Összehívták a Maros Megyei Tanács soros ülését (X)


-A A+

2020. január 16-án kelt

16. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének az összehívásáról

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betű, 135. cikkely által és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján,

 

elrendeli:

 

1. cikkely (1) Rendkívüli ülésre hívja össze a Maros Megyei Tanács plénumát 2020. január 20-án, 13 órára.

(2) A rendkívüli ülés napirendjének a tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A jelen rendelet közzé lesz téve a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, illetve elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

Ellenjegyzi

FŐJEGYZŐ

Paul Cosma

 

A Maros Megyei Tanács elnökének a 2020. január 16-án kelt 16. sz. rendeletének a melléklete

 

A Maros Megyei Tanács januári rendkívüli ülésének

NAPIREND TERVEZETE

 

1.   Határozattervezet Cristina-Mara Togănel megyei tanácsos mandátumának megszűnéséről;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

2.   Határozattervezet a 615/2019-es és a 617/2019-es elnöki rendeletek érvényesítésére, amelyek Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a csökkentésére, illetve növelésére vonatkoznak;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

  1. Határozattervezet a 2020-as évben a Maros Megyei Tanács rendelkezésére álló, helyi fejlesztések támogatására fordítható alap, a hozzáadott értékadóból visszaosztott pénzek elosztására vonatkozóan, amelyet a megyei és községi utak javítására lehet fordítani, valamint a Románia Iskoláiért Program 2019-2020-as tanév január és június közötti időszakában való lebonyolításához szükséges összeg leosztásáról, továbbá azoknak az összegeknek az előrejelzéséről, amelyeket  2021-ben, 2022-ben és 2023-ban fognak ugyanezekre a célokra szánni;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

4.   Határozattervezet az alapfizetéseknek az 1/2020-as számú pénzügyi-költségvetési intézkedésekre vonatkozó sürgősségi kormányrendeletben megszabott kerethez való igazításáról, amely bizonyos jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről rendelkezik;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

5.   Határozattervezet Maros megye speciális oktatási iskolahálózatának a jóváhagyásáról a 2020-2021-es tanévre vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

6.   Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK

Péter Ferenc
EZT OLVASTA MÁR?

X