banner_MpsidwSE_970x250_Haromszek.jpg
banner_3lV7MYIa_300X250_Haromszek.jpg

Kerekes Lászlót nevezte ki gyulafehérvári segédpüspöknek Ferenc pápa

Ferenc pápa főtisztelendő dr. Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosát nevezte ki Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé – jelentette be körlevelében dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, amelyet a romkat.ro portál közölt. 

A püspökszentelés helyszínét és időpontját a későbbiekben közlik, olvasható a körlevélben. 

A gyulafehérvári főegyházmegye korábbi érseke és püspökhelyettese, Jakubinyi György és Tamás József tavaly mondtak le életkorukra hivatkozva. Ferenc pápa elfogadta a lemondásukat, a katolikus egyházfő pedig tavaly decemberben nevezte ki Kovács Gergelyt püspökké, akit az idén februárban avattak püspökké és iktattak be érseknek.

Kerekes László 1968. július 23-án született Kézdivásárhelyen. Tanulmányait szülőfalujában, Gelencén kezdte meg, majd Kézdivásárhelyen folytatta. 1986-ban érettségizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben megkezdte filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, majd 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatta, 1992-ben fejezte be. 

1993. május 16-án szentelték pappá Gelencén, a Szent Imre-templomban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerzett Kanadában, az ottawai Szent Pál Egyetemen.

26 évnyi papsága alatt dr. Kerekes László sokféle pasztorális feladatkörben szolgált: 1994–2000 között a Gyulafehérvári Érseki Bíróság bírósági helynöke, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola fegyelmi prefektusa és kánonjog tanára. 1996-tól ugyanitt retorikát, homiletikát és pedagógiát tanít. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tudományos folyóiratának, a Studia Theologica Transsylvaniensia-nak társalapítója. 

2000 decemberében szentszéki tanácsosi címet kap. Jelenleg a Gyulafehérvári Érseki Bíróság helyettes bírósági helynöke, és 2004 óta Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb plébánia plébánosa. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél románul és angolul – olvasható a romkat.ro oldalon. 

banner_TfWzz7sC_300x250-HU.jpg
banner_Y04tqfmE_970x250_HU.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?