Norvég pénzen fejlesztik a "szalonnás templomot" Székelyderzsen

Norvég pénzen fejlesztik a "szalonnás templomot" Székelyderzsen


-A A+

„Szalonnás falatozás”- ez az egyik turisztikai különlegessége a székelyderzsi, Világörökség részét képező vártemplomnak, amely közel 400 ezer lejt nyert a norvég alap egyik pályázatán a Civitas Alapítvánnyal közösen. Demeter Sándor Lóránd lelkész a maszol.ro-nak elmondta: már neki is láttak az elköltésnek.

UNESCO vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez címmel nyert sikeres pályázatot a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség, közösen a Civitas Alapítvánnyal. A projekt lebonyolítása 2016. április 30-án fejeződik be, keretösszege 390.909,88 lej.

Az alapítvány képviseletével közösen ismertetőt tartottak a helyszínen. A turisztikai feladatokat is menedzselő lelkész ez alkalommal is felajánlotta a jellegzetesség számba menő „szalonnás falatozást” a sajtónak.

Az eseményen részt vettek Demeter Sándor Lóránd lelkész és Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, a Civitas Alapítvány képviseletében Kulcsár Orsolya, Kolumbán Gábor, Szabó Árpád.

Demeter Sándor Lóránd jelezte: a projektet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT) 2009-2014 támogatja, a Kulturális és természeti örökség megőrzése és újraélesztése című program keretében. Lebonyolítója a művelődési minisztérium.

A projekt fő célja egy olyan hálózati együttműködés kialakítása a világörökség részét képező 7 erdélyi vártemplom (Kálnok, Nagybaromlak, Berethalom, Szászkézd, Székelyderzs, Szászfehéregyháza, Prázsmár) fenntartói, a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház között. A sikeres kivitelezés biztató előjelzése a pályázat összeállításakor a két egyház között megköttetett együttműködési protokollum.

Az eredményes munkához négy célkitűzés megvalósítását fogalmazták meg:

  • 1. A székelyderzsi unitárius vártemplom közel hatszáz éves falképeinek restaurálása;
  • 2. Múzeumi jellegű kiállítás létrehozása és működtetése a vártemplom bástyáiban;
  • 3. Székelyderzs és környéke turisztikai vonzerejének növelése;
  • 4. A Világörökség listáján szereplő vártemplomok közös népszerűsítése.

Még rejthet kincset a „szalonnás tempolom”

A székelyderzsi vártemplomban a több mint 800 éves építészeti emlék és a 300 éve létező szalonnatárolási örökség él ma is együtt. A létesítmény turisztikai gondozója az unitárius lelkész-házaspár, a nemrég marketing-kommunikációs diplomamunkáját is e témában megszerző Demeter Sándor Lóránd és Újvárosi Katalin. Mint megtudtuk: évente mintegy ötezer turistát látnak vendégül, akik részéről gyakori a fura kérdés is, például, hogy „miből van a szalonna?”

A Székelyudvarhelyhez közeli kis településen levő templomot, ahol ma is a bástyában tárolja a falu a szalonnákat a régi hagyomány szerint, a ’89-es változások után 2010-ben először segített az állam: a magyar-román kormányközi egyezség révén . Azelőtt a húszas és ötvenes években kapott csak támogatást.

Szintén 2010-ben tárták fel a karzathomlokzaton talált, restaurálási elő-munkálatokkor felfedezett négy évszázados lenyomatokat. Ezeknek elsősorban szellemtörténeti értéke nagy: a szakirodalom szerint ezt a karzatot 1720-ban építették, 2010-ben pedig kiderült, 1726-ban csak renoválták.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X