„Boldog a méh, amely téged hordott"

Öntudatra ébredésre és a közösség szolgálatára buzdította a híveket a csíksomlyói pünkösdszombati szentmisén Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes, plébános. A szentbeszédben Isten igéje meghallgatásának és megélésének a fontosságára is felhívta a figyelmet.

A pünkösdszombati szentmise prédikációjában a Maros-Küküllő kerületi főesperes kijelentette: a boldog élet titka az ige figyelmes hallgatásában, majd az életben történő aprópénzre váltásában ölt testet. Mint fogalmazott, e tekintetben valóban "nagy volt" a Szűz Mária, Jézus anyja, akiről a szentírás is megjegyezte, hogy a szavakat szívébe véste, elgondolkodott rajtuk. "Ha valakinek fontos volt életté váltani a szavakat, Isten megszólításait, akkor az valóban a boldogságos Szűzanya volt" - mondta a főesperes.

Mária alakjának fontossága kapcsán kiemelte, hogy a szentírásban sokat nem írnak Jézus anyjáról, de a keresztény hit három legfontosabb mozzanatánál, vagyis Jézus megtestesülésekor, az emberiség megváltásakor, valamint az egyház születésekor egyaránt jelen volt.

A pünkösdkor megalakult jeruzsálemi ősegyházközséggel kapcsolatban kijelentette: meg kell próbálni a mai plébániai közösségeket és a magyar civil szervezeteket is olyan közösségekké formálni, mint az ősegyház, amely megélte Isten szavát, és ez boldoggá, vidámmá, egymásra figyelő és egymást szerető közösségé alakította.

Kiemelte, Isten mindenkit megajándékozott adományokkal azért, hogy ezzel gyarapítsa és szolgálja a közösséget. "Akkor lennénk mi az Ige igazi hallgatói, ha a Somlyó hegyén mindenki szembesülne a képességeivel, és eldöntené a Szűzanyára tekintve, hogy ha valamit birtokol, ettől kedve a közösbe teszi, hogy közösségeink sorsa jó irányba mozduljon el" - mondta Oláh Dénes.

Úgy vélte, hogy a magyar népet, a székely közösségeket is megcélozták azok az arctalan démoni erők, amelyek szét akarják verni (…), és ki akarják szolgáltatni a multik kénye-kedvének. Arra buzdította a híveket, hogy magyarságukat és római katolikus hitüket ne válasszák szét. "Ha becsületes emberként, elkötelezett emberként akarunk élni, a kettőt szorosan össze kell kapcsolni, és meg kell élni" - hangoztatta.

Fontosnak nevezte, hogy úgy a nemzeti, mint az egyházi közösségek öntudatra, vagyis "mi-tudatra" ébredjenek. Ehhez szerinte Ezékiel prófétához hasonlóan "le kell nyelni" az Igét, vagyis teljesen azonosulni kell Isten szavával. Az ébresztő szót ugyanis - magyarázta - azok a lelkipásztorok, világi munkatársak, elkötelezett édesanyák és édesapák fogják kimondani, akik azonosulnak Istennel, és nem tudnak másként élni, mint hogy folyton rá figyelnek.

Hangsúlyozta, elég volt az értelmetlen zászlólengetésből, az egyházi és a nemzeti romantikából, rá kell ébredni, hogy eljött a munka ideje, amikor mindenki ott teszi a kötelességét becsülettel és számolatlanul, ahová Isten állította. "Ha öntudatra ébredtünk, ha megszólalt bennünk a lelkiismeret, ha elindultunk a megtérés útján, akkor amit tehetünk, hogy felkínáljuk az életünket, mindenestül" - mondta a főesperes.

Kiemelte, hogy a csodák ideje nem járt le, de olyan tanárokra, lelkipásztorokra és szülőkre van szükség, akik meg tudják győzni a gyermekeket és a fiatalokat, hogy adottságaikat tegyék be a közösbe, és ne tartsák meg maguknak. "Ha képességeinket mind közreadnánk, akkor lehetne még egyszer Erdély földje tündérkert" - mondta a főesperes.

"Kérjük meg a Szűzanyát, imádkozzon velünk, hogy legyünk öntudatra ébredt, az életünket felkínáló keresztények, egymás képességeit alázattal elismerő emberek, és egyenként, de közösségileg is Isten kezét fogó, vele beszélő viszonyban levő, és őt rajongásig szerető nép" - mondta Oláh Dénes.

A Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben megtartott szentmisét Jakubinyi György gyulafehérvári érsek vezette, aki a szentmise kezdete előtt az idei pünkösdi ünnep üzenetével kapcsolatban kijelentette: annak a nemzetnek van jövője, amelynek gyermekei vannak.

A szentmise a pápai himnusz, valamint a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget több százezer hívő jelenlétében. A zarándokok között jelen volt Áder János magyar köztársasági elnök is, aki magánlátogatásra érkezett Erdélybe.

Fotó: Borsos Dalma Légi felvétel a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben felállított oltárnál gyülekező zarándokokról 2014. június 7-én. MTI Fotó: Baranyi Ildikó Légi felvétel a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben felállított oltárnál gyülekező zarándokokról 2014. június 7-én. MTI Fotó: Baranyi Ildikó A csíksomlyói búcsúra tartó gyimesi csángó zarándokok Gyimesfelsőloknál 2014. június 7-én. MTI Fotó: Baranyi Ildikó A csíksomlyói búcsúba tartó zarándokok Csíkbánkfalván 2014. június 7-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd A csíksomlyói búcsúba tartó zarándokok Csíkbánkfalván 2014. június 7-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd Gyimesi zarándokok. Fotó: Timár Zsombor László Fotó: Timár Zsombor László A Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben felállított oltárhoz érkező zarándokok Csíksomlyón 2014. június 7-én. Középen a labarum, a csíksomlyói búcsú legfőbb jelvénye. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita zarándokok között a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, a csíksomlyói búcsú szentmiséjének helyszínén 2014. június 7-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd Résztvevők százezrei a csíksomlyói búcsún tartott szentmisén a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben 2014. június 7-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd Jakubinyi György Miklós gyulafehérvári római katolikus érsek szentmisét mutat be a csíksomlyói búcsún a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben 2014. június 7-én. Mellette Oláh Dénes, címzetes esperes. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd MTI Fotó: Koszticsák Szilárd fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán fotó: Pál Zoltán

Kimaradt?