Először szerveznek szociálismunkás-diákkonferenciát Gyergyószentmiklóson

A hétvégén szervezik meg az I. Gyergyói Szociális Munkás Diákkonferenciát Gyergyószentmiklóson, a Szent István Római Katolikus Plébánia nagytermében. A rendezvényen érzékenynek számító témákról szóló előadások lesznek, s a pályaválasztás előtt állókat is megcélozzák.

Október 9-11 között először szervezik meg az I. Gyergyói Szociális Munkás Diákkonferenciát Gyergyószentmiklóson. A Szent István Római Katolikus Plébánia nagytermében helyet kapó rendezvényt a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szervezi, a Műhely Egyesülettel és a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetével közösen.

A rendezvénynek három fő célja van - tudtuk meg Dániel Botond főszervezőtől. Szeretnék, hogy a szociális munkás diákok jobban megismerjék egymás szakmai munkáját, a szociális szervezetek vezetői megismerjék azokat a gyergyói fiatalokat, akik szociális munkásként képződnek és tanulmányaik befejezése után szeretnének hazatérni és itthon munkába állni, ezen fiatalok szakmai érdeklődését, képességeit. Továbbá szeretnék segíteni a pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak, hogy jobban megismerjék a szociális munkás szakmát.

"Ugyanakkor jelen rendezvénnyel egy modellt is szeretnénk kipróbálni és amennyiben sikeresnek bizonyul a rendezvény, akkor jövőben azt más szakterületekre is kiterjeszteni" - jelezte a főszervező.

Az idei konferencia voltaképpen háromnapos előadássorozat, ami a BBTE szociális munka szakos csoportjának tanévnyitójával kezdődik pénteken. Ezt követően péntek délután valamint szombat délután szakmai műhelyeket szerveztek a távoktatásos diákok számára. A diákelőadásokra szombat délelőtt kerül sor, vasárnap pedig az előadó diákok számára lesz továbbképzés és értékelés.

Az előadások civilek számára is érdekes témákat kínálnak. Kiss Gabriella doktorandusz Demens betegeket gondozó családok nehézségeinek vizsgálata címmel tart előadást. Abrudbányai-Győri Melinda az Egyetemisták (zsák)útjai az orvoshoz – Végzős hallgatók egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésének vizsgálata című előadásában azt vizsgálja: mihez kezdhet a székely egyetemista Kolozsváron, ha megbetegszik? Hát a nem székely? Kutatásámban a kolozsvári magyar egyetemisták orvoshoz fordulási szokásait, nehézségeit és lehetőségeit vizsgálja, mint ajánlójában jelzi: "a zsákutcák csökkentése érdekében".

Ferencz Emese A roma társadalommal szembeni előítélet vizsgálata pedagógusok és szociális munkások körében címmel foglalja össze a romákkal szembeni előítéletesség vizsgálatáról készült kutatása következtetéseit. Arra keresi a választ, hogy megjelenik-e az előítéletesség a pedagógusok és a szociális munkások beállítódásában, és ha igen, melyik csoport esetében nagyobb.

Fodor Rita előadása a Gyász, gyászom, gyásza címet kapta. lgyekszik a gyász mibenlétének, a gyászfeldolgozás folyamatának, a gyászmunka meghatározásának, illetve a gyásznak mint egyéni és családi krízisnek elméleti alapjait összegyűjteni, vizsgálni különböző szerzők írásai, kutatásai nyomán.

Mihálydeák Orsolya is érzékeny témát érint a Családban történő gyermekbántalmazás és annak következményei előadásában. Mint azt előrebocsátja: a bántalmazás következményeire mutat rá, mint negatív következményre.

Kimaradt?