banner_jtYG1g7R_1_970x250.gif
banner_PIz6eiCM_Koldok_300x250.gif

Húsvét Erdélyben, járvány idején – mutatjuk, hol „vehetnek részt” a hívek az egyházi szertartásokon

FRISSÍTVE - Külön weboldallal, az élőben közvetített szentmisék linkgyűjteményével és tervekkel készültek az erdélyi történelmi egyházak vezetői arra, hogy a húsvéti szent háromnap lényegét a koronavírus-járvány időszakában is eljuttassák híveikhez – tudtuk meg a katolikus, református és unitárius egyházak sajtóirodáitól. A katolikus egyház a templom.ro weboldalon, a református egyház a reformatus.ro portálon és Facebook-oldalán, az unitárius egyház az unitárius.org oldalon, az evangélikus egyház az evangelikus.ro honlapon keresztül szól híveihez a szent időszakban.

Bár a személyes jelenlét a legfontosabb, a járványhelyzet miatt az egyházak engedélyt kaptak arra, hogy „magánjellegű” szertartások folytán szólítsák imádságra híveiket, és a „telefonjuknak misézve” vegyék fel a kapcsolatot közösségükkel – magyarázta Szőcs Csaba szászfenesi plébános, kiemelve, hogy jelenleg fő feladatuknak tartják a már meglévő közösség megtartását, erősítését.

Hozzátette, vasárnapról vasárnapra érezhető, hogy egyre többen csatlakoznak az online közvetített szentmisékhez, ezért is örülnek annak, hogy az utolsó nyilvános vasárnapi szentmisék délutánján elindították a templom.ro weboldalt, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kezdeményezését, amelynek létrehozását a gyulafehérvári érsekség elöljárói és Kovács Gergely érsek is kiemelten támogatta.

Katolikus egyház: napi két szentmise

A templom.ro portál elérhetővé teszi a közösségi médiában közvetíttt szentmisék közül a megfelelő minőségűeket azok számára is, akik elvi vagy más okokból nem vesznek részt a közösségi média világában – tájékoztatott Szőcs Csaba.  Hozzáfűzte, nemcsak napi két szentmisét közvetítenek az oldalon, hanem önreflexióra buzdítják híveiket, beszélgető szobát és imádságot is biztosítanak számukra.

Voltaképpen azokkal a fogalmakkal élnek, amelyek a templomi életben ismerősek: a szentély menüpontra kattintva szentmisén „vehetnek részt” a hívek, a szószék a napi evangéliumhoz kapcsolódó elmélkedéseket tartalmazza. A kápolna menüpont a rózsafüzért és a reggeli impulzusokat foglalja magába, a beszélgetősarok olyan egyesületek és egyházi személyek elérhetőségét tartalmazza, amelyeket bátran hívhatnak az emberek, ha tanácsadásra szorulnak, a persely menüpont alatt adományozhatnak, az újságos asztalra kattintva az egyház kiadványait böngészhetik, a hittanteremre kattintva pedig a hittankönyvek leckéit tanulmányozhatják.

Az érsekség kezdeményezésére mindezt román nyelven is létrehozták, így az erdélyi románajkú hívek a sfantaliturghie.ro oldalon részesülhetnek lelki gondozásban.

Református egyház: mindenki a saját hajlékában úrvacsorázhat

Húsvét vasárnapján délelőtt 10 órakor a Duna Televízióban református ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztás közvetítenek – derül ki a reformatus.ro portálról. Az igehirdetést 10 óra 10 perctől az egyházkerület Facebook-oldalán is követhetik a hívek. Az igét dr. Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke hirdeti saját családja körében, az istentisztelet után a megterített úrasztala mellett úrvacsorázik a család.

Ebbe a református hívek is belekapcsolódhatnak, méghozzá úgy, hogy mindenki odahaza, a saját családi hajlékában megteríti az úrasztalát, majd pedig a TV-n keresztül elhangzó felkérésre vallja meg bűneit, tesz vallást a hitéről, és veszi magához az úrvacsorát. Ahol lehetséges, ott a családfő adja a kenyeret és a bort a család többi tagjának, majd pedig ő maga vesz. Aki pedig egyedül van, az maga veheti önmagának – közölte korábban Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.

A Duna Televízióban közvetítendő húsvétvasárnapi református istentisztelet rendje, az imádságok és az énekek itt találhatóak. Az online közvetített református istentiszteletek listája pedig itt.

Unitárius egyház: világhálós, rádiós, televíziós istentiszteletek

Nagypénteken, április 10-én délután 6 órától a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán élőben hallgatható a Passió, amelyet a kolozsvári belvárosi unitárius templomból közvetítenek.  Húsvét első napján világhálós istentiszteletet közvetítenek a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán délelőtt 11 órától. Az ünnepi istentiszteleten Bálint Benczédi Ferenc püspök prédikál, és Rácz Norbert Zsolt helyi lelkész mond úrvacsorai ágendát.

Reggel 9 óra 5 perctől 10 óráig a Kolozsvári Rádióban ünnepi prédikáció és úrvacsoravételre előkészítő beszéd hangzik el, déli 12 órától pedig a Marosvásárhelyi Rádióban ünnepi unitárius prédikációt hallgathatnak az érdeklődők. 12 óra 30 perctől 13 óra 30 percig, az Erdélyi Magyar Televízióban ünnepi unitárius istentiszteletet és úrvacsoravételt követhetnek a kolozsvári belvárosi unitárius templomból.

Húsvét másodnapján személyes részvétel nélküli ünnepi istentiszteletek zajlanak az unitárius templomokban. Azokban az egyházközségekben, ahol erre van megfelelő technikai lehetőség, az istentiszteleteket az adott egyházközség Facebook-oldalán követhetik a hívek, ahogyan húsvét harmadnapján is – írja az unitarius.org portál.

A református egyházkerülethez hasonlóan otthoni úrvacsoravételre buzdítják testvéreiket az unitáriusok is, amelyhez weboldalukon javaslatokat fogalmaznak meg.

Evangélikus egyház: minden nap megkondulnak a harangok

A nagypénteken 10:00 órától tartott istentisztelet megtekinthető a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház honlapján.  Ugyanezen a honlapon tekinthető meg 18:00 órától a passió is. Nagypénteken 19:30 órától a Kolozsvári Rádióban evangélikus adást közvetít majd.

Minden nap 18:00 órától megkondulnak az evangélikus templomok harangjai országszerte és közös imára hívják az híveket. Ugyanakkor az egyház honlapján rövid áhitat segít az elcsendesedésben, épülésben. Húsvétvasárnap 10:00 órától ugyancsak az evangelikus.ro honlapon lehet bekapcsolódni hatunk be az evangélikis egyház központi istentiszteletébe.

banner_4BtporpC_300x250-HU.jpg

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?