Összehívták a Maros Megyei Tanács soros ülését (X)


-A A+

A Maros Megyei Tanács elnöke,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdése, 179. cikkelye, valamint a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) A Maros Megyei Tanács plénumának összehívását nyilvános soros ülésre, a jelen rendelet közzétételének a napjától számított 5 napos határidőn belül.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete, jelen rendelet szerves részét képezi és a mellékletben található.

2. cikkely Jelen rendeletet a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán köztudomásra hozzák és elküldik a megye titkárának, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátus független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

Törvényességét véleményezte

JEGYZŐ

Paul Cosma

 

A Maros Megyei Tanács soros ülésére 2019. augusztus 29-én 13 órától kerül sor az Adminisztratív Palota nagy gyűléstermében.

 

A Maros Megyei Tanács Elnökének 2019. augusztus 22-én kelt, 442. sz. Rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács augusztusi soros ülésének

NAPIREND TERVEZETE

                                     

1.   Határozattervezet a Maros megye 2019. évi általános költségvetés kiigazítására;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

2.   Határozattervezet a ”Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanév szeptember-december időszakra” megnevezésű program megvalósításához szükséges összegek, Nyárádszereda város helyi költségvetésébe való kiutalására és jóváhagyására;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

3.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes díjainak és illetékeinek a jóváhagyására;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

4.   Határozattervezet a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér egyes pénzügyi intézkedéseinek a meghatározásáról;

                   Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács Alelnöke

5.   Határozattervezet a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és működtetésének állami támogatására vonatkozó 49/2019. sz. Maros Megyei Tanács határozatának módosítására;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

6.   Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő, Gernyeszeg község területén található ingatlan közárverésen való eladásának a jóváhagyására;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

7.   Határozattervezet a Mezőzáh, Park utca 10 sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedések jóváhagyására;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

8.   Határozattervezet a marosvásárhelyi S.C. Compania Aquaserv S.A. működési körzetében a Ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatások szabályzatának módosítására, valamint annak a szerződés modellnek a módosítására, mely révén a természetes/jogi személyek számára ivóvíz ellátási és kanalizálási szolgáltatásokat biztosítanak;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

9.   Határozattervezet az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás Alapító okiratának és statútumának módosítására;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározásáról szóló, 3019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X