Összehívták a Maros Megyei Tanács soros ülését (X)


-A A+2019. december 13.-án kelt

580. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a feladatkörének az átruházására vonatkozó, 2019. december 5.-i 569. sz. Maros Megyei Tanács Elnöki Rendelet előírásait,

Tekintettel, a folyó év pénzügyi – költségvetési évének a lezárásához minél közelebbi pillanatához, a közproblémáknak a megoldásának az előfeltételének a biztosításának a szükségességére,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betű, 135. cikkely által és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanácsnak a plénumát nyilvános soros ülésre.

(2) A Maros Megyei Tanácsnak a 115/26.09.2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és Működési Szabályzatának 36. cikkely (1) bekezdés által bevezetett szabály alól kivételesen, kéri a döntéshozó szervnek az összeülését, 2019. december 20.-án 13.00 órára.

(3) A soros ülés napirendjének a tervezete a jelen rendeletnek a szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A jelen rendeletet köztudomásra hozzák a helyi sajtóban és a hatóságnak az internetes oldalán és megküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.

 

ELNÖK nevében

Alexandru Cîmpeanu

ALELNÖK

 

Ellenjegyzi

FŐJEGYZŐ

Paul Cosma

 

A Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019. december 13.-i 580. sz. Rendeletének a melléklete

 

NAPIRENDI TERVEZET

A Maros Megyei Tanácsnak a decemberi soros ülésének

                                       

1.   Határozattervezet Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

2.   Maros Megye 2019. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

3.   Határozattervezet az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak az ideiglenes kassza hiányainak a fedezésére való, 2020. évi felhasználására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

4.   Határozattervezet Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2020. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

5.   Határozattervezet a 2020. évre, Maros Megyében, a Háztartási Szilárd és Hasonló Hulladékok Integrált Kezelési Rendszerének a finanszírozásának az érdekébe, a köztisztasági speciális díjnak a szintjének jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

6.   Határozattervezet a Görgényszentimre, Hősök útja 6 sz. alatti egyes építményeknek, Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

7.   Határozattervezet a S.C. „Compania Aquaserv” S.A. társaságnak koncesszióba adott egyes javaknak, Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

8.   Határozattervezet a Șincan Radu Nicolae úrnak, a Marosvásárhely, Dobrogeanu Gherea utca 29. sz. – részleges lebontása, kibővítése és emeletráépítés, utca menti kerítés” projektnek a kivitelezésének az érdekébe adott szomszédsági beleegyezésre vonatkozóan;

Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – Maros Megyei Tanács Alelnöke

9.   Határozattervezet A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

10. Határozattervezet a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

11. Határozattervezet a DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) megyei utaknak a modernizálása, Maros megye” projektnek európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes jóváhagyási intézkedésekre vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

12. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

13. Határozattervezet a Marosvásárhely-i „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a Szerkezeti felépítésének és Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 49/26.04.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

14. Határozattervezet a Maros megye, Marosvécs 215 sz. alatti székhelyű Marosvécs-i Ideg és Elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központnak az Átszervezési tervének a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan;

Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács Alelnöke

16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK nevében

Alexandru Cîmpeanu

ALELNÖK

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X