Összehívták a Maros Megyei Tanács soros ülését (X)


-A A+

2019. november 22-én kelt

548. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról

 

 

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betű, 135. cikkely által és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján,

 

 

elrendeli:

 

 

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanácsnak a plénumát nyilvános soros ülésre, 5 napos határidőn belül, a jelen rendelet közzétételének a napjától.

(2) A soros ülés napirendjének a tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán és elküldik a megye titkárának, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátushoz tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

 

 

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

Ellenjegyzi

FŐJEGYZŐ

Paul Cosma

 

 

 

A Maros Megyei Tanács soros ülésére 2019. november 28-án kerül sor 13 órától a nagy gyűlésteremben.

A Maros Megyei Tanács Elnökének 2019. november 22-i 548. sz. Rendeletének a melléklete

 

A Maros Megyei Tanács novemberi soros ülésének

 

NAPIREND TERVEZETE

 

                                       

1.   Határozattervezet "ALAE" kitüntetés odaítéléséről Szőcs Bernadette Cynthia sportoló részére;

                    Indítványozó: Molnar Ervin, megyei tanácsos, Maros Megyei Tanács

 

2.   Határozattervezet Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

3.   Határozattervezet a mezőgazdasági termékek 2020. évre vonatkozó átlagárainak a meghatározásáról a haszonbér lejben való megbecsüléséhez;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

4.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 42/2001. sz. Határozat mellékletének a módosításáról, amely a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elfogadására vonatkozik;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

5.   Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó és a Marosvásárhelyi Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház igazgatása alatt levő ingatlanok egyes helyiségeinek bérbeadásához szükséges intézkedések meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

6.   Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház jóváhagyásáról a Marosvásárhely municípium, Bernády György utca 6. sz. alatti, a Maros Megyei Klinikai Kórház által adminisztrált ingatlan egy helyiségének a rendeltetésével kapcsolatban;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

7.   Határozattervezet "Az 1918. december 1 sugárút 24-26. sz. alatti ingatlan parkolója" beruházás kivitelezési munkálatainak jóváhagyásáról;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

8.   Határozattervezet az „I. sz Fertőző Klinika liftje” beruházás kivitelezési munkálatainak jóváhagyására vonatkozóan, amelyet a Maros Megyei Klinikai Kórház fog megvalósítani;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

9.   Határozattervezet egy speciális mandátum jóváhagyásáról a Maros Megyei Ipari Park R.T. Részvényeseinek a Közgyűlésében a Maros Megyei Tanács képviselője számára, amely a részvénytársaság menedzsmentjére vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet egy kiegészítő okirat jóváhagyására vonatkozóan, amely a Maros megye köztisztasági szolgáltatásának részét képező települési és más hulladékok összegyűjtésének és szállításának a delegálási szerződéseihez kapcsolódik az 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es övezetekben;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2019. május 30-i 65. sz. Határozatának módosításáról, amely  "A beavatkozási szervek hatékonyságának növelése a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű programra, valamint a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvencióra vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a 47/17.04.2019-es tanácshatározat 1-es és 2-es mellékletének kiegészítéséről, amely a Maros Megyei Tanács részvételére vonatkozik egyes megyei érdekeltségű kulturális és szociális tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019.01.31. sz. határozatának a  mellékleteinek a módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 22/2018. sz. határozatának 1. és 2. mellékleteinek a módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Szervezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 92/2015. sz. határozatának a módosítására vonatkozóan, amely a gyermekekkel szembeni erőszak valamint a gyermekek kizsákmányolásának megelőzésével és leküzdésével foglalkozó Maros megyei helyi ágazatközi munkacsoport (EIL) létrehozására, illetve a munkacsoport Szervezési és működési szabályzatának elfogadására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

16. Határozattervezet a Dicsőszentmártoni "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház területén mevalósítandó ”A központi pavilon alagsorának a felújítása és modernizálása” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács alelnöke

17. Határozattervezet az "135-ös megyei út Marosvásárhely – Sóvárad útszakaszának felújítása - DALI fázis” elnevezésű  beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács alelnöke

18. Határozattervezet a "Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye" beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálásáról, amelyet a Maros Megyei Tanács 2017. március 16-i 28. sz.  határozatával hagyott jóvá, amely egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására vonatkozik, valamint annak a jóváhagyásáról, hogy az állam költségvetéséből, a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében nem finanszírozható költségvetési tételeket a helyi költségvetésből fogják finanszírozni;

Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács alelnöke

19. Határozattervezet a 2013-2019-es időszakra vonatkozó megyei közszállítási program  érvényességének a meghosszabbításáról, amelyet a Maros Megyei Tanács az utólag módosított és kiegészített a 150/2012. sz. határozattal hagyott jóvá;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

20. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X