Napközi a szórványban: nagy érdeklődés mellett indul ősztől a program

Jelenlegi adatok szerint 83 pedagógussal és 1 844 gyermek részvételével indul a 2019/2020-as tanévben az Iskola Alapítvány által koordinált napközi (after school) program 9 szórvány megyében és Bukarestben. A magyar kormány támogatásával megvalósuló oktatási programhoz – ami Kocsis Attila Levente dévai iskolaigazgató szerint az eddigi gyakorlatot egységesíti és könnyíti meg az iskolák számára – 33 tanintézmény csatlakozott.

Tanévkezdésig, szeptember 1. és 9. között 83 pedagógust fognak alkalmazni a napközi program keretében – ismertette a Maszollal Nagy Zoltán Levente, az Iskola Alapítvány elnöke. Emellett elkezdődött az iskolákkal való együttműködési szerződéseknek az előkészítése is annak érdekében, hogy használni lehessen délután a tantermeket. Ott, ahol ez nem lesz lehetséges, valamely kulturális egyesület székhelye vagy az egyház biztosít majd helyszínt bérleti szerződéssel.

9 megyében és Bukarestben indul az új tanévben az oktatási program, összesen 33 tanintézményben. Arad megyéből az aradi Csiky Gergely Főgimnázium, az Aurel Vlaicu Általános Iskola és az Aron Cotrus Általános Iskola, a Pécskai 2-es számú Általános Iskola és a kisjenői Erdőhegyi Általános Iskola, Beszterce megyéből a besztercei Andrei Muresanu Főgimnázium és a bethleni Grigore Silasi Altalános Iskola, Brassó megyéből a brassói Áprily Lajos Főgimnázium, a 15-ös Általános Iskola és a 2-es Általános Iskola, Fehér megyéből a kocsárdi Simion Lazar Főgimnázium, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római-Katolikus Teológiai Líceum, a bethlenszentmiklósi Általános Iskola, a marosújvári Lucian Blaga Általános Iskola és a küküllővári Általános Iskola, Hunyad megyéből a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont, a szászvárosi Dr. Aurel Vlaicu Általános Iskola, a vulkáni 4-es számú Általános Iskola, a lupényi Mircea Eliade Elméleti Líceum és a vajdahunyadi Matei Corvin Tehnologiai Líceum, Máramaros megyéből a máramarosszigeti Leőwey Klára Elméleti Líceum, a nagybánya Nicolae Iorga Általános Iskola és a Németh László Elméleti Líceum, Szeben megyéből a medgyesi Báthory István Általános Iskola, a nagyszebeni Octavian Goga Kollégium és az erzsébetvárosi Általános Iskola, Kolozs megyéből a bánffyhunyadi Vladeasa Technologiai Líceum, a dési 1 sz. Általános Iskola, a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum, Temes megyéből a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum és a Gerhardinum Római-Katolikus Teológiai Líceum, és a bukaresti Ady Endre Líceum csatlakozott.

Az ezidáig körvonalazódó 1 844 gyermek nagyobb létszámot jelent ahhoz képest, mint amire eleinte számítottak, tudtuk meg Nagy Zoltán Leventétől. Így várhatóan a gyerekek étkeztetési költségeinek körülbelül kétharmadát tudják állni, de ez attól is függ, hogy milyen árajánlatokat kapnak a különböző catering-cégektől. Átlagban körülbelül napi 7-9 lejt tudnak fordítani az ebédre, ami hozzávetőlegesen még napi pár lejes önrészt jelentene a szülők részéről. Az étkezést azokban az iskolákban lesz a legegyszerűbb megoldani, ahol menza működik.

A jelentkező pedagógusokról megtudtuk: kétharmaduk jelenleg is alkalmazott az iskolákban, a maradék egyharmad külsős. Az alapítvány elnöke elmondta, először a tanítónéniket kérdezték meg arról, hogy vállalnák-e a délutáni foglalkozást is, és ott, ahol nem vállalták, mást kerestek. Feltétel volt a felsőfokú végzettség és a pedagógiai modull megléte, de azt is elfogadták, ha tanítóképzőben végzett.

Összeállítottak egy ajánlott módszertant is, ami pontokba szedi az elvárásokat, hogy körülbelül milyen foglalkozások történjenek a négy délutáni óra alatt. Az első programpont a – pedagógussal – közös ebéd, majd különböző készségfejlesztő gyakorlatokat, a házi feladat megoldására fordított időt, mozgási gyakorlatokat javasolnak.

Arra a kérdésünkre, hogy Kolozsvárról hogyan fogja ellenőrizni az alapítvány a program helyi szinten történő gyakorlatba ültetését, Nagy Zoltán Levente elmondta: a pedagógusok napi nyilvántartást fognak vezetni a jelenlétről, valamint havi jelentést, tevékenységi beszámolót is kérnek majd tőlük. A személyes találkozó sem marad el, a kolozsvári ötfős projektcsapat tagjai havi rendszerességgel, egy előre elkészített beosztás szerint minden helyszínre ellátogatnak.

Nagy az érdeklődés a program iránt, idén még csak először, kísérleti jelleggel indul, de máris jelezték más szórványtelepüléseket is igényüket arra, hogy a jövőben náluk is induljon be, összegzett az alapítvány elnöke.

Miért nem működött eddig megfelelően az after school?

After school vagy napközi programok többé-kevésbé eddig is működtek a romániai iskolákban, de a pedagógusok szerint szinte alkalmazhatatlan az erről rendelkező minisztériumi határozat módszertana. A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatóját kérdeztük arról, hogy miért.

Kocsis Attila Levente leszögezte: nemcsak a magyar iskolák számára okozott nehézséget használni a módszertant, a román iskolákban sem terjedt el igazán a program a zavaros szabályozás miatt. „Az idő bebizonyította, hogy szinte alkalmazhatatlan ez a törvény, rengeteg ága-boga volt, kezdve azzal, hogy ki taníthat, milyen program szerint kell ezt tennie vagy az illetőnek a javadalmazása hogyan lenne megoldva” - magyarázta.

Beszámolója szerint minden iskola maga próbálta valahogy megoldani az after school programot, az országos módszertant a helyi igényekhez, lehetőségekhez igazítani, hiszen az nem volt kérdés, hogy a programra szükség van. A magyar iskolát nemcsak a diákok, hanem a szülők számára is vonzóvá kell tenni, tette hozzá. „Ennek a könnyítése, egységesítése gyakorlatilag ez az új program. Örülünk ennek az alternatívának” - mutatott rá az iskolaigazgató, hozzátéve, hogy olyan helyszínekre fókuszálnak a kezdeményezők, ahol „tényleg nagyon nagy a probléma, mert nagy a román iskolák elszívó ereje”.

A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban száz százalékos az érdeklődés, előkészítőtől negyedikig mindegyik osztály igényelte a délutáni foglalkozás bevezetését, ami összesen 111 dévai gyereket jelent. „Ez jelzi az érdeklődést, de az elvárást is a szülők részéről” - fűzte hozzá Kocsis Attila Levente. A szülőknek megnyugtató tudniuk, hogy gyermekük szakképzett pedagógusok mellett fejlődik és készül a délutáni órákban is, vélte.


 

Kapcsolódók

Kimaradt?