Kataszteri tanulmány tisztázza a marosvásárhelyi sürgősségi kórház melletti terület jogvitáját


-A A+A Maros Megyei Tanács mai ülésén fogadta el azt a megyei önkormányzat által megrendelt kataszteri tanulmányt, amely a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház körüli terület tulajdonviszonyát hivatott tisztázni. Amennyiben ezt a dokumentációt a megyei tanács mellett a marosvásárhelyi önkormányzat is elfogadja, akkor ezzel lezárul a hosszú évek óta tartó jogvita a két intézmény között, és pontosan meg lesz határozva, hogy a két önkormányzat mekkora területtel rendelkezik a kórház mellett. 

Az elkészült kataszteri dokumentáció a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság 2012. február 24-i 35. sz. ítéletét ülteti gyakorlatba, amelyet a tulajdonviszony tisztázásával kapcsolatos perben hozott a bíróság, és amelyet a Legfelső Semmítő és Ítélőszék is megerősített a 2013. november 19-i 731. számú végleges és visszavonhatatlan ítéletével. 

A kórház melletti 20 hektáros területet a román állam, a terület akkori tulajdonosa, 2002-ben átutalta Maros megye tulajdonába.

2010-ben a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal bírósági úton kérte a 20 hektáros terület tulajdonjogát bizonyító dokumentum megsemmisítését arra hivatkozva, hogy az évek során az adott területen számos változás történt, azaz több helyi érdekű ingatlant is építettek a telekre (Gheorghe Marinescu utca, Ion Vlasiu Középiskola, a városi temető bővítése stb.).

A terület tulajdonviszonya kapcsán indított perben a bíróság 35/24.02.2012-es döntése elrendelte, hogy a tulajdonjog átruházásáról rendelkező iratban a korábbi 20 ha-os felület helyett a kórházhoz "kapcsolódó földterület" kifejezés szerepeljen, és ezáltal szükségessé vált, hogy konkrét mérésekkel tisztázzuk a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházhoz tartozó földterület nagyságát. 

A terület funkciók szerinti tagolását meghatározó kataszteri tanulmány elkészítésekor a szakértők figyelembe vették a Maros megye tulajdonjogáról rendelkező jogszabályokat, az ügyben hozott bírósági ítéleteket, valamint azt is szem előtt tartották, hogy milyen rendeltetése van a telek egyes részeinek. 

A telek tagolásáról rendelkező kataszteri dokumentáció, amelyet a mai ülésen elfogadott a megyei tanács, azt állapítja meg, hogy a municípiumi érdekű ingatlanokhoz tartozó terület nagysága 75.299 négyzetméter, a megyei érdekű 12 ingatlanhoz tartozó terület pedig mintegy 117.753 négyzetmétert tesz ki. 

A kataszteri tanulmányt a Marosvásárhely Önkormányzatának is jóvá kell hagynia, így egyszerre és mindenkorra tisztázni lehet a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházhoz kapcsolódó földterület jogi helyzetét, a jogvitákban hozott bírósági ítéletek végrehajtásával. Ha a telek tulajdonjoga rendeződik, akkor a Maros Megyei Tanács, a telek tulajdonosaként, átadhatja az Egészségügyi Minisztériumnak az Égési Sérülteket Ellátó Központ felépítéséhez szükséges földterület igazgatási jogát. Ellenkező esetben, ha ezt a műveletet nem sikerül végrehajtani 2019 végéig, akkor levesztődik az Égési Sérülteket Ellátó Központ építéséhez szükséges finanszírozás.

Költségvetés-kiegészítésről is döntött a tanács

A szeptemberi soros ülés keretében a megyei önkormányzati testület elfogadott egy költségvetés-kiegészítésre vonatkozó határozatot is. Ennek keretében a legfontosabb tétel a kormány intervenciós alapjából elkülönített 2,5 millió lejes összegnek a megyei költségvetésbe való belefoglalására vonatkozott. Ezt az összeget az árvizek során megrongálódott görgényszentimrei híd helyreálltására fordíthatja a tanács, amely a 153C jelzésű megyei úton van. 

Új óvoda alakul Dicsőszentmártonban

A megyei tanács ma jóváhagyta, hogy a Maros megye köztulajdonának részét képező, Dicsőszentmárton, Avram Iancu utca 160. szám alatti épületben óvodát hozzanak létre. 

Ez az épület jelenleg a Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatal ügykezelésében van, és ingyenes használatra van átadva a Buckner Alapítványnak, amely egy akkreditált szociális szolgáltató és egy nappali gondozási központot működtet az épületben nehéz helyzetben lévő családok óvodáskorú gyermekeinek.

A Buckner Alapítvány a mai tanácsülésen engedélyt kapott a megyei tanácstól arra, hogy egy óvodát hozzon létre az épületben.  A „DO RE MI” óvoda keretein belül 30 gyermek részesül majd speciális ellátásban, az oktatási szint és a jövőben az életszínvonal javítása érdekében.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X