Pelenkázhatnak is a csíkszeredai megyeházán! (X)


-A A+

Családbarát megyeháza kialakítására törekednek Hargita Megye Tanácsánál, abból az elgondolásból, hogy a család a társadalom alapja. A nemzet megmaradásának kulcsa a gyermek, a gyermekekbe és a fiatalokba fektetett források adják a jövőt. Mindezt egyre inkább így gondolják a társadalmi szereplők, civil szféra és önkormányzatok, és egyre több olyan kezdeményezés van Hargita megyében, amely az élhető és biztos jövő, a biztató jövőkép kialakítását célozza meg.

Családbarát Hargita megye

Hargita Megye Tanácsának vezetősége és döntéshozó testülete hangsúlyt fektet a gyerekekre, a családbarát programokra, a fiatalok támogatására, a családalapítás ösztönzésére, de ugyanúgy odafigyelnek az idősebb korosztályra, az aktív időskor lehetőségének megteremtésére. Céljuk az, hogy családbarát Hargita megyét építsenek.

Ennek érdekében Hargita Megye Tanácsánál létrehozták a család munkacsoportot, melynek vezetője Kolozsvári Tibor megyei tanácsos. A munkacsoport szakembereket tömörít a szükséglet minél pontosabb felmérése és a programok igény szerinti kialakítása érdekében.

Az utóbbi időszakban megerősödött azoknak az embereknek a szövetsége, akiket a segítő szándék, a gyermek, a család, a közösség, a szülőföld és a nemzet jövője érdekében való tenni akarás motivál, vallja Kolozsvári Tibor.

„Hargita Megye Tanácsánál a rendelkezésünkre álló anyagi forrásokat igyekeztünk úgy befektetni, hogy azok megtérüljenek, a nemzet versenyképességét, erőnlétét javítsák. Mindenekelőtt a legfőbb értékünkre, a gyermekre, a családra fókuszáltunk” – mondja a megyei tanácsos.

Hargita megyében 53 000 gyermek él, és az elmúlt időszakban Hargita Megye Tanácsa által támogatott programok, intézkedések legalább 41 000 gyermeket érintettek. Ez összesen 3000 programot jelent 31 millió lej értékben.

A hátrányos helyzetű gyermekektől a tehetséggondozásig

Családprogramja keretében a megyei tanács számos sporttevékenységet támogatott – sziklamászást, barlangászást –, de a klasszikus sportágakat is, mint a hoki, nem utolsósorban pedig a lovassportokat meg a lovas turizmust. Ezenkívül kulturális rendezvényeket, amelyeken kiemelt helyet foglalt el a népi kultúra ápolása és mindaz, ami nemzeti identitásunkat erősítheti, számolt be a családmunkacsoport vezetője, aki azt is hozzátette: a hátrányos helyzetű gyermekektől kezdve a tehetséggondozásig mindenre kiterjedt a figyelmük.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke úgy látja, hogy a tíz év alatt összesen 31 millió lejjel támogatott programok és beruházások – számos rendezvény, iskolák, óvodák, bölcsődék, játszóterek létesítése – révén vonzóbbá válhat a családalapítás, az otthonteremtés gondolata: „Hiszünk közösségünk megtartó erejében, a keresztény családmodellben” – jelentette ki Borboly Csaba.

A csíkszeredai megyeháza a csecsemőké is

A megyei tanács elnöke kitért arra is, hogy a közintézményeket is szeretnék családbaráttá tenni, így például többéves álom valósult meg a csíkszeredai megyeházán 2019-ben, amikor a női mosdó szomszédságában pelenkázóhelyiséget alakítottak ki, amely azóta folyamatosan igénybe vehető. Ezt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a családok nemzetközi éve alkalmából adta hírül a közösségi oldalán megosztott videójában arra bátorítva az édesanyákat, édesapákat, hogy „ha a szükség úgy kívánja”, térjenek be ez ügyben is a megyeházára.

Még több családbarát intézkedés a jövőben

Sikeres családprogramját a jövőben is folytatja Hargita Megye Tanácsa. Együttműködnek és támogatják a helyi önkormányzatokat a bölcsődei, óvodai és délutáni foglalkoztatás (after school) megteremtésében a megye elszigeteltebb településein, és ezzel hozzájárulnak a családi élet megkönnyítéséhez meg a közösségi neveléshez.

Továbbá támogatják a védőnőhálózat kialakítását. Felkarolják a nők rugalmas munkavállalásának ügyét, népszerűsítik a részmunkaidős alkalmazást és az otthonról való munkavégzést a munkaadók és munkavállalók körében, a vállalkozó nők, anyák pályázatokhoz, képzésekhez való hozzáférését, a nők közösségi szerepvállalását és tudatos bevonásukat a döntéshozatalba. Mindemellett folytatják a falugondnoksági programot is, számolt be a jövőbeli tervekről Borboly Csaba.

„Szeretnénk, ha ezek a tevékenységek a jövőben még hangsúlyosabban helyet kapnának a közgondolkodásban. Erős szövetséget igyekszünk kialakítani a vállalkozói szférával, hogy munkahelyek jöjjenek létre. A gazdasági szereplőket, a munkaadókat gyermekközpontú és családbarát gondolkodásra szeretnénk még inkább sarkallni” – tette hozzá Kolozsvári Tibor.
EZT OLVASTA MÁR?

X