Kelet-Európában egyedülálló HIFA-park épül

Kevesen vagyunk ma, alig tizenketten – fogad a munkálatokat irányító Balázs Sándor unitárius lelkész, a Romániai Falugondnokság Szövetségének elnöke a pókakeresztúri munkatelepen, ahová a fogyatékkal élők számára HIFA-parkot tervezték, és ahol jelenleg az építőtelep előkészítése van éppen folyamatban. Szakkifejezéssel élve a „felvonulási terepen” dolgoznak az önkéntesek.

Amíg Pókakeresztúrra tartunk, Besenyei Sarolta, a HIFA-park megépítésének menedzsere magyaráz: az építkezés összköltségvetése 5,5 millió euró, a kivitelezés ideje 36 hónap. A terv két részből áll: egy épület 75 személy számára, amelyben az ottlakók 70 százaléka mozgássérült, 15 százaléka hallás- és 15 százaléka látáskorlátozott. Ennek az épületnek 15 hónap alatt kell elkészülnie a terv szerint.

A következő feladat annak a szálloda-jellegű épületnek a létrehozása, amely sérült személyek ideiglenes lakhatóságát teszi lehetővé. Ha például egy sérültet gondozó család elutazik, itt elhelyzeheti ideiglenesen a mozgás-, hallás-, vagy látás-sérült családtagot. Ez egyedülálló kezdeményezés Kelet-Európában – teszi hozzá Besenyei Sarolta, aki Németországban, illetve Hollandiában hallott hasonló létesítményről.

Pókakeresztúr Marosvásárhely vonzáskörében, Sárpatak közelében a Maros túlsó partján fekvő kis település. Azt követően, hogy 2007-ben Simon Judit-Gyöngyi, a különböző fogyatékkal élő személyeket tömörítő HIFA Románia Egyesület elnöke megálmodott egy olyan lakóparkot, ahol megfelelő körülmények között élhetnek a fogyatékkal élők, 2012-ben a református egyháztól sikerült megvásárolni egy egyhektáros területet és a mellette fekvő másik hektárt bérbevenni.

Megindult a gyűjtés, az egyesület úgynevezett téglajegyeket kínált megvásárlásra, sms-kampányt folytatott, támogatókat keresett. A valós építkezés akkor kezdődik el, amikor összegyűl a pénz, az, ha minden jól halad, akkor jövőre várható – mondta a maszol.ro érdeklődésére Besenyei Sarolta.

Ahhoz, hogy a reális építkezés elkezdődhessen, előbb a körülményeit kell létrehozni. Ezt szolgálja a felvonulási terep, vagyis azok az építmények, amelyekben raktárhelyiség, öltöző, őrszoba, gázelesztó kap helyet. Ehhez járult hozzá az a negyven tagú önkénteseskből álló csapat, amely Balázs Sándor magyarzsákodi unitárius lelkipásztor kezdeményezésére ingyen vállalta, hogy dolgozik ezek felépítésében.

A Romániai Falugondnokság Szövetségének elnöki tisztségét is betöltő pap elmondta, a Bethlen Gábor Alap jóvoltából minden évben meghívásos pályázaton vehetnek részt. Ezt a lehetőséget 2014-ben erre a kalákára fordítják – döntötték el korábban. Ennek jegyében Marosvásárhelyen és más települések történelmi felekezeteinek templomaiban hirdették a lehetőséget, hogy aki hajlandó egy-két napra önkéntesi feladatot vállalni, annak szállást, szállítást és napi ellátást biztosítanak.

Bár jóval több jelentkezőre számított a lelkész, így is elégedett a jelentkezők munkájával, egy hét alatt sikerült felépíteni azt, amit elterveztek. Ottjártunkkor magyarzsákodi, sárpataki és pókakeresztúri önkéntesek dolgoztak éppen, akik elmondták, segítséget szerettek volna nyújtani a terv megvalósításához, adott volt a lehetőség, hogy saját munkájukkal járulhatnak hozzá, hát jöttek és dolgoztak. Volt, aki egy napot, volt aki kettőt-hármat, voltak, akik Neamț megyéből érkeztek, Háromkútról, sok Hargita megyei település is képviseltette magát, ahogy a Maros megyeiek sem hiányoztak.

Hogy tervezőként mi mindenre kellett tekintettel lenni, azt a helyszínen tartózkodó Moldován Tibor, a HIFA-park tervező mérnöke magyarázza el érdeklődésünkre. Sérült személyeknek tervezni lakóparkot egészen más kihívást jelent, kezdve a szintkülönbségek áthidalásától, a kijáratokig, a mosdók és mellékhelyiségek, vécék, folyósók akadálymentesítéséig és a sérültek igényei szerinti felszereléséig, az evőeszközöktől a bútorokig.

A HIFA-park megépítését a Maros megyei önkormányzat is első helyen kezeli a szociális kérdések sorában, ahogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal is minden kért támogatást megadott eddig – sorolja Besenyei Sarolta, a megaprojekt menedzsere, aki a terv egész megvalósítását irányítja, figyelme kiterjed a helyszínen történő munkálatokra, a helyi és az Európai Unió által meghirdetett pályázatokra, valamint az önzetlen támogatók, vállalatok, magánszemélyek megkeresésére is.

A tulajdonjog a HIFA Románia Egyesületet illeti – magyarázta. A kritériumokról, hogy kik költözhetnek be majd a lakóparkba, elmondta, az egyesület nem képes csupán szociális intézményként működni, szüksége van az ottlakók anyagi hozzájárulására is. A szociális esetektől azonban nem zárkózik el, az elképzelés szerint tíz százalékát az ott lakóknak ezen az alapon támogatja majd.

A sérülteknek épülő lakópark 80 személynek biztosít állást, elsősorban szakápolók, gondozók, egészségügyi személyzet számára.

Kimaradt?