Szenzációs felfedezés: ősnyomtatványra bukkantak a csíkszentgyörgyi plébánia könyvei között


-A A+Szenzációs felfedezés történt a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Csíkszeredai Gyűjtőlevéltárának történeti könyvtárában: előkerült egy 1497-es évi Biblia a csíkszentgyörgyi plébánia régi könyvei között. Romániában ez az egyetlen létező példány ebből a műből.

A felfedezésről a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár számolt be csütörtökön a Facebook-oldalán. E szerint a tavaly létesült gyűjteményes könyvtárban, ahová az alcsíki- és a felcsíki főesperesi kerületek egyházközségeinek régi könyvei is bekerültek a levéltárak mellé, a leltározás folyamán egy ősnyomtatványra bukkantak a levéltár munkatársai. A különlegesen ritka darab azonosítását és datálását Muckenhaupt Erzsébet ősnyomtatvány-kutató és régikönyv-történész igazolta.

A csíkszentgyörgyi plébánia könyvei között megőrződött egy Ószövetségi kötet, amelyet 1497-ben nyomtattak Koberger Antal nürnbergi nyomdájában. Az ívrét méretű bölcsőnyomatot – a felső kötéstábla belső oldalán található tulajdonosbejegyzés szerint – 1721-ben köttette be a plébánia akkori vezetője, Ferenczy György pap. Halála után a könyv a plébánia gyűjteményében maradt, ahonnan 2018 novemberében került be a Csíkszeredai Gyűjtőkönyvtárba. A jóval későbbi bőrkötés és a pólyás könyvekre csak alaposabb vizsgálattal utaló egyéb formai megjelenés nem gyaníttatta a kuriózumpéldány valós kilétét.

 

Ez a fennmaradt példány a Koberger műhelyében akkor megjelent négy kötetes Bibliának a harmadik kötetét képezi, Guillelmus Brito, Matthia Döring, Paulus Burgensis és Nicolaus de Lyra posztilláival ellátva. Romániában ez az egyetlen létező példány ebből a műből. A Koberger-Biblia második kötetét a kolozsvári akadémiai könyvtár, a negyedik kötetét pedig a Csíki Székely Múzeum őrzi. Magyarországon, ennek a harmadik kötetnek összesen három ép példánya található meg a történeti könyvtárakban (Budapest, Pécs és Vác).

A 46 könyvből álló Ószövetségi Szentírásból ez a most megtalált ősnyomat a próféták könyveit tartalmazza: Izajás, Jeremiás, Siralmak, Báruk, Ezekiel, Dániel Ozeás, Joel, Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás, Makkabeusok I és II könyveit.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében lévő, már feldolgozott plébániai könyvtárak közül eddig ez számít a legrégebbi nyomtatványnak. Mérete 24 x 32 cm. A több mint 600 oldalas kötetben 10 metszet is található.

A 18. század eleji bőrkötésbe öltöztetett 15. század végi Biblia digitalizált formában kutatható a levéltár honlapján (www.gyfl.ro). A viszonylag jó konzerválási állapotban megőrződött kötet közelebbről restaurálva lesz. A korábbi sérüléseket empirikusan restaurálták, a példány végéről hiányzik néhány lap, az utolsó lapok szélei szakadozottak.

A ritka értékesnek minősülő incunabulum további tudományos kutatása folyamatban van – tájékoztat Bernád Rita-Magdolna levéltáros.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X