Összehívták a Maros Megyei Tanács soros ülését (X)


-A A+

2019. október 25-én kelt

507. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betű, 135. cikkely által és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján,

 

elrendeli:

 

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre a jelen rendelet közzétételének napjától számított 5 napos határidőn belül.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán és elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

 

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

Ellenjegyzi

FŐJEGYZŐ

       Paul Cosma

 

A Maros Megyei Tanács soros ülése 2019. október 31-én, 13.00 órától lesz megtartva.

 

A Maros Megyei Tanács elnökének 2019. október 25-i 507. sz. Rendeletének a melléklete

 

A Maros Megyei Tanács októberi soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

 

 

                                     

1.   Határozattervezet  Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

2.   Határozattervezet a Maros megye 2019. szeptember 30-i konszolidált általános költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

3.   Határozattervezet a „Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V.” 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működési költségekre kapott állami támogatás elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. tanácshatározat módosítására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

4.   Határozattervezet a megyei tanács beleegyezéséről, hogy a Maros Megyei Klinikai Kórház megvalósítsa az "Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcsolódó munkálatok az Onkológiai Kórháznál" beruházást;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

5.   Határozattervezet a Marosvásárhely, Mărășești tér 13 sz. alatti ingatlan átutalásáról Maros megye köztulajdonából az állam köztulajdonába;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

6.   Határozattervezet egy ingatlan beszerzéséről, Mikháza 5 sz. alatt, a Mikházi interdiszciplináris kutatási központ kialakításának érdekébe;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

7.   Határozattervezet egy Kerelőszentpál község Helyi Tanácsának címzett kérésre vonatkozóan, amely egy földterületnek a Kerelőszentpál község magántulajdonából Maros megye magántulajdonába való átutalására vonatkozik;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

8.   Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő, Gernyeszeg területén található ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

9.   Határozattervezet egy kiegészítő okirat jóváhagyására vonatkozóan, amely a Maros megyei SIMDS keretében, a maroskeresztúri válogató, komposztáló és átrakó állomás működtetésének, valamint a válogató, komposztáló és átrakó (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 19100/683/11i/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási szerződéséhez kapcsolódik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet egyes intézkedéseknek a jóváhagyásáról, amelyek a Kerelőszentpáli Mechanikai és Biológiai Kezelőállomás működtetését szabályozzák;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a Maros megyei termelők bővített felelősségének tárgyát képező hulladékok költségeinek a fedezéséről szóló együttműködési protokollúmnak a véleményezéséről;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alárendeltségében működő egyes közintézmények szervezési intézkedéseinek a meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a 47/17.04.2019-es tanácshatározat 1-es és 2-es mellékletének kiegészítéséről, amely a Maros Megyei Tanács részvételére vonatkozik egyes megyei érdekeltségű kulturális és szociális tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a 116/27.09.2018. sz., Maros Megyei Tanács határozatának a módosítására vonatkozóan, amely a "DJ151 megyei út javítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye" beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozik, amelyet a Maros Megyei Tanács az utólag módosított és kiegészített, 28/16.03.2017. sz. határozatával hagyott jóvá, amely egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására vonatkozik, valamint annak a jóváhagyásáról, hogy az állam költségvetéséből, a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében nem finanszírozható költségvetési tételeket a helyi költségvetésből fogják finanszírozni;

Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács alelnöke

15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 63/2019. sz. határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó egyes központoknak az átszervezésére vonatkozik, valamint ezeknek a központoknak Szervezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának az aktualizálására;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

16. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 160/2011. sz. határozatához mellékelt 3233/30/23.02.2012. sz. Együttműködési egyezményhez egy kiegészítő okiratnak a megkötéséről, amely a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti, a Reménység (Speranţa) bentlakásos szociális és egészségügyi ápoló-gondozó szolgálat létrehozására és működésére vonatkozik.

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

17. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania repülőtérnél, a ”II. kategóriás OACI világító rendszer a mozgási felületeknél” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóknak a jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X