Összehívták a Maros Megyei Tanács soros ülését (X)


-A A+

2020. június 19-én kelt

326. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének az összehívásáról

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amely a COVID-19 világjárvány hatásainak megelőzését  és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett vészhelyzeti állapotra, amelyet módosításokkal és kiegészítésekkel a 2020. május 20-i 5. sz. Román Parlamenti Határozat engedélyezett, és amely a COVID-19 világjárvány hatásainak a megelőzését és leküzdését célozza, és a vészhelyzet idejére alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik,

mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon az előírt egészségügyi szabályok betartásával,

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdését, 179. cikkelyét, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre 2020. június 19-ra, 13.00 órától, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének a tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény facebook oldalán.

3. cikkely A jelen rendeletet közlik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács  szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc

ELNÖK

Ellenjegyzi

            Paul Cosma       

     FŐJEGYZŐ

 

A Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020. 06. 19-i 326. sz. Rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács június 25-i soros ülésének

NAPIREND TERVEZETE

                                       

1.   Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

2.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 34/2020. sz. Határozatának 1. cikkely (3) bekezdésének érvénytelenítéséről, amely határozat a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetéséről, valamint a működtetésre kapott állami támogatás jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

3.   Határozattervezet a Maros Megyei Ipari Park Rt. 2019.12.31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

4.   Határozattervezet az Aquaserv Rt. Regionális Szolgáltató által végzett ivóvíz- és szennyvíz elvezetési szolgáltatás árainak és díjainak a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

5.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 42/2001. sz. határozatának a mellékletének a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, amely a Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának az elfogadására vonatkozik;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

6.   Határozattervezet a Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti építménynek Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való átutalására vonatkozóan;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

7.   Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő gernyeszegi ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

8.   Határozattervezet egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való átutalásáról, a leltári leírásuk érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

9.   Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Szászrégen, Kastély utca 12 sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedések meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó Rózsák Tere 5 sz. alatti ingatlan egyes helységeinek ingyenes használatba adásáról a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészet Oktatási Központ részére;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet egy szerződéskiegészítés jóváhagyásáról a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződésre vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a „Maros megyei bentlakásos szociális intézmények védőeszközökkel történő felszerelése a COVID – 19 által okozott egészségügyi válság kezelésének érdekében” elnevezésű projekt benyújtására és végrehajtására irányuló partnerség megkötésének a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet Maros megynek az EDUC- A gyermekek nem "oktatják" magukat! elnevezésű projektben való részvételének a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet  Maros megyének a ”VIA TRANSILVANICA” projekt megvalósításában való részvételére vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Könyvtár Szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének,- Szervezési és Működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. és 2. mellékleteinek a módosításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

16. Határozattervezet Maros megye kockázatelemzési és rendezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

17. Határozattervezet a Maros megyei utak 2020–2024-es téli időszakának a fenntarthatósági és beavatkozási szintekre való besorolásáról.

Indítványozó: Ovidiu Dancu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

18. Határozattervezet a "154J számú Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak közötti megyei út kiszélesítése, 0+000-0+631 és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálásáról, amelyet a Maros Megyei Tanács 2017. március 16-i 28. sz.  határozatával hagyott jóvá, amely egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására vonatkozik, valamint annak a jóváhagyásáról, hogy az állam költségvetéséből, a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében nem finanszírozható költségvetési tételeket a helyi költségvetésből fogják finanszírozni;

Indítványozó: Ovidiu Dancu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

19. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőjének a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház igazgatótanácsába történő kinevezéséről;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

20. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőinek a közintézmények igazgatótanácsába történő kinevezéséről.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

21. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X