Beiskolázás Andronescu-módra: megszűnik a legnépszerűbb magyar szakosztály Csíkszeredában


-A A+

Az iskola által leadott beiratkozási tervektől eltérően egy magyar szakközépiskolai osztállyal kevesebb indul ősztől Csíkszereda egyik népszerű tanintézményében, a Kájoni János Szakközépiskolában. Az iskola idén az egyik legjobb érettségi átlagot produkálta megyei szinten a szakközépiskolák között. A magyar szakközépiskolai osztály megszüntetése mellett nagy indulatokat keltett az érintettek körében egy szakiskolai osztály magyarról román tannyelvűvé alakítása is. A megyei főtanfelügyelő szerint a minisztérium kényszerhelyzetbe hozta őket, az iskola vezetői a nyelvtudás hasznosságára hivatkoznak. 

Népszerű szak – csak román nyelven

Egy magyar szülő hívta fel a figyelmünket arra, hogy az előző tanévhez képest csökkentek a magyarul tanulni szándékozók lehetőségei Hargita megye egyik legnagyobb diáklétszámmal rendelkező szakközépiskolájában. A megyében egyedüliként magyar és román nyelven is oktató intézményben a következő tanévben megszűnik egy magyar tannyelvű szakközépiskolai osztály. Az érettségit is adó szakközépiskolai osztály megszűnése mellett nem lesz lehetőség magyar nyelven tanulni az egyik legnépszerűbb szakot az iskola szakiskolai részén. A szakács – pincér, élelmezési eladó szakirány kifejezetten keresett a diákok körében, hiszen helyben és külföldön is nagyon felkapott szakmákról van szó. Ez utóbbi három éves szakképzés keretében szakiskolai diplomát ad érettségi nélkül, idén ősztől viszont kizárólag román nyelven elérhető.

A szakközépiskolai osztályok számának csökkentése egybecseng Ecaterina Andronescu – időközben menesztett – tanügyminiszter elképzeléseivel. Az oktatási tárca volt vezetője már az idén induló új tanévben tettekkel támasztotta alá, hogy a szakiskolai oktatás erősítésében látja az érettségi eredmények javulásának egyik útját (a szakiskolai képzésben ugyanis nem kell érettségzni). A 2019/2020-as tanévre vonatkozó beiskolázási számokat meghatározó, 2019/4057-es számú tanügyminisztériumi rendelet drasztikus lépésekkel csökkentette a szaklíceumi (szakközépiskolai) osztályok számát a szakiskolai osztályok javára. Emiatt számos kritika érte a volt tárcavezetőt a tanügyi szakszervezetek részéről, amelyek szerint képtelenség egyik napról a másikra szaklíceumi oktatás helyett szakiskolait bevezetni egy tanintézményben. Mindez azonban még nem ad magyarázatot arra, hogy a Kájoni János Szakközépiskola esetében a szakiskolai osztályok közül miért tűnt el egy magyar tannyelvű és miért került a helyére egy román.

A 2018/2019-es tanévben szakiskolában egy magyar osztály indult (szakács), szakközépiskolában (szaklíceum) pedig négy magyar és egy román nyelvű. (A dokumentum kattintással nagyítható)
Ehhez képest a 2019/2020-as tanévben szakiskolában a kért két magyar és két román nyelvű osztály helyett egy-egy lett jóváhagyva, míg a szakközépiskolában a kért négy magyar osztály helyett három, a kért két román osztály helyett egy lett jóváhagyva. Így tűnt el egy magyar nyelvű osztály és keletkezett az előző évhez képest egy plusz román nyelvű.

Elégedetlen magyar szülők

Nem örülnek a magyar szakiskolai osztályt megszüntető döntésnek a Maszol által megkeresett szülők. A problémát felvető egyik szülő elmondta, hogy természetesen tudatos döntés áll a továbbtanulás mögött, de a választásuk a szakra vonatkozott és egyáltalán nem akarták román tannyelvű osztályba íratni a gyermeküket. Az édesanya szerint az, hogy minden tárgyat románul kell tanulni, nagyon nagy terhet ró a gyermekére. „Egyetértünk abban, hogy meg kell tanulni románul, de azzal nem, hogy ne legyen elérhető a szak magyar nyelven” – fogalmazott.

Megosztottak a kérdésben az iskola oktatói. Van, aki szerint „nincs ebben semmi, ez egy természetes folyamat”, és vannak, akik egyenesen nemzetpolitikai törekvéseket látnak a döntés mögött. „Ha egy diák nem tanul az anyanyelvén irodalmat, történelmet, eltávolodhat a magyar kultúrától, nem ismeri meg annak gazdagságát, félő, hogy eltávolodik a saját gyökereitől” – fogalmazott több általunk megkeresett pedagógus.

Több iskola is érintett

Hargita megye szintjén közel húsz szakközépiskolai osztály megszűnésével jár a miniszteri intézkedés – árulta el a Maszol megkeresésére Demeter Levente, Hargita megye új, megbízott főtanfelügyelője. A főtanfelügyelő elárulta: a minisztériumi utasításnak megfelelően kellett eldöntenie a megyei tanfelügyelőség vezetői tanácsának, hogy mely iskolákat érinti az osztályok megszűnése. A döntéshozói folyamatban személyesen még nem vehetett részt, hiszen csupán július 7-e óta látja el ezt a funkciót. Demeter Levente ugyanakkor biztos abban, hogy a főtanfelügyelőség vezetőtanácsa „jól átgondolt, felelősségteljes döntést hozott”. 

A Maszol azon felvetésére, hogy van-e igény a román nyelvű szakoktatásra, a főtanfelügyelő kifejtette: Hargita megye székhelyén, Csíkszeredában nem működik román tannyelvű szakiskola vagy szakközépiskola, hiszen a városban található Octavian Goga Líceum elméleti iskola. Demeter Levente szerint az esélyegyenlőség jegyében szükség van a román nyelvű középiskolai szakképzés biztosítására is. Felvetésünkre, hogy a román osztályokban tudomásunk szerint javarészt magyar származású diákok járnak, a főtanfelügyelő úgy reagált, hogy magyar tanulók esetében kifejezetten hasznos lehet, ha megtanulják a román szaknyelvet. Ugyanakkor a főtanfelügyelő úgy fogalmazott: véleménye szerint a magyar tanulók érdekei nem sérülnek, hiszen több iskola képzéseiből választhatnak. Felvetésünkre, hogy mi történik azokkal a diákokkal, akik kifejezetten ezt a szakot szeretnék magyar nyelven elérni, Demeter Levente kitérő választ adott.

A tanfelügyelőség döntött

Kérdéseinkkel megkerestük a Kájoni János Szakközépiskola vezetőségét is. Oanea Sergiu igazgatóhelyettes érdeklődésünkre elmondta, valóban igaz, hogy az előző tanévhez képest egy magyar szakközépiskolai osztállyal kevesebb indul, ugyanakkor indítanak egy olyan szakiskolai román nyelvű osztályt is, ami az előző tanévben nem volt. Az okokra vonatkozó kérdésünkre az igazgatóhelyettes azt válaszolta, ez tanfelügyelőségi döntés, ami ellen nem tehetnek semmit. Oanea Sergiu kifejtette, ez a probléma nem csak a Kájonit érinti, máshol is szűntek meg szakközépiskolai osztályok. „A tanügyminisztérium kiadta a rendelkezést, a tanfelügyelőségek pedig végrehajtják” – fogalmazott.

 Az igazgatóhelyettes hozzátette, ők az iskolában nem így akarták, ugyanakkor feléjük is érkezett már olyan szülői jelzés, hogy szükség van a szakiskolai képzésben is román tannyelvű osztályra. Oanea Sergiu mindehhez hozzátette: „általános probléma az is, hogy csökken a diákok száma, ez igaz magyar és román diákokra is”. Felvetésünkre, hogy a román osztályokba tudomásunk szerint főleg magyar tanulók iratkoznak be, az igazgatóhelyettes úgy fogalmazott, hogy az iskola mindig is büszke volt kétnyelvűségére, amivel a megyében egyedülálló. Véleménye szerint a magyar diákoknak is hasznos, ha egy szakma román szaknyelvét sajátítják el. „Nem mondom, hogy könnyű, sőt, tudom, hogy nagyon nehéz, ha magyar nyelvű nyolcadik osztályból érkezve minden tantárgyat románul kell tanulni. De hiszek az oktatóinkban és tudom, hogy jó tanáraink vannak, akik segítenek a felzárkózásban” – mondta. Az igazgatóhelyettes elmondta még, az iskola hiszi, hogy a magyar diákok nem „jobb híján esnek be” a román osztályokba, hanem tudatos döntés áll a választás mögött. 

Oanea Sergiu úgy fogalmazott, tudja, hogy a mostani tanfelügyelőségi döntés hátrányosan érint tanárokat, katedrákat, de az iskola érdekeit tekintve összességében nem tartja negatívnak.

 
EZT OLVASTA MÁR?

X