A magyar néphagyományokra is figyelnének az erdélyi óvodákban


-A A+Négy erdélyi városban kezdődött ma ingyenes képzés a magyar kormánytámogatással tavaly elindított Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében, melyben idén hangsúlyt kapnak a néphagyományok és a speciális igényű gyerekek is.

Nagy érdeklődés övezte Csíkszeredában ma az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában a Kompetenciafejlesztés népi hagyományok által című, február 5. és 10. között zajló képzési program ünnepélyes megnyitóját. A héten két akkreditált képzésre jelentkezhettek az erdélyi óvodapedagógusok. A Csíkszereda mellett Székelyudvarhelyen, Kolozsváron és Nagyváradon is párhuzamosan zajló képzések egyik lebonyolító partnere a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége.„A képzés módszertani, elméleti iránymutatást ad a néphagyomány különböző területeinek alkalmazására az óvodai nevelés intézményes kereteinek és az óvodás korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével” – foglalta össze a Csíkszeredában zajló 60 órás, 15 kreditpontot biztosító továbbképzés módszertanát a program szakmai irányítója, Galaczi Hajnalka, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség szakfelügyelője.

Az erdélyi szakmai fejlesztési program 2017. decemberében az Óvodapedagógus a gyermekközpontú óvodában címmel szervezett nyitókonferenciákkal kezdődött el. A program keretében az ingatlan-beruházások és fejlesztések, külső játszóterek, zöldövezetek kialakítása mellett hangsúlyos szerepet kap az óvodapedagógusok képzése, módszertani kiadványok készítése, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések szervezése. A magyar kormánytámogatást a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által folyósítják.

„A program keretében az RMPSZ által gondozott fejlesztések megvalósítására előirányzott támogatás összértéke közel 5,2 milliárd forint, melyből több mint 450 millió forintot fognak szakmai képzésekre, eszközfejlesztésre fordítani”– mondta Burus-Siklódi Botond RMPSZ-elnök a csíkszeredai továbbképzés hétfői megnyitóján, megköszönve a támogatást.

Soós Zoltán csíkszeredai konzul úgy fogalmazott: a gyermekek nemzeti identitásának erősítésében, a minőségi oktatás megteremtésében mindannyiunknak fontos feladata van.

Mint megtudtuk, a népművészeti modult egyedül a csíkszeredai helyszínen iktatták be: a résztvevők megismerhetik az egyszerű kézműves tárgyak elkészítésének folyamatait, jártasságot szereznek a különböző technikák alkalmazásában: nemezelés, csuhézás, fonástechnikák, maszkkészítés, a jeles napokhoz kapcsolódó népi gyermekjátékokat, népdalokat és felcsíki táncokat tanulhatnak.

Népművészeti képzések – ismeretátadás

A csíkszeredai képzés 75 pedagógussal zajlik, szakmai partnere a budapesti Hagyományok Háza.

A képzésen Roth Erzsébet népdalokat fog tanítani, előadásában pedig ahhoz keresi az utat és nyújt néhány alternatívát, hogy miként lehet továbbéltetni, esetleg visszahozni az eltűnőben levő népdal-repertoárt. Szász Csilla pedagógus Óvodai nevelés jeles napjaink tükrében címmel tart előadást, Antal Rozália fogócskázós és párválasztós gyermekjátékokat fog ismertetni a résztvevőkkel, Ádám Katalin szövéssel, fonással kapcsolatos népi gyermekjátékokat válogatott össze a fonók időszakából, Ádám Rebeka ujjbábok, nemezelt játékok készítését és csuhézást tanít, Haáz Margó Személyiségformálás énekes játékokkal címmel tart foglalkozást.A Máthé Tünde által vezetett Nyitva van az aranykapu csoportmunkában a résztvevők az évkör jeles napjaihoz kapcsolódó énekes népi gyermekjátékok gazdagságával ismerkedhetnek meg, Nyírő Ibolyától a bábozás művészetét lehet megtanulni. Rabya Edit ritmushangszerek és maszkok készítését ismerteti. dr. Kiskamoni-Szalay Zoltán felcsíki táncokat fog tanítani, kiemelten az óvodában tanítandó motívumokkal. A szervezők Ádám Gyula fotóművész vetített fotókiállításával és jó hangulatú táncházzal is készülnek.

Az odafigyelő fejlesztésért

A csíki képzéssel párhuzamosan Differenciált óvodai nevelés a szociális környezet kontextusában címmel tartanak 44 órás, 11 kreditpontot biztosító, ingyenes képzést Kolozsváron, a Báthory István Elméleti Líceumban, Székelyudvarhelyen, a Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában, valamint Nagyváradon, az Ady Endre Elméleti Líceumban.  

A továbbképzés a hátrányos helyzetű és a sajátos igényű gyermekek nevelése, a család és az óvoda kapcsolata, szakmai személyiségfejlesztés, illetve a kommunikáció problematikája kétnyelvű környezetben témákat dolgozza fel. Arra keresik a választ, hogy hogyan lehet minél eredményesebb differenciált nevelést folytatni az óvodában. Székelyudvarhelyen 4 csoportban fogják oktatni a beiratkozott 95 hallgatót. A kolozsvári képzésre 49 óvónő iratkozott be, a nagyváradi továbbképzésre 45.

A foglalkozásokat Kolozsváron Kovács Ildikó Katalin, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem kézdivásárhelyi kihelyezett tagozatának oktatója, Péter Izabella kőrösfői óvodapedagógus, és Végh Balázs-Béla, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szatmárnémeti kihelyezett tagozatának tanára tartják. A továbbképzést Szurovszky Katalin konzul, Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes, Batiz Elly szakfelügyelő és Virág Erzsébet, az RMPSZ Közép-erdélyi alelnöke nyitotta meg.

Nagyváradon dr. Bartha Krisztina és Pásztor Rita Gizella, a Partiumi Keresztény Egyetem tanárai, valamint Vad Zoltán, a nagyváradi Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium tanára tartják a továbbképzést – melyet ma Pető Csilla szakfelügyelő, Vad Márta iskolaigazgató és Demeter Emőke, a Partiumi Oktatási és Módszertani Központ vezetője nyitott meg.

Székelyudvarhelyen a továbbképzés házigazdája Porsche Éva iskolaigazgató, a kurzusokat pedig Csetri Enikő, Fancsali Éva, Koncz Melinda óvodapedagógus, Nagy Enikő (Kriszta nővér) és Márton Adél, a megyei tanfelügyelőség munkatársa tartja. A megnyitón jelen volt Lukács Bence Ákos konzul.

Az RMPSZ előjelzése szerint az év során Erdély más településein is megszervezik a képzéseket. Bővebb információkat a szervezet honlapján lehet találni.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X