banner_MpsidwSE_970x250_Haromszek.jpg
banner_3lV7MYIa_300X250_Haromszek.jpg

Összehívták Maros Megye Tanácsának soros ülését (X)

2020. július 24-én kelt

357. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amely a COVID-19 világjárvány hatásainak megelőzését  és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett vészhelyzeti állapotra, amelyet módosításokkal és kiegészítésekkel a 2020. május 20-i 5. sz. Román Parlamenti Határozat engedélyezett, és amely a COVID-19 világjárvány hatásainak a megelőzését és leküzdését célozza, és a vészhelyzet idejére alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik, 

mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon az előírt egészségügyi szabályok betartásával,

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdését, 179. cikkelyét, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,

 

elrendeli:

 

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre 2020. július 30-ra, 13.00 órától, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének a tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény facebook oldalán.

3. cikkely A jelen rendeletet közlik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács  szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

 

ELNÖK 

Péter Ferenc

 

Ellen jegyzi

FŐJEGYZŐ

Paul Cosma

A Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020. 07. 24-i 357. sz. Rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanácsnak a július 30-i soros ülésének a

NAPIREND TERVEZETE

                                    

1.   Határozattervezet a Maros megye 2020-as évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan; 

                  Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

2.   Határozattervezet a Maros megye, 2020. június 30-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

3.   Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. 2019. 12. 31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

4.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyásáról egyes megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

5.   Határozattervezet a Marosvásárhely, 1918. December 1 sugárút 26-28 sz., illetve a Gheorghe Marinescu utca 50 sz. és a Dicsőszentmárton, Victor Babeș utca 2 sz. alatti ingatlanokban található, magánorvosi rendelőknek koncesszióba adott helyiségek jutalékának a jóváhagyására vonatkozóan; 

                  Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

6.   Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlant érintő intézkedéseknek a meghatározásáról; 

                  Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

7.   Határozattervezet a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Klinikai Kórház ügyintézése alatt levő, Maros megye köztulajdonához tartozó ingatlan egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedések meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

8.   Határozattervezet a Marosvásárhelyi Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház által megvalósítandó, az „F épülettömb külső lépcsőjének felújítása” elnevezésű beruházás kivitelezésének jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

9.   Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő egyes ingatlanok azonosító elemeinek az aktualizálására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet Maros megye köztulajdonához tartozó és a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. területén található egyes földterületek bérbeadására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő, Marosoroszfalu község, Sebespatak falu belterületén található, DJ154A megyei út 22+609-23+009 km közötti szakaszának a Maros Megyei Tanács  ügyintézéséből Marosoroszfalu község Helyi Tanácsának az ügyintézésébe való ideiglenes jellegű átutalására vonatkozóan a megyei úthoz tartozó földterülettel együtt,;

Indítványozó: Ovidiu Dancu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 59/21.04.2016. sz. határozatának módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros megyei települések köztisztasági szolgáltatásainak szabályzatára vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a kerelőszentpáli zonális ökológiai tárolóban a hulladékok tárolására vonatkozó intézkedések meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019. sz. határozatának a 2. mellékletének a módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet az építkezési engedély gyorsított eljárással történő és az egyedi beleegyezés kibocsátását illető törvényes előírások alkalmazására vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról;

Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

16. Határozattervezet a Romániai Iskolák Programjának a 2020-2021-es tanévbe való lebonyolításába és kivitelezésébe való szerepvállalásról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

17. Határozattervezet a ”Tűzoltószertár építése – megvalósíthatósági tanulmány szakasz” beruházás műszaki-gazdaság dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóknak a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK 

Péter Ferenc

banner_TfWzz7sC_300x250-HU.jpg
banner_Y04tqfmE_970x250_HU.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?