Egyetemi lelkészség: alternatíva a diákkocsmákra


-A A+

Változatos programokat kínálnak az egyetemistáknak – annyi más szervezettel felvéve a versenyt – a történelmi egyházak keretében működő egyetemi lelkészségek is. Filmnézés, barkácsolás, foci, izgalmas előadások, fórumok, testileg, lelkileg, szellemileg építő együttlétek: Krisztus-központú megközelítésben.

A Kolozsváron működő református FIKE, katolikus KEL, evangélikus CAL és unitárius egyetemi lelkészség, a marosvásárhelyi, csíkszeredai, brassói, temesvári ifjúsági keresztény közösségek is októberben kezdik a tanévet.

Otthonra lelni az otthontól távol

A KEL egy olyan hely, olyan felület, ahová kérdéseikkel, problémáikkal eljöhetnek a fiatalok, segítséget kaphatnak, hogy megtalálják a helyüket itt Kolozsváron, megtalálják keresztény, katolikus identitásukat, s az életük teljességét tudják élni. Az otthonteremtés a cél – foglalta össze Takó István, a közösség vezetője.

kel venisancte

Mindez különböző programokon keresztül valósul meg: imaalkalmak, szentmisék, beszélgetések, sportprogramok, játékestek, társasági táncoktatás, néptáncoktatás – a közösség igényei szerint. Honlapjukat rendszeresen frissítik, programjaik az eseménynaptárban nyomon követhetők.

A legközelebbi kiemelt program dr. Johannes Hartl, a németországi Imádság háza alapítójának előadása Mondj NEMet a csüggedésre címmel, október 14-én 16 órától a Báthory István líceum dísztermében – román és magyar fordítást is biztosítanak a szervezők.

kel kaja

„A 19 éves KEL megalapítása alulról jövő kezdeményezés: egyetemisták, akik csütörtök esténként összejártak beszélgetni, voltak meghívottjaik is, komolyan érdeklődtek a hitkérdések iránt, szóltak a püspöknek, hogy szükségük lenne egy lelkészre, így történt az intézményesülés.” - elevenítette fel a kezdeteket Takó István.

Katolikus egyetemi lelkészség működik Marosvásárhelyen, Brassóban, Csíkszeredában és Temesváron is, ez utóbbi született meg elsőként.

tekmek oket

Temesváron a TEKMEK vezetője Bene Tamás, aki honlapjukon keresztül üzeni: „Közösséget akarunk alkotni, s ezt nap mint nap a közös találkozók, előadások, ifjúsági szentmisék, kirándulások, lelkigyakorlatok, közösségi esték és bulik által elmélyíteni.”

Csütörtökönként vendégelőadóikat hallgatják az erzsébetvárosi kolostorban, ahol péntekenként imaórákat tartanak, melyet énekpróba követ. A közösségi estek napja a szombat. Vasárnap „ifimise” várja a fiatalokat.

A kereszt örömeit és mélységeit együtt megélni

A református egyetemi lelkészséget FIKE-nek becézik, mivel ez az IKE (Ifjúsági Keresztyén Egyesület) főiskolásoknak, fiataloknak létrehozott közössége. A programkínálatot a test-lélek-szellem háromszöge szerint alakítják – mondta Dávid István egyetemi lelkész.

fike turazokEnnek megfelelően vannak heti rendszerességgel kimondottan hitéleti alkalmak: vasárnap 19 órától istentisztelet a Farkas utcai református templomban, csütörtökön bibliaóra a Bocskai tér 15. szám alatt, ugyanitt imaközösség is működik, vannak kiscsoportos házibibliaórák, és közeledik az őszi „csendes hétvége” is. Október 16-ától három napon át Lovas András budapesti lelkész tart evangelizációt.

Lesznek ugyanakkor az egyetemisták szellemi igényeit kielégíteni vágyó, az intellektuális pezsgésbe kapcsolódó pódiumbeszélgetések, ahová a maguk szakterületén elismert, de felvállaltan keresztyén értékrend szerint élő embereket hívnak meg, faggatnak ki, különböző tudományágak kérdéseit keresztyén szemszögből megközelítve vizsgálják. Indul orosz és japán nyelvklub is.

Ami az ép testet illeti, melyben az ép lélek lakhat: a FIKE rendszeresen szervez kirándulásokat, hegyi túrákat.

A soron következő alkalmakat minden istentisztelet után kihirdetik, hogy bármikor bekapcsolódhassanak azok, akik „érdeklődnek az iránt, ami a hit, a transzcendencia, a titok, és ezt egy gyülekezetben, közösségben szeretnék keresni, ahol az emberek intenzíven figyelnek Istenre és egymásra, együtt élik meg a keresztyénség örömeit és mélységeit” - fogalmazott Dávid István.

fike templomelott

Néhány évvel azután, hogy a kolozsvári FIKE 1998-ban újra megszületett (1926-ban alakult meg, de a második világháború, majd a kommunista diktatúra miatt felfüggesztették), Marosvásárhelyen megalapították a MIFIKE-t – idén lesz 8 éves.

„Természetesen a közösség 80%-a orvosis, sapientiások kevesebben, kántortanítóképzősök is kisebb számban jönnek. Elsősorban olyan fiatalok ők, akik az otthoni gyülekezetükben is aktívak voltak, jártak ifire. Elsősorban azokért a diákokért létezik ez a közösség, akik néhány évre ideköltöznek, és szeretnék megtalálni a helyüket egy a hátrahagyotthoz valamelyest hasonló helyen.” - mondta Les Zoltán, a MIFIKE lelkésze.

mifike istentisztelet

Október 7-én megtartották a tanévnyitó istentiszteletet, vagyis ezentúl minden vasárnap 19 órától lesz hasonlóan ifjúsági igei alkalom, ahol az egyéb várható programokról, amelyek 20-a után indulnak, értesülhetnek az érdeklődők. Heti rendszerességgel tartanak bibliaórákat, szerveznek filmklubot, játékesteket és „ki-e csoda esteket”, ahol minden alkalommal valaki aprólékosabban bemutatkozik. Ezenkívül havonta tematikus előadásokra is sor kerül.

Az ifjúság „Láng-ól”

Unitárius egyetemi lelkészség csak Kolozsváron van. Tevékenységei október 26-án indulnak, hagyományosan egy hétvégi találkozóval a Torda melletti Szinden – árulta el Fülöp Júlia lelkipásztor. Ide várják az újonnan bekapcsolódni vágyókat is.

Október 28-án kerül sor az első „Láng-ól” ifjúsági istentiszteletre, azután pedig minden vasárnap 18 órától újra meg újra: Láng-ól. Heti rendszerességgel lesznek „Katakomba” alternatív bibliaórák is, ahol vallással kapcsolatos általános kérdéseket boncolgatnak – a témát a kialakult csapat érdeklődése határozza meg.

fulopjulcsi racznorbi

Hetente tartanak kézműveskört, sportkört, szociális kört: hajléktalanokat, gondozóotthonban élő öregeket, hátrányos helyzetű gyerekeket látogatnak.

Különleges színfoltja a programtervezetnek a havi rendszerességű „Cool-túra”: különböző társadalmak szokásaiba, gondolkodásmódjába nyerhetünk bepillantást, méghozzá egy olyan meghívott személy segítségével, aki maga belülről látja azt, szerves része az illető kultúrának.

Mindenki számít

Mivel az evangélikus egyetemisták közösségét egy kis létszámú, de annál családiasabb csapat alkotja, ezért mindig előzetes egyeztetés alapján dől, mikor tartják a bibliaórát, vagy mikor ülnek össze társasjátékozni – mondta el Boldizsár Beáta, a Kolozsváron tanuló evangélikus egyetemista fiatalok szervezetének, a CAL-nak (Collegium Academicum Lutheranicum) a vezetője.

A közeljövőre nézve már megbeszélt programok: október 15-én városnézésre hívják az első éveseket, a rá következő hétvégén pedig „gólyaavatóra”, áhítattal összekapcsolt játékestre. A frissen beavatott gólyákkal, valamint a közösség régebbi tagjaival még a november 1-jei temetőlátogatás előtt terveznek beiktatni egy temetőtakarítást is a Házsongárdban.

evang kirandulas

A soron következő programokat hirdetni szokták a honlapjukon, ahol hitvallásukat így fogalmazzák meg: „A CAL a Kolozsváron tanuló, és az ott élő evangélikus egyetemista fiatalok szervezete, melyet a közös keresztyéni értékek lutheránus formában történő megélésének, gyakorlásának a vágya hozott létre. Hisszük, képesek vagyunk arra, hogy fiatalos szellemben, közösen és felelősségteljesen gondolkozzunk környezetünk jelenségeiről, a minket személyesen érintő kérdésekről. Célunk, hogy mindezt a Jézus Krisztus-i úton haladva tegyük, egy olyan közösségben, mely értékét nem abban méri, „hogy mit nem tesz meg, mit tilt vagy kit zár ki, hanem hogy kit ölel át, mit alkot, és abba kiket von be.”
Kapcsolódó anyagok

EZT OLVASTA MÁR?

X