Vélemény

 • Bogdán Tibor: Mennyit ér egy lélegzetvételnyi oxigén

  A tehetségtelen, dilettáns, kinevetett politikai osztálytól várjuk a megoldást. Amelyet ők sohasem, hanem csakis azok találhatnak meg, akiket viszont hagytuk, hogy ez a szánalmas „politikai elit” a társadalom szélére szorítson

   

 • Farkas István: … és kösz a halakat!

  A jövőről csak annyit tudunk, hogy akkor lesz a miénk, ha a gyógyszerészek, vegyészek és génkutatók mostani vállalkozását siker koronázza.

 • Ambrus Attila: Vírusfilozófia

  A járvány gazdasági árát a kicsik fogják minden bizonnyal megfizetni. És ez már közösségelvűségi filozófia: minálunk ez mindig így volt. Hagyomány.

 • Bíró Béla: Himnusz és ráolvasás

  Hallgathatjuk a nemzeti himnuszt. Feltehetően az is használni fog. Elvégre mi, magyarok és románok is jórészt a ráolvasásokba vetett hitünknek köszönhetjük, hogy túléltük az utóbbi ezredéveket…

 • Szász István Szilárd: Virágvasárnap

  Ha elpárolog a kontroll illúziója, egyre inkább azt reméljük, hogy létezik egy feljebbvaló, aki irányítása alatt tudja tartani a történéseket.

 • Ambrus Attila: Mire esküdne ma Hippokratész?

  Furcsa fintora a sorsnak, hogy éppen az a város, az a kórház vált járványgóccá, amelyet az államfő orvosi lovagrenddel tüntetett ki kampánykörútján.

 • Bogdán Tibor: Jótett – és „jótett”

  Az üresfejű és -lelkű hivalkodók válnak a többség mintaképévé, gerinctelen, középszerű csirkefogók kerülnek vezető tisztségekbe, akik a politikát a szemérmetlen hazudozások végeérhetetlen sorozatának tekintik.

 • Farkas István: Régi dal már a becsület?

  Ha az árokásás helyett a kórházaink mikroorganizmusokkal szembeni harcra való felkészítését tartotta volna szem előtt a politikum, lépéselőnyben lennénk.

 • Rostás-Péter István: Felemás frontkatonák

  Alapos fáziseltolódást vélek felfedezni a válságot kezelő orvostársadalom elhivatottsága–frontedzettsége és a hatóságilag biztosítandó hátország dinamikája között.

 • Ambrus Attila: A viccet félretéve

  A koronavírus-járvány miatt idén nem tréfálkozik a Google április elsején. Lefuttatták az algoritmust és azt az eredményt kapták, hogy nem érdemes viccelődni világjárvány idején.

 • Bíró Béla: A vírus és az államiság

  Politikusokat képeztek ki, akik aztán a politikai rendszer különböző szintjein, a törvényhozásban, a végrehajtó hatalomban és a (formailag független) igazságszolgáltatásban is az ő érdekeiket képviselték.

 • Bartha Réka: Ember embernek…

  Kategorizálhatják az embereket aszerint, hogy ki mindenki tekintette csak a másikat „fertőzőgócnak”, ki meg kizárólag saját magát, és ki volt az, aki elegyítette a kettőt, hogy egyszerre félt és féltett.

 • Ambrus Attila: Taps a mennyországban

  Ezekben az időkben kell, hogy az őrültek, balekok vagy szerencsétlenek fölött győzedelmeskedjenek az igaz emberek: az optimisták, az önzetlenek, a szeretők, az önfeláldozók.

 • Bartha Réka: Hiszem, ha látom?

  Kiket fog ki, és kiket nem a szociális háló, amikor bajban vagyunk, és mit kezdünk a mélyszegénységben élőkkel, akik most többszörösen kiszolgáltatottá válnak?

 • Bogdán Tibor: Kegyetlen életmentés

  Válsághelyzet van, amelyben mindannyiunknak felelősségteljesen kell viselkednünk. Tegyünk meg mindent, hogy ha megállítani nem is tudjuk, de lassítsuk a vírus terjedését, hogy időt nyerjünk a védőoltás megjelenéséig.

   

 • Rostás-Péter István: Kommunikációs példabeszédek

  Iohannis elnök második mandátumának első száz napjáról a krónikások, amennyiben szakmájukat tisztelik, vért izzadva tudnának majd valami érdemlegeset és azon belül pozitívnak minősíthető információt letárolni.

 • Bíró Béla: A koronavírus forgatókönyvei

  Minél inkább lassítjuk a járvány lefolyását, annál tovább kell elviselnünk a politika által „ránk kényszerített” korlátozásokat.

 • Pengő Zoltán: Politika a járvány idején

  Politikailag könnyen visszafelé sülhet el, ha a hatóságok sokáig halogatják, esetleg el sem rendelik a teljes határzárat.   

 • Vincze Loránt: Vírustaktika

  A vészhelyzetben intézkedő hatóságok csak akkor tudnak eredményesek lenni, ha a polgárokat partnernek tekintik. Ha őszintén elmondják a helyzet súlyosságát, a lehetséges opciókat, és közlik a döntéseket.

 • Bogdán Tibor: A világ – a koronavírus után

  A jelenlegi válsághelyzetben két nagy döntési lehetőségünk van. Egyrészt választhatunk a totalitárius megfigyelés és a polgári felelősség között, másrészt a nacionalista elszigetelődés és a globális szolidaritás opciója között.