Refis összefogással újult meg Szenci Molnár Albert kopjafája

A Kolozsvári Református Kollégium teljes közössége megmozdult annak érdekében, hogy az egyik legnagyobb előd, a nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító Szenci Molnár Albert házsongárdi sírja régi pompájában fogadhassa a reformáció 500. évfordulóján Kolozsvárra látogatókat.

A Kós Károly tervezte házsongárdi kopjafát igencsak megviselte az elmúlt század, ezért megérett az idő arra, hogy gondos kezek ápolása alatt megújulhasson. Ezt a feladatot a Kolozsvári Református Kollégium szakiskolájának asztalosinasai látták el, akik tanáraik, Maneszes Márton és Déner István irányításával rendbehozták az elmékoszlopot és új kerítést faragtak a Szenci-család sírjának.

Az elkészült munkát pénteken délután adták át a városnak a refisek. Ez alkalomból kivonult a Házsongárdi temetőbe a Kolozsvári Református Kollégium messze földön híres kórusa, amely a Szenci Molnár Albert életműnek emléket állító zsoltárokat szólaltatott meg.

Székely Árpád igazgató, kórusvezető elmondta, hogy tavaly novemberben, világításkor járt vendégekkel Szenci Molnár Albert sírjánál, és annak állapotát látva döntötte el, hogy valamit kell tenni. Így érett meg benne a gondolat, hogy a Kollégium „fogadja örökbe” a reformátor sírját.

Előtte igét olvasott a Kollégium iskolalelkésze, Kiss-Cserey Zoltán.

Majd Péter Csaba egyháztörténelem tanár felidézte a nagy magyar reformátor életútját.

Az előre megtervezett ünnepi műsort Benkő Samu akadémikus, a Kollégium volt öregdiákjának kérésére kiegészítették a 90. zsoltárral. Az énekszó után kérésének okát is elmondta az idős professzor.

Az eseményen jelen levő Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgatója felkérte a Kollégium diákjait, hogy kezdeményezésüket ne zárják le ezzel az akcióval, várja őket 3-4-es csoportokban, hogy az ősi sírok rendbehozatalában segítsenek.

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kimaradt?