a 0744-399.282, a 0744-399.243, 0740-883.854-as telefonszámok valamelyikét hívhatja.

10:00 Angyalos határában gyülekeznek a Háromszéki Ifjúsági Tanács tagjai (lásd GALÉRIÁNKat).

9:00 A sepsiszentgyörgyi RMDSZ-t sajtóirodájáról azt a hírt kaptuk, hogy akadályozzák a csíkszéki tüntetők eljutását a székelyek nagy menetelésének helyszínére. Vasárnap reggel nem indult útnak az a különvonat, amelynek 1500 csíkszéki tüntetőt kellett volna Uzonba és Kökösbe szállítania, mert „elromlott a mozdony”.

 

<span style=Angyalos határán már gyülekeznek a HÁRIT-os fiatalok." src="https://maszol.ro/uploads/foto/gallery307/1.jpg"> <span style=Angyalos határán már gyülekeznek a HÁRIT-os fiatalok." src="https://maszol.ro/uploads/foto/gallery307/2.jpg"> <span style=Angyalos határán már gyülekeznek a HÁRIT-os fiatalok." src="https://maszol.ro/uploads/foto/gallery307/3.jpg"> <span style=Angyalos határán már gyülekeznek a HÁRIT-os fiatalok." src="https://maszol.ro/uploads/foto/gallery307/4.jpg"> <span style=Angyalos határán már gyülekeznek a HÁRIT-os fiatalok." src="https://maszol.ro/uploads/foto/gallery307/5.jpg"> Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Több tucat HÁRIT-os fiatal a rétyi útkereszteződésig vonult fel az angyalosi úttól, ahol már több százas fős tömeg gyűlt össze. Pillanatképek a Székelyek Nagy Meneteléséről. Pillanatképek a Székelyek Nagy Meneteléséről. Pillanatképek a Székelyek Nagy Meneteléséről. Pillanatképek a Székelyek Nagy Meneteléséről. Pillanatképek a Székelyek Nagy Meneteléséről.

Kapcsolódók

Kimaradt?