Összehívták a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülését (X)

2020. február 14-én kelt

191. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról 

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betű, 135. cikkely által és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre 2020. február 20-ra, 13,00 órától.

(2) A soros ülés napirendi tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A jelen rendeletet közzé lesz téve a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán és elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc

ELNÖK 

 

Ellenjegyzi

Paul Cosma

   FŐJEGYZŐ

 

A Maros Megyei Tanácsnak elnökének a 2020. 02. 14-i 191. sz. Rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács januári soros ülésének 

NAPIREND TERVEZETE

 

1.   Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedéseknek a jóváhagyásáról;

                  Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

2.   Határozattervezet a Maros Megye Tanács hatáskörébe tartozó menetrend szerinti járatokkal, díj ellenében végzett személyszállítás árainak jóváhagyására;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

3.   Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által megvalósítandó „Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika udvarának a felújítása” elnevezésű beruházásnak a jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

4.   Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság keretében/alárendeltségében működő egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások 2019. évre érvényes egy főre eső havi átlagköltségének meghatározásáról;

                  Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

5.   Határozattervezet az Alsóidecsi Idősek Otthonában a 2020. évre érvényes havi átlag ellátmánynak és az egy főre jutó havi hozzájárulásnak a megállapításáról, valamint azoknak a jövedelem kategóriáknak a meghatározásáról, amelyek alapján kiszámítják az otthon szolgáltatásaira fizetendő egyéni hozzájárulások értékét;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

6.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyásáról egyes megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában; 

                  Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

7.   Határozattervezet a megye általános költségvetéséből a 2020. évre vonatkozó vissza nem térítendő támogatások jóváhagyására a következő területeken: kultúra, egyházi, sport, ifjúsági támogatások és szociális szolgáltatások; 

                  Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

8.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított, 7/2019. sz. Határozatának az 1. és 2. mellékleteinek a módosítására vonatkozóan, amelyek a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésével kapcsolatos intézkedésekről rendelkeznek;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

9.   Határozattervezet egy speciális mandátum engedélyezéséről a Maros Megyei Tanács képviselője számára a Maros Megyei Ipari Park Részvényeseinek a Taggyűlésén, amely az adminisztrátorok mandátumának a megújítására vonatkozik; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros megyei Terület- és Városrendezési Műszaki Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan;

Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

11. Határozattervezet a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a menetrendszerinti járatokkal, díj ellenében végzett közszállítás  2013-2023-as megyei programjában szereplő 6 megyei útvonal licenceinek  60 napos, meghatározott időre való odaítéléséről, miután ezeken az útvonalakon az előző szolgáltató lemondott a licencéről;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet egy, a Maros Megyei Rendőrfelügyelőség gépkocsivezetőinek elméleti és gyakorlati felkészítését célzó gyakorlat megvalósításához szükséges keret biztosításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet egy településnek egy új személynyilvántartó helyi közszolgálathoz való besorolására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK 

Péter Ferenc

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?