Márton Árpád: „Románia kaphat pár sapkát az alkotmánymódosító kezdeményezés miatt”

Annak ellenére javasolta elfogadásra kedden a képviselőház jogi bizottsága az alkotmánymódosításra vonatkozó kezdeményezést, hogy az indítvány egyértelműen szembemegy az Emberi Jogok Európai Bíróságának eddigi ítéleteivel. Márton Árpád RMDSZ-es frakcióhelyettest, a bizottság egyik tagját arról faggattuk, ennek fényében miért szavazta meg nagy többséggel a testület az elfogadási jelentést.

Kedden két nemzeti-liberális ellenszavazat és egy tartózkodás mellett változatlan formában elfogadásra javasolta a jogi bizottság az alkotmánymódosításra vonatkozó kezdeményezést, amely kimondja:  „A család egy férfi és egy nő szabadon választott házasságán, egyenlőségükön, a szülők azon jogán és kötelességén alapul, hogy felneveljék, oktassák és képezzék a gyermekeiket”. Több jogász is kifejtette, hogy a családra vonatkozó megfogalmazással baj van, hiszen kizár olyan családokat, amelyek nem egy férfi és egy nő házasságán alapulnak.

Így van, az igazság az, hogy én sem vagyok arról meggyőződve, hogy ez feltétlenül alkotmányos szabályozást igényel. A jelenleg hatályos törvény is ugyanígy fogalmaz, tehát a jelenlegi norma is ugyanazokat a vétségeket követi el. Annyi, hogy több törvényben is szerepel az egyszülős család kifejezés, tehát az egy szülőből és gyermekből, gyerekekből álló család fogalma. Ami azt jelenti, hogy mégis van egy olyan család, amely nem két felnőtt ember, jelesen egy férfi és egy nő megegyezése alapján létrejött házasságán alapul.

A jelenlegi alkotmány is azt mondja, hogy a család két személy szabad akaratából létrejött házasság révén jön létre. A módosítás csak abban áll, hogy a két személy szabad akaratából helyett egy férfi és egy nő szabad akaratából megfogalmazás kerül bele. A jelenlegi jogrendben egyébként ez utóbbi megfogalmazás szerepel.

Ami gond az indítvánnyal, hogy az általuk javasolt megfogalmazás a család létrejöttét és nem magát a családot határozza meg, hiszen csak két emberről beszél, a gyerekekről már nem. Az számomra is vitatható, hogy a hagyományos értelemben vett családról, amelyhez hozzátartoznak a gyerekek is, tehát a nagycsaládról, amely tágabb kör, nagyszülők, testvérek stb, hogy minderről nem szól a kezdeményezés meghatározása. Ez azért örökösödési szempontból nem lényegtelen.

Ezt a módosítást egyházi kezdeményezésre indították el, a legtöbb feleket felsorakozott emellett, ezért a jogi bizottság így szavazott.

Egyházi nyomásra? A jogi bizottság nem tudott elszakadni az érzelmi alapú érveléstől?

A jogi bizottság egyes tagjai esetleg, a pártok kevésbé.

Többen úgy érvelnek, ha a Koalíció a családért megfogalmazása kerül be az alkotmányba, adódhatnak problémák a továbbiakban a törvénykezéssel, ami a családra vonatkozó ilyen-olyan kedvezményeket, jogokat illeti.

Az alkotmánymódosítás azért indult el, mert ugye több országban már voltak törvényi beavatkozások, és Romániában is elindultak folyamatok, amelyek az azonos neműek házasságára vonatkozó lehetőségeket érinti. Nyilvánvaló, hogy azok, akik ezt az alkotmánymódosítást kezdeményezték, azért tették, hogy lehetetlenné váljon Romániában egy olyan törvény elfogadása, amely a házasság intézményét kiterjesztené az azonos neműekre is.

Itt van ugyanakkor a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó kezdeményezés.

A bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó tervezet nem lesz alkotmányellenes, ha az alaptörvény módosulni fog. Ugyanakkor az élettársi kapcsolat - mindennek a tetejében - az esetek kilencven százalékában nem az azonos neműekről szólna, hiszen a mai társadalomban eléggé gyakori ez a fajta kapcsolat, nagyon sokuknak gyerekeik is vannak. Ők elég nagy anyagi veszélynek vannak kitéve. Ezt a kérdést is szabályozni kell.

A Koalíció a családért megfogalmazása a családra nem hathat ki semmilyen vonatkozásban, hiszen a jelenlegi törvénykezés szintén férfi és nő házasságán alapuló családról beszél. A szociális támogatást tartalmazó törvényben ugyanakkor létezik az a megfogalmazás, hogy egyszülős család.

A bejegyzett élettársi kapcsolattal ezek szerint nem jön létre család? Ők nem lesznek család?

Nem lesz család, mert nem házasság révén jön létre.

Ha tehát esetleg elfogadják a bejegyezett élettársi kapcsolatot, és egy férfi meg egy nő, akik gyereket nevelnek, nem fognak családnak minősülni?

Nem. Nem erről szól a bejegyzett élettársi kapcsolat. Amit ez rendez, azok a jogi elemek, amelyek anyagi biztosítékot jelentenek a kapcsolatba élők számára. Például: abban az esetben, ha az egyik fél elhalálozik, öröklési lehetőséget kap a másik fél, illetve ha felbontják az élettársi kapcsolatot, akkor vagyonelosztás jöhet. Semmi többről nem szól.

És az Emberi Jogok Európai Bíróságának nem egy döntése, hogy a családot nem szabad csak egy férfi és egy nő házasságára redukálni? Ezeket a döntésekkel mi lesz?

Romániának az alkotmánymódosítással kapcsolatosan emiatt lehet baja. Ezért is nem tartom helyesnek, hogy így módosítsuk az alkotmányt. Ugye ott a hosszas procedúra, a referendum, nagyjából közfelkiáltással szavazták meg a kezdeményezést, és könnyen előfordulhat, hogy nehezen tud majd Románia kitáncolni belőle. Előfordulhat, hogy Románia emiatt kap néhány sapkát.

 

Kapcsolódók

Kimaradt?