Háromszéken harangok hangjával, gyászszalaggal, székely-magyar zászlókkal emlékeznek Trianonra


-A A+Háromszéken összefogtak a magyar politikai szervezetek – RMDSZ, MPP, EMNP és az SZNT – és közös felhívásban fordulnak a lelkészekhez és polgárokhoz, amiben azt kérik: június 4-én, a trianoni döntés 100 éves évfordulóján, szólaltassák meg a templomok harangjait, míg a „székely népet” arra kérik, ezen a napok viseljenek fekete gyászszalagot és tűzzék ki gyászszalaggal a magyar vagy székely zászlót házaikra, tömbházak erkélyére.

A Tamás Sándor háromszéki- és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnökök-, Kulcsár Terza József az Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője, Bálint József az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) háromszéki elnöke és Gazda Zoltán a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) sepsiszéki elnöke által aláírt felhívásban rámutatnak: június 4-én nem lehet együtt emlékezni, miként azt az elmúlt években hagyományosan megtették, ám a trianoni békediktátum aláírásának pillanatában, este fél hattól megkondulnak a templomok harangjai, amelyek öt percen keresztül kongva azt hirdetik, hogy nem felejtünk!

„Székely népünket arra kérjük, hogy ezen a napon viseljenek fekete szalagot, s tűzzék ki gyászszalaggal a magyar-, vagy ha az nem lenne, a székely zászlót házaikra, tömbházaik erkélyére. Ugyanakkor ebből a fájdalmas történésből merítsünk erőt is újabb száz évre, hogy a magyar nemzet él, és élni fog, jogait érvényesítvén szülőföldjén, s nem hagyja, hogy ellenséges szándékúak eltapossák. Isten minket úgy segéljen!”, fogalmazták meg közös felhívásukban a magyar politikai szervezetek háromszéki vezetői.

A Székely Nemzeti Tanács sepsiszéki elnöke, Gazda Zoltán felidézte, hogy 22 éve, 1998-ban Sepsiszentgyörgyön, az egykori országzászló helyén szervezték az első Erdélyi szabadtéri trianoni megemlékezést, amelynek akkor hatalmas volt a médiavisszhangja, azóta pedig minden évben összegyűltek a sepsiszentgyörgyi megemlékezők június 4-én. Hozzátette: idén a járvány miatti korlátozások következtében nem tudnak megemlékezést tartani.

Ugyanakkor elképzelhető, hogy az Erzsébet parkban sor kerül egy ökumenikus istentiszteletre, Incze Zsolt református esperes kezdeményezésére. Mivel a szabadtéri egyházi szertartásokat nem korlátozzák, engedélyt kértek a csendőrségtől egy ökumenikus istentisztelet megtartására, számolt be Gazda Zoltán, aki szerint még várják a hatóság válaszát a kérésükre.

Erdély több mint száz településén emlékeznek meg a trianoni békediktátum századik évfordulójáról az Erdélyi Magyar Szövetség, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács vezetői, tagjai és szimpatizánsai. Június 4-én 17.30 órakor egy időben koszorúznak az edélyi, jelentősebb nemzeti emlékhelyeknél.
HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X