Vélemény

 • Rostás-Péter István: Bizalmi érkezvény

  A megroggyant, zsugorodó bizalommal kell valamit kezdeni. Azzal, ami két és fél éve még bőven 40 százalék fölé kúszott, hogy már-már lázban égett mindhárom rózsás orczája a 2016-os parlamenti választások győztesének.

 • Szász István Szilárd: Kutya világ

  Udvariasan kiokított, hogy legközelebb tegyem fel a kutyámra a pórázt, ha szeretném, hogy máskor is legyen, akit sétáltassak. Merthogy, tessék figyelni az érvelésre, az ő kutyája harapós.

 • Bogdán Tibor: A „dâmbovițai filozófia” román bírálata

  Önjelölt politikusokat, képzetlen tanárokat, felkészületlen orvosokat láthatunk mindenütt, a szakértelem teljes hiányát tapasztalhatjuk, ami a „demográfiai apadás” következménye.

 • Kustán Magyari Attila: Búcsú Tinától

  Vita zajlik arról, hogy a jobboldali populizmust érdemes-e baloldalival ellensúlyozni, vagy megragadni a hatalmat, nem tartózkodni tőle.

 • T. Szabó Csaba: Moszkva fegyverei

  A temető megtámadása mögött álló ultra-ortodox, a neolegionárius mozgalmakkal szimpatizáló, a dákománia jellegzetességét magukon viselő szélsőséges szervezet tagjai – ortodox pópák és focihuligánok – nem először mutatták ki foguk fehérjét.

 • Bartha Réka: Egy átlagos nap a fehérköpenyes dzsungelben

  A diagnózis tulajdonképpen a hazai egészségügyi rendszert illető vérfagyasztó diagnózis volt, amelyben nem is a betegsége teszi beteggé a pácienst, hanem az az ezer dolog, amelyet még el kell szenvednie…

 • Bíró Béla: Provokáció és előjog

  A politika és jog gyakorlatilag a dzsungel törvényének, a nyers hatalmi erőszaknak az elleplezését szolgálja. Ugyanazon politikai és jogi érvek – a jól ismert kettős mérce alapján – mindig az erősebb felet szolgálják.

   

 • Bogdán Tibor: A román csoda – az úzvölgyi temetőig tart…

  Tudták, hogy az igazság az ő oldalukon áll, ezért fegyelmezetten visszavonultak, ország – és világ! – előtt tudatosítva, hogy ők mások, mint a barbárul viselkedő feltüzelt csőcselék.

 • Rostás-Péter István: Visszatérő árnyak

  Tartozékai a minisztériumok, a prefektúrák, illetékes(nek hitt) intézmények úgymond a mi igazunkat erősítő leiratai. A mintha cselekednénk hatóságilag című kamuflázs, miközben a háttérben a következő két lépés elő volt készítve.

 • Bogdán Tibor: „Békés lincselés”, avagy ki a gyilkos?

  Tudta nélkül öngyilkosságot követett el. Azzal, hogy vállalta a nyomorúságos munkakörülményeket, békésen tűrte a rendszer aljasságát, gyilkos nemtörődömségét, cinikusságát.

 • Farkas István: Kigolyózva Titániában

  Nem értem, hogy miért jó a szövetségnek úgy lebegni most a hatalom és az ellenzék között, mint a Voyager-1 űrszondának a Naprendszer és a csillagközi tér külső határán.

 • Kustán Magyari Attila: Nincs itt semmi látnivaló

  Ideológiai alapjuk meglehetősen hiányos, így társadalmi bázisuk sem stabil, értelmiségiekre pedig nincs szükségük, mert a filozófiai megalapozás helyett a politikai stílus számít.

 • Szász István Szilárd: A pápalátogatás kihívása: legyünk testvérek!

  Sokan a pápalátogatást is arculcsapásként élik meg. De akik még mindig a dühükbe és fádalmukba kapaszkodnak, azok nem fogadták be a pápai üzenetet, nem értették meg annak mondanivalóját.

 • Bíró Béla: Osztrák harababura

  Egész sor közvéleménykutatás is tanúsítja, hogy a nyugati állampolgárok több mint fele nem bízik meg a mainstream médiában. Úgy tekinti, hogy az gazdasági érdekcsoportot szolgál, s ennek jegyében gátlástalanul manipulálnak.

 • Bartha Réka: Elszántan vonult Csíksomlyóra Isten ázott népe

  Azt hiszem, most már értem, miért lehet a külső szemlélő számára félelmetes egy hatalmas embertömeg, amely semmi egyebet nem tesz, csupán halad szelíden, szakadatlanul a maga útján egy, a kívülálló számára érthetetlen és kitapinthatatlan elszántsággal. 

 • T. Szabó Csaba: Pápai látogatások

  Kíváncsian várjuk a pápa balázsfalvi és csíksomlyói beszédének üzenetét, amely minden bizonnyal sok konzervatív, a pápánál is katolikusabb hívőben és székelyföldi zarándokban okozhat némi megrökönyödést.

 • Ambrus Attila: Gyermeknap előtt rólunk, szülőkről

  A kiszolgáltatott társadalmat készíti elő, amelynek tagjai mohón fogyasztják az álhíreket, hívei lesznek az összeesküvés-elméleteknek, képtelenek lesznek túllépni a gondolkodás előregyártott paneljein.

 • Bogdán Tibor: Hogy lettünk a románok ellenségei

  A magyarok Románia ellenségei. És mekkora ellenségei! Ugyanolyan veszélyesek, mint Oroszország! Nem tréfálok: ez derül ki a felmérésből.

 • Rostás-Péter István: Na, és holnapután?

  Főhet a feje a szociológusnak, a politikai kommunikációs szakembernek, a kampánygurunak és nyilván a politikusnak is, hogy mihez kezdjen ezzel a színes és dinamikus halmazzal, amelyet képtelenség egyetlen jelzővel illetni.

 • Bartha Réka: Magyar bál Gorj megyében

  Akár a hazai magyarok többségének, az én mentális térképemen sem volt rajta a Regát olyan földrajzi helyként, ahol magyar embernek bármi keresnivalója lenne, hiszen ott laknak azok a románok, akik „megfojtanának minket egy kanál vízben”.