Románoktatás magyar diákoknak: megbírságolták az oktatási minisztériumot


-A A+A napokban kapta meg Hargita Megye Tanácsa az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) azon döntéséről szóló értesítését, amelyben a CNCD kétezer lejes pénzbírságot ró ki az oktatási minisztériumra a nem román ajkú diákok románoktatására vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt, és arra kötelezi a szaktárcát, hogy hat hónapon belül ültesse gyakorlatba az oktatási törvény erről szóló passzusait.

Hargita Megye Tanácsának szerdai közleményben emlékeztet: a román nyelv diszkriminatív oktatásával kapcsolatos panaszt még 2018 júliusában nyújtották be a CNCD-hez, és a beadványhoz csatlakozott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamint négy diák is. A panaszosok kiemelik a hátrányos megkülönböztetés igazoló statisztikákat: a magyar anyanyelvű tanulók mintegy fele nem tudja megszerezni az átmenőjegyet román nyelv és irodalomból, miközben más tantárgyakból jó minősítést kapnak a diákok.

Ugyanakkor jelezték, hogy a törvény előírásai ellenére nem biztosítanak speciális tankönyveket és tantervet a magyar nemzetiségű tanulóknak, és nem gondoskodnak arról sem, hogy hatékonyabbá tegyék az értékelési módot az országos képességfelmérők és az érettségi vizsga román nyelv és irodalom vizsgán.

„Diszkriminálják a magyar közösséget, fiataljaink érvényesülése elé gördítenek akadályokat. 2015 óta foglalkozunk hangsúlyosan a románoktatás helyzetével. Több felmérés készült, és be tudtuk bizonyítani, hogy külön a román nyelv elsajátítását célzó oktatási programra van szükség a kisebbségi diákok számára. A megyei tanács részéről minden eszközt megragadtunk, hogy e téren a helyzet változzon, mert hisszük, hogy eredményesebben lehet tanítani: táborokat, képzéseket szerveztünk diákoknak, pedagógusoknak egyaránt, alternatív tankönyvek születtek” – nyilatkozta Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Borboly Csaba emlékeztetett, hogy a megyei tanács nem tudja ellátni az oktatási minisztérium feladatát ezen a téren. Közölte: hat hónapja van a minisztériumnak, és ha a határidő lejártával nem történik változás, a munkacsoportjuk segítségével további lépéseket tesznek, amíg sikerül megoldást kikényszeríteniük.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X