Vélemény

 • Ambrus Attila: Iohannis trianoni beszéde – Apokrif

  Ki gondolta volna, hogy egy szlovák miniszterelnöknek lesz bátorsága kezet nyújtani a szlovákiai magyar kisebbségnek, megfordulni és kitérni a nacionalizmus zsákutcájából?

   

 • Rostás-Péter István: NONszenszek és TRIAlmak

  A magyar emlékezet nagyon közjogias – mondja Ablonczy; a személyesre lebontott élmény-morzsa (családi breviárium, jeremiád-részlet) talán közelebb hoz, de nem garanciája még az árnyaltabb összképnek – teszem hozzá.

 • Bogdán Tibor: Mikor veszett el Erdély

  A június 4-i békeszerződés ma már nem is hatályos. Trianont legfeljebb azért gyászolhatjuk, mert modern történelme során ekkor trancsírozták fel először Magyarországot.

   

 • Ambrus Attila: Bezzegamerika omlása

  Miközben a fasiszták és antifasiszták, fehérek és színesbőrűek, republikánusok és demokraták, populisták és haladók összecsapásáról hadovál a média, valójában az éhezők lázadása zajlik.

 • Bíró Béla: Az ideológia oltára

  Ha az ember nem lehet biztos benne, hogy mindként fél betartja-e a szabályokat, vagy maguk a szabályok válnak kétségessé, nehéz lesz egykönnyen tisztázni, hogy a győztes mindent tisztességesen tett-e.

 • Bogdán Tibor: Egy mondat Romániáról

  Jobb, ha békés fegyverkezésre költjük a bruttó nemzeti össztermék két százalékát, évi négymilliárd eurót, ennek legalább megvan a látszata, az amerikai elnök is milyen helyes sapkát ajándékozott ezért a pénzért az államfőnknek...

 • Rostás-Péter István: Elnapolt esély

  Az előzményeket tekintve koherensnek tűnt, hogy a Té Ház kényelmes (nyomasztó?!) többséggel elkaszálja a március idusára vonatkozó jogszabály-tervezetet.

 • Ambrus Attila: Sajtótájékoztató maszkban

  A rokokós külügyminiszteri expozé mintegy tizenhárom percet tartott. Bogdan Aurescu sokat beszélt, ám semmit sem mondott.

 • Bíró Béla: Az érzelmi közelség kora?

  Amire szükség lenne, az a tényleges szolidaritás Európája. Ez esetben a járvány által kierőszakolt másfél méteres fizikai távolság időszakát az érzelmi közelség kora válthatná fel.

 • Farkas István: Szeplőtelenített búcsú

  Amikor a román politika csírájában fojtotta el a búcsú világörökség részévé nyilvánítást, nem emelkedett fel bíborosi, pápai fejfedő. Jele, hogy nem a nemzetiségi vonatkozás, hanem a vallási az első.

 • Bogdán Tibor: Haza – vagy szülőföld?

  Nem Budapest „mesterkedései” tették gyászossá számunkra Trianont, hanem Románia gondosan kiszámított akciói, amelyekkel eltávolította magától a magyar kisebbséget.

 • Rostás-Péter István: Maszkabál

  Románia normaidegen terrénum: képtelen egyértelmű rendelkezések, szabályok, törvények kigyöngyözésére, és impotens azok betartásának szavatolására.

 • Ambrus Attila: A biztonság fundamentalistái

  Nem vesszük észre, hogy sem Iohannisnak, sem Orbannak nincs megoldása a válságra. A krízisre, amely Romániában ma már sokkal inkább gazdasági, mintsem egészségügyi válság.

   

 • Bíró Béla: Agresszió és összeesküvés-elmélet

  Az, ami mindannyiukat összeköti, annak hipotézise, hogy a járvány voltaképpen „nem is létezik”, illetve ha igen, azt valakik (minden esetben az „ellenség”) szabadította rá az emberiségre.

   

 • Ambrus Attila: A készenléti állapot kellős közepén

  Az igazi mértéke a kormányzati törődésnek akkor sejlett fel, amikor Ludovic Orban kormányfő úgy válaszolt arra a kérdésre, hogy mi következik május 15., a szükségállapot lejárta után, hogy május 16…

 • Bogdán Tibor: Amikor egy román politikus gyónni kezd…

  Amennyi disznóság az idők során Romániában megtörtént, Rizea kötetei betölthetnék a világ legnagyobb könyvtárát is. Csak az a kár, hogy nekünk Rizeánk van – Snowden helyett…

 • Pengő Zoltán: A szolidaritás ára

  A világ legtöbb országában alkalmazott, a személyes kontaktusok drasztikus csökkentésén alapuló járványkezelési stratégia alapvetően a szolidaritásról szól.

 • Rostás-Péter István: Kesztyűs kézzel

  A rendkívüli helyzet szokatlan döntéseket követel, tájékukon ott téblábol a visszaélés többrendbéli hajlama, úgymint: önös, párt- vagy csoportérdek szerinti túllihegés.

 • Bíró Béla: Kockázatok és előnyök

  A közvetlen kapcsolatok jelentősége a családban, a szomszédságban, a településen még inkább felértékelődhet. A közösségi érzés és az individualizmus közt egyfajta érzelmi-racionális egyensúly alakulhat ki.

 • Bogdán Tibor: Ki kapta a pofont?

  Az Alkotmánybíróság tehát jelenlegi formájában semmiképpen sem felel meg rendeltetésének, hiszen évek óta megszűnt csak alkotmányossági szempontokat tiszteletben tartó, semleges bírónak lenni.