Ezekről döntött soros ülésén Maros Megye Tanácsa


-A A+

Több határozatot fogadott el soros ülésén Maros Megye Tanácsa, ezeket foglaljuk össze.

Építési engedély kibocsájtása akár 7 napon belül

A megyei tanács a soros ülésén jóváhagyta, hogy ezentúl sürgősségi eljárással is ki lehessen bocsájtani az építési engedélyeket. Így azok, akik ezt igénylik, megfelelően indokolt kéréssel, valamint a kiegészítő díj kifizetésével, sürgősségi eljárással kaphatják meg az építési engedélyeket a kérés benyújtásától számított legtöbb 7 munkanapon belül. A sürgősségi kibocsátási díjat a törvény által megszabott alapdíjon felül kell fizetni. A díjszabás kiszámításának módja és az építési engedélyek sürgősségi eljárással való kibocsájtására vonatkozó rendelet elérhető a megyei tanács honlapján: www.cjmures.ro.

Tűzoltóállomás a repülőtéren

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér tevékenységét érintő több határozatot is elfogadott júliusi soros ülésén a Maros Megyei Tanács. A tanácsosok jóváhagyták egy tűzoltóállomás építésére vonatkozó projekt műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit. A tervek szerint a repülőtéren egy olyan tűzoltóállomást építenek fel, amely kialakítását, alapterületét és a helyiségeinek számát tekintve is megfelel egy korszerű tűzoltóállomásnak. Az épület földszintjén 3 tűzoltóautó, 1 speciális SMURD autó, valamint 1 intervenciós jármű számára alkalmas garázsok és egy kisebb karbantartási munkákat lehetővé tevő műhely lesz kialakítva. Az emeleten a személyzet irodái kapnak majd helyet. A beruházás összértéke 9 239 974,61 lej áfával (19%). 

Továbbá a tanácsosok elfogadták a kifutópáya jelzőberendezésével kapcsolatos beruházások megkezdését. Ez a beruházás a múlt év végen került elfogadásra, miután a repülőtér megkapta az ehhez szükséges tervezési engedélyeket és tanúsítványokat. A tanácsosok egy sor adminisztratív és pénzügyi intézkedést is jóváhagytak a repülőtér működésével kapcsolatban.

Újabb költségvetés-kiegészítés

A megyei tanácsosok a mai ülésen Maros megye költségvetésének-módosításáról is döntöttek. A főbb módosítások a Románia kormánya által kapott 25, 1 millió lejes összeg elosztására vonatkoztak. A fent említett összeg a következőképpen került elosztásra: 13 486 000 lejjel megnövelték a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság költségvetését, amely szükséges az intézmény működéséhez. Továbbá, 11 633 000 lej lett szétosztva a Maros Megyei Tanács alárendelt intézményei között a működési és személyzeti költségeik fedezésére.

A megye bevételei 1 017 000 lejjel lettek kiegészítve, azt követően, hogy a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság utalta az összeget a karanténköltségek kiegyenlítésére; 2 745 000 lejjel egészítették ki a Maros Megyei Klinikai Kórház költségvetését, amelyet személyzeti kiadásokra és szolgáltatásokra fordíthat a kórház

A kerelőszentpáli hulladéklerakót érintő döntés

A Kolozs megyei helyi önkormányzatoktól (Aranyosgyéres, Torda, Aranyoslóna, Aranyosegerbegy), valamint a SC Salprest - Rampa SA gazdasági szereplőtől, és a Fehér megyéből, Zalatna város önkormányzatától érkező kérelmek alapján a megyei tanácsosok jóváhagyták, hogy a szóban forgó önkormányzatok 2020 végéig havi kb. 3500 tonna települési háztartási hulladékot szállítsanak a kerelőszentpáli hulladéklerakóba. A Kolozs és Fehér megyei önkormányzatok kérése annak a következménye, hogy ezekben a megyékben még nem működnek a megyei hulladéklerakók.

A romániai iskolaprogram (tej és kifli program) megszervezésére vonatkozó intézkedések

A Maros Megyei Tanács 2019-ben keretszerződéseket kötött a romániai iskolaprogram végrehajtására, amelynek keretében élelmiszereket osztanak szét a diákoknak. A törvény rendelkezései szerint a helyi hatóságok, azaz a polgármesteri hivatalok, dönthetnek úgy, hogy a programot helyi szinten bonyolítják le, azaz helyileg kötnek szerződést a termékek megvásárlására és kiosztására. A Maros Megyei Tanács tavaly körlevélben kérdezte meg az önkormányzatokat, hogy vállalják-e a program helyi szintű lebonyolítását. 2019-ben azonban csak a nyárádszeredai önkormányzat döntött úgy, hogy a programot helyi szinten szervezi meg. 

Idén a megyei tanács újra konzultált az önkormányzatokkal, és ezúttal a Nyárádszereda Polgármesteri Hivatala mellett Kibéd, Makfalva, Nyárádszentlászló, Gernyeszeg, Backamadaras és Nagyernye községek is úgy döntöttek, felvállalják, hogy helyi szinten szerveznek versenytárgyalást a programhoz kapcsolódó termékek (tej és péktermékek, illetve gyümölcs) beszerzésére és szétosztására, és erre vonatkozóan a helyi tanácsok határozatot is elfogadtak már. A Maros Megyei Tanács az érvényben lévő keretmegállapodások alapján fog újabb szerződéseket kötni a következő iskolaévre, hogy a megye többi településén biztosítsa a termékek beszerzését és szétosztását a diákok számára. Az új szerződéseket azt követően fogja megkötni a megyei önkormányzat, miután országos szinten döntés születik arról, hogy milyen formában lesz megszervezve az oktatás a 2020–2021-es tanévben tekintettel a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokra.
EZT OLVASTA MÁR?

X