Életvezetésre tanít a Bonus Pastor Alapítvány

Akiknek keserűség, szorongás határozza meg a napjait, mert megrekedt egy ponton az életük, de ott van bennük a vágy az örömre, a felszabadulásra, saját útjuk megtalálására, azoknak szervezi életvezetési kurzusát a Jó Pásztor Egyesület és a Bonus Pásztor Alapítvány a magyarózdi kastély és Terápiás Központ területén március 5. és 9. között (szerda déltől vasárnap délig).

A táborra jelentkezett már L. M., aki kérésünkre elmondta, miért döntött úgy, hogy részt vesz a kurzuson: „Keresek. Önmagam, valakit, valamit, ami bennem volt és van most is talán, csak éppen nem találom a hozzá vezető utat, a hangot, amin megszólíthatnám, a hullámhosszat, amin az eddigi közvetítéseit fogtam. A hiba az én készülékemben is lehet. Talán meg kell egy kicsit reparálni, az is lehet, hogy elavult, új eszközöket kell beszereznem. Úgy alakult az életem, hogy nagyon nehéz volt az utolsó három évem. Ezen lassan túlvagyok. De sokszor vannak visszaesések.Talán megerősítést várok, hogy jó uton vagyok. Ismerkedést új környezetben új emberekkel, talán sorstársakkal, új gondolatokkal, új érzésekkel, elcsendesedést és derűs nyugalmat.”

T. A. röviden így avatott be abba, ami őt jelentkezésre késztette: „Nem tudom, hogy mit kezdjek magammal. Válaszút előtt áll az életem. Lépnem kellene valamerre, de nem tudom, hová.”

A tábort megálmodó Horváth Levente lelkipásztor és munkatársai elismerik, a vágyaink és a valóság között tátongó szakadék megszüntetése nem döntés kérdése, annál komolyabb probléma, minthogy egy elhatározással áthidalható lenne. Sokszor nagyon jól tudjuk (anélkül, hogy ezt mások megmondanák, márpedig meg szokták mondani), hogy mit kéne tennünk, de ez mégsem elég ahhoz, hogy meg is tegyük.

„Az elmélet és gyakorlat tisztázatlan viszonya a hit terén humoros méreteket öltő problémákat eredményezhet. Ezt sokan frappánsan megfogalmazták. Például: elméleti hit az, amikor mindent tudsz és semmi sem működik. Gyakorlat: amikor minden működik és senki sem tudja hogyan. Az erdélyi keresztyén társadalomban ez egy fokkal rosszabbnak tűnik, az elméletet és a gyakorlatot ráadásul szerencsétlenül szokták kombinálni: többnyire semmi nem működik és senki sem tudja hogy miért” - fogalmaz Bartha Éva pszichológus-lelkigondozó, a Bonus Pásztor munkatársa.

A négynapos együttlét éppen ezért nem csak elméleti képzést jelent: a naponkénti gondolatébresztő előadások után kiscsoportos beszélgetésekre, majd egyéni szemlélődésre, eltöprengésre, és mentori kísérésre is sor kerül. Mindenki kap egy mentort a Bonus Pásztor szociális munkás, lekész, pszichológus munkatársai közül, aki személyre szabottan segít megtalálni a probléma gyökerét, ugyanakkor gyakorlati lépéseket is megláttat, amelyek továbblendíthetik a holtpontról a megrekedt embert. A mentorokkal a továbbiakban is lehet tartani a kapcsolatot, ha valaki igényli, mert úgy érzi, a tábor inkább csak elindított valamilyen folyamatot, és egyedül maradva félő, hogy ez megszakad.

A módszerrel kapcsolatban Horváth Levente elmondta, az a cél, hogy a résztvevők felszabaduljanak görcsös szorongásaik alól, a megkeseredést öröm váltsa fel, de nem „felszíni kezelés” útján: azt szeretné, ha nagyon mélyen megtapasztalnák minél többen, mit jelent a feltétel nélküli szeretet, hogy az valódi biztonságérzetet adhat és olyan derűt, amely nem tartalmatlan, amely mellett megfér a szomorúság, a bűnbánat, a terhekkel való küzdelem is.

„Az öröm a keresztyén élet, az egyensúly, a belső békesség mérlegének a nyelve, de eléggé ostoba dolog a nyelvet érinteni és nem a súlyokat. Ahhoz, hogy helyreállítódjon az életünk, ne művileg próbáljuk az örömöt megszerezni, ne a mérleg nyelvét piszklájuk - a súlyokkal kell valamit kezdenünk. Ha valaki a mélyben, a súlyok átrendezésével megnyeri az egyensúlyt, a mérleg nyelve is követi. Az öröm nem egy kiindulópont, hanem az eredménye ennek az elakadás felszámolásának” – mondja Horváth Levente.

A módszert Jack Miller filadelfiai lelkész leírásai ihlették, az ő tapasztalatai az Erdélyben felgyűltekkel egészülnek ki. „Ahogy a Krisztus egyháza a kommunizmusban megélte a szenvedést, üldöztetést, azáltal itt kialakult egy lelkiség, ami ismeretlen egy szabad társadalomban élő nyugati és a mai fiataljaink számára, de az előadásokban illusztrációként használhatók múlt rendszerbeli történetek, amelyeknek üzenetük van a ma embereinek, amelyeknek az aktualitása nem kopik; ezek nagyon fontosak a mi életvezetésünk szempontjából" - részletezte a tábor vezetője.

A módszer hazai körökben ugyanúgy bevált, mint nemzetközi szinten: eddig öt kurzust tartottak magyar nyelven Ózdon, egy tömböt pedig angolul Németországból, Hollandiából, Amerikából, Nagy-Britanniából, Finnországból és Magyarországról érkező résztvevőkkel. Idén szeptemberben Michigan államból jön egy csoport, a Magyarózdon tevékenykedő mentorokat pedig meghívták Finnországba.

Magyar nyelven viszont a márciusi lesz az egyetlen tábor az idén. Jelentkezni elsejéig lehet a 0740706854-es telefonszámon Boros Csilla programszervezőnél, illetve a jopasztorlelkivezetes@gmail.com emailcímen.

Kapcsolódók

Kimaradt?