Fakultatív magyarórákra járó diákoknak szerveznek tábort Aradon


-A A+Hetedik alkalommal szerveznek anyanyelvi tábort Aradon olyan általános iskolás diákoknak, akik fakultatív módon tanulják a magyar nyelvet és irodalmat.

A Csiky Gergely Főgimnázium bentlakásában hétfőn kezdődött foglalkozáson a megye olyan településeiről érkezett tanulók vesznek részt, ahol nincs, vagy csak alsó tagozaton működik magyar tannyelvű oktatás. A vakációjukból egy hetet tartalmasan töltenek el, és nem kötött iskolai keretek között, hanem játszva tanulnak, bővítik anyanyelvi tudásukat, megtanulják a magyar szakkifejezéseket, a történelmi megnevezéseket, s a népszokásokkal, hagyományokkal és a népnyelvvel is ismerkednek. A tábort a megyei RMDSZ a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége helyi szervezetével közösen tartja, a foglalkozásokat szakképzett pedagógusok vezetik.„Azzal a céllal találtuk ki, hogy ösztönző hatása legyen, egyfajta jutalom ez a fakultatív magyar oktatásban tanulók közül a jól teljesítőknek. Az első táborban harmincan vettek részt, és emlékszem, hogy az első napokban a gyerekek románul beszéltek egymás közt a szünetekben. A tábor végén már negyven magyar népdalt tudtak elénekelni, és mindenki magyarul beszélt” – idézte fel Matekovits Mihály nyugdíjas matematikatanár, az RMPSZ megyei szervezetének tiszteletbeli elnöke.

A jelenleg zajló táborban 5–8. osztályos tanulók vesznek részt, olyanok, akik a családban és esetleg a közösségben használják az anyanyelvüket, de román tannyelvű iskolába járnak, és a magyart választható tantárgyként, heti egy órában tanulják. Borosjenőben, Szapáryligeten, Újvarsándon, Gyorokon, Pankotán és Vingán van fakultatív magyar oktatás, Pellegrini Miklós főtanfelügyelő-helyettes szerint nagyjából hatvanan járnak ilyen magyarórákra, s közülük huszonöten jelentkeztek a táborba. Néhány diák a kisiratosi magyar tannyelvű iskolából is eljött, olyanok, akik néptáncot, népdaléneklést és citerázni tanulnak, az ő feladatuk a tudás átadása.Délelőttönként a kollégiumban anyanyelvi fejlesztést tartanak a gyerekeknek különböző játékok révén, délutánonként pedig városnézésre, múzeumlátogatásra viszik őket, közben megismertetik a résztvevőket a magyar vonatkozású műemlékekekkel, elmagyarázzák az utcák, terek régi magyar neveit. A tornyai tájházban lángossütésen és „parasztolimpián” tehetik próbára az ügyességüket, miközben megismerhetik a háztáji gazdálkodás eszközeinek a megnevezését anyanyelvükön – sorolta a programot Hadnagy Dénes, a megyei RMDSZ oktatási alelnöke, hozzátéve, hogy péntek este a bentlakás udvarán tábortűz és közös éneklés zárja majd a tábort.

A résztvevő diákok nem mindegyike tanult magyarul, bár színtiszta magyar családból származnak. A szapáryligeti Nagy Norbert most fejezte be a nyolcadik osztályt, de már az óvodában is román csoportba járt. Mint mondta, odahaza csak elemiben van magyar oktatás, ezért, hogy később ne ingázzon, a szülei eleve román tagozatra adták. A középiskolát is románul kezdi meg majd Aradon ősszel, a táborban viszont szívesen vesz részt másodjára: főleg a magyar fiatalokkal való együttlét és a szabadprogramok vonzzák. Az újvarsándi Kunosi Izabella is visszatérő résztvevő; ő negyedikig járt magyar iskolába a szülőfalujában, utána kénytelen volt román tagozaton folytatni. „Eleinte nehéz volt, de már megszoktam” – jegyezte meg. A nyolcadik osztály előtt álló kislány még nem döntötte el, hogy a középiskolát hol és milyen nyelven folytatja majd. A szintén hetediket végző Sas Alexandra viszont biztos, hogy román tagozatra megy majd líceumba. Bár szülőfalujában, Majláthfalván nyolcadikig tanulhatott volna magyarul, negyedik után a községközpontba, Vingára ment román iskolába, „mert az jobban tetszett”, és a magyart fakultatív módon tanulja heti egy órában. „Otthon magyarul beszélünk, a faluban is, úgyhogy írni-olvasni tudok” – mondta.

Így nehezen valósul meg a megye egyetlen magyar középiskolája, a Csiky Gergely Főgimnázium vezetőinek az álma, hogy a fakultatív magyarórákra járó gyerekek is a kollégium lakói legyenek majd a líceumban, és a létszámgondokkal küzdő iskola utánpótlását gyarapítsák. „Voltaképp az lenne a cél, hogy ezek a gyerekek szoros kapcsolatba lépjenek a magyar kultúrával, ne engedjük el a kezüket, és később a mi diákjaink legyenek” – mondta Muntean Tibor igazgató. Nagy előny lenne pedig a gyerekeknek és a szüleiknek, hogy az aradi Alma Mater Alapítvány a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alap támogatásával átvállalja a bentlakók étkezési és szállásköltségeit, tehát a diákoknak teljesen ingyenes a kollégiumi ellátás.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X