Összegyűjtöttük a gyakorlati tudnivalókat Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról


-A A+Történelmi esemény helyszíne lesz szombaton a Csíkszeredához tartozó Csíksomlyó, ahová első alkalommal látogat el katolikus egyházfő. Mintegy 200 ezer ember részvételére lehet számítani Ferenc pápa ünnepi szentmiséjén. Összegyűjtöttük számukra a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat.

 A program

Június 1-én Ferenc pápa fél 10-kor Bákóba indul Bukarestből, ahová előző nap érkezik meg. A moldvai városból 10 óra 10 perckor száll fel a helikoptere Csíkszereda felé. Az előző tervekkel ellentétben a szentatyát szállító helikopter nem a csíkszeredai stadionban, hanem a hegyivadászok légi bázisán fog leszállni.

Onnan indul a csíksomlyói kegyhelyre, majd a szentmise helyszínére, ahol szentbeszédet mond. A pápai szentmise június 1-jén 11 óra 30 perckor kezdődik az erre az alkalomra felújított és lefedett Hármashalom-oltárnál. A tervek szerint Ferenc pápa a szentmisét követően a Jakab Antal Tanulmányi Házban fog megpihenni közvetlen kíséretével.

A szentatya délután 4 óra 10 perckor indul tovább Csíksomlyóról helikopteren Jászvásárra, ahol a római katolikus székesegyházat látogatja meg, ezt követően a kultúrpalota előtti téren találkozik a fiatalokkal és a családokkal.

A szentatya látogatásának egyházi programja:

 • Május 31-én a csíkszeredai templomok 19 órától szentmisével várják a zarándokokat és az este, éjszaka folyamán nyitva állnak, várva a megpihenni, felfrissülni vágyó zarándokokat.
 • Május 31-én a csíksomlyói kegytemplomban 19 órától szentmise és utána virrasztás hajnalig
 • Május 31-én 19 órától a lelkiségi mozgalmak szentmisére majd közös virrasztásra hívják a zarándokokat a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumának kápolnájába.
 • Június 1. - 04.00/04.30 indulás a csíksomlyói nyeregbe a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumának kápolnájából
 • Június 1. – reggel 6 órától találkozásra hangoló fogadja a Salvator dombon (közismert nevén a csíksomlyói nyeregben) az érkezőket:
 • 6.00 – a csíksomlyói plébánia képviselőinek vezetésével - Mária köszöntő
 • 6.30 – Szent Ferenc lelkiséget élő szerzetesek és világiak: Reggeli dicséret
 • 7.00 – A karizmatikus mozgalom tagjai: Megtérés
 • 7.30 – Fokoláre mozgalom képviselői: Egység – tanúságtétel
 • 8.00 – Jezsuiták: A Szent Ignáci lelkiség alapjai
 • 8.30 – Házas Hétvége képviselői: Elköteleződés
 • 9.00 – Fiatalok órája: Járjunk együtt! Ez a jövő
 • 9.45 Bevezető a pápai szentmisére
 • 11.30 A PÁPAI SZENTMISE KEZDETE
 • 14.00 Népemért vállalom – Zenemű Márton Áron tiszteletére
 • 16.10 A szentatya elhagyja Csíksomlyót​

Tudnivalók a pápai szentmiséről

A csíksomlyói Nyeregben tartott szentmisét Ferenc pápa latin nyelven celebrálja, a válaszok viszont magyarul lesznek, úgyszintén az énekek is. A szentmisén elhangzik majd a pápai himnusz és a végén a magyar himnusz is. Az olvasmányokat magyarul és románul olvassák fel, a hívek könyörgése magyarul, románul és németül fog elhangzani.

A vatikáni liturgikus bizottság jóváhagyásával nem csak kivetítőn lesz követhető a szentatya homíliájának fordítása, ahogyan ez a pápai szentmisének lenni szokott, hanem magyar és román szinkronfordítás is lesz. A szervezők becslése szerint emiatt mintegy 20 perccel lesz hosszabb a szertartás a megszokottnál.

A szertartás végén Ferenc pápa Arany rózsát helyez el a pápai szentmise alkalmából a csíksomlyói nyeregbe szállított kegyszobor lábánál. Az arany rózsa a pápák különleges adománya, amelyet manapság a különböző Mária-kegyhelyeknek ajándékoznak, e gesztussal a Szűzanya iránti tiszteletet fejezik ki. Ezt a kitüntetést hozza el Ferenc pápa Csíksomlyóra, Mária-tisztelete jeléül, egyben kiemelkedő gesztus ez a segítő, csodatevő Szűzanya csíksomlyói szobra és a vidék népének hite iránti elismerés jeleként.

Ferenc pápa 2019. június 1-ji csíksomlyói szentmiséje menetét, énekeit, a csíksomlyói kegyszobor és a szentatya életútjának rövid ismertetését a szervezők magyar és román nyelvű zarándokfüzetben foglalták össze.

Az ingyenes kiadvány nyomtatott formában megfelelő számban elérhető lesz a pápai szentmise helyszínén, azonban - összhangban Ferenc pápa teremtésvédelmi tanításával - mindazokat, akik okostelefonnal rendelkeznek, arra bátorítják, hogy töltsék le az oldalról a füzet anyagát, és használják készülékükről azt, a nyomtatott verziót pedig engedjék át azoknak, akik kevésbé mozognak otthonosan a digitális világban.

Szektorok beosztása

A pápai szentmise helyszínét előzetes regisztrációt követően, előre kinyomtatott belépőjegyekkel lehet megközelíteni szombaton. Az elektronikus formában kiküldött belépőjegyekről a zarándokok számára az is kiderül, ki melyik szektorba lett besorolva. A jegy hátoldalán látható térkép segítségével azt is be lehet azonosítani, hogy pontosan hol található az illető szektor. Fontos, hogy mindenki vigye magával belépőjét, az egyénileg regisztráltaknak ki kell nyomtatniuk ezeket. A regisztráltak a számukra kialakított szektorokból követhetik a szertartást. A szektorok tervrajzát ITT tekinthetik meg.

Három színnel (fehér, sárga, piros) jelzett szektorok lesznek. A fehér és a sárga jelzésű szektorok állnak a legközelebb a Hármashalom-oltárhoz, ezek esetében fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmaznak. A sárga szektorokban kapnak helyet az erdélyi hívek és a csángó-magyarok is. A kissé távolabb eső, piros jelzésű szektorokban a magyarországi hívek, a háromszékiek foglalnak majd helyet. A 110 000 regisztrált személy ezekben a szektorokban kap helyet. Oldalt külön piros szektorokat is kialakítottak azok számára, akik nem regisztráltak, így biztosítva helyet a Nyeregben további mintegy 60 ezer személynek.

A szektorbeosztásban a szervezők a hagyományos pünkösdi búcsús beosztást, a szektor befogadóképességét és a csoportlétszámot is próbálták szem előtt tartani:

 • Sárga 1-es szektor: Gyergyói és Kézdi-Orbai főesperességi kerületek plébániai csoportjai
 • Sárga 2-es szektor: Alcsíki és Kászoni főesperességi kerületek plébániai csoportjai
 • Sárga 3-as szektor: csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia és Csicsó plébániai csoportjai
 • Sárga 4-es szektor: Csíkszereda plébániák (Csíksomlyó, Szent Ágoston, Taploca, Zsögöd), illetve Madéfalva és Hargitafürdő plébániai csoportjai
 • Sárga 5-es szektor:  Székelyudvarhely plébániai csoportjai és Gyimesek
 • Sárga 6-os szektor: Udvarhelyszék főesperesi kerület plébániai csoportjai
 • Sárga 7-es szektor: Felcsíki főesperesi kerület plébániai csoportjai (Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás, Dánfalva, Csíkszentmiklós, Balánbánya, Vacsárcsi, Rákos)
 • Sárga 8-as szektor: Gyímes, Szépvíz, Delne, Ajnád, Szentmihály községek plébániai csoportjai
 • Sárga 9-es szektor: Külhoni csoportok, Bukarest, Jászváros, Temesvár csoportjai
 • Piros 1-es szektor: Dél-Erdély, Sepsi-Barcaság, Észak-Erdély (Küküllő, Maros-Torda, Aranyos, Kolozs, Beszterce), Várad csoportjai
 • Piros 2-es szektor: magyarországi  plébániák és szervezetek, erdélyi szervezetek
 • Piros 3-es szektor: romániai és magyarországi lelkiségi csoportok, Szatmár
 • Piros 4-es szektor: egyénileg regisztráltak

Kivetítők a helyszínen és a város több pontján

Az előzetes tervek szerint a szentmise helyszínén, az oltártól távolabb eső szektorokban kivetítőkön követhetik a hívek a szertartást. Hasonló módon kivetítőkön lesz követhető a mise a kegytemplom közelében, valamint a Jakab Antal Tanulmányi Ház udvarán a speciális igényű, mozgásukban korlátozott, illetve beteg hívek számára kialakított térségben. Csíksomlyón kívül Csíkszeredában is lehetőség lesz kivetítőkön követni a csíksomlyói eseményeket: a Milleneumi templom közelében és a városközpontban is felszerelnek ilyeneket.

Biztonsági ellenőrzés

A szervezők az állambiztonsági szervekkel együttműködve alakították ki a szektorokat a csíksomlyói nyeregben. Ezeket 14 biztonsági kapun lehet majd megközelíteni. Rendkívül fontos szem előtt tartani, hogy az elkerített területekre történő bejutás esetében tilos birtokolni a következő eszközöket: bármilyen nemű fegyver, gyúlékony, robbanékony anyagok, könnyfakasztó, irritáló vagy bénító hatású szerek, szeszes ital, rendbontásra vagy erőszakos cselekményekre használható (szúró-vágó) tárgyak, üveg. 

A zarándok magával viheti a következőket: ivóvíz műanyag palackban, kézi ernyő, gyógyszer, tábori szék, sétapálca, zászló, élelem. A szervezők hangsúlyozzák, hogy alapvetően a pünkösdi búcsúhoz hasonló rendezvényre kell számítania minden zarándoknak. Ezzel együtt az alkalom egyedisége és történelmi mivolta, azaz a Szentatya látogatása olyan biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé, amelyek megszokottak és ésszerűek minden olyan helyszínen, ahol a pápa megfordul.

A helyszín megközelítése

Az esemény különlegességét figyelembe véve a zarándokok bármiféle szállítóeszköz nélkül, kizárólag gyalogosan közelíthetik meg a somlyói nyerget. A Somlyó hegye felé vezető zarándokút a Szék útja, Nagymező út, Kissomlyó, Nyúl völgye, a Széked, Bánya utca után a Nyírfa utcán, a Fitód felőli részről a fakitermelő utak nyomvonalán halad. A zarándokok helyszínre jutását segítendő, a Nyúl-völgy Borvíz patakán átívelően 4-5 ideiglenes hidat létesítenek a Polgármesteri Hivatal Polgárvédelmi irodája, valamint Zöldövezeti és virágkertészeti osztálya.

A Csíkszeredába érkező zarándokok több ponton információkhoz juthatnak a Hármashalom oltárhoz vezető útjuk során. A városháza 11 információs táblát helyez ki a település bejáratainál, illetve a fontosabb vonulási csomópontoknál. Emellett 13 információs pont is segíti a zarándokok tájékozódását. Itt a városháza és a megyeháza alkalmazottai teljesítenek önkéntes szolgálatot. Ezeknél a pontoknál különböző információs anyagokhoz juthatnak a gyalogosok, illetve ivóvizet vásárolhatnak és a tervek szerint előre csomagolt élelmiszert is beszerezhetnek. Gyalogos zarándokok számára készült térkép elérhető itt.

Rendkívül fontos, hogy a zarándok azt a biztonsági kaput használja, amelyik a legközelebb esik szektorához. Így például akik a sárga 3,4,7,8,9-es szektorokba kapott belépőt, ne a város felőli biztonsági kapukon próbálja „átverekedni” magát. Előnyösebb számára, ha a keleti oldalról, azaz Csobotfalva irányából közelíti meg a nyerget.

Útlezárások a pápai látogatás idején

Május 31-én, pénteken reggel 6 órától Csíkszeredában részleges útlezárásra lehet számítani. A kijelölt övezetbe csak a lakók és az ott dolgozók, továbbá a tömegközlekedés járművei, a taxisok, az áruhordók, valamint a különleges engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. A külső részeit kivéve az egész város érintett lesz ebben: nyugaton a Villanytelep utca és a Brassói út határolja a kijelölt övezetet, északon és észak-keleten a Rét utca (a vasúti kereszteződés), a 12-es jelzésű országút (a taplocai terelőútnál a körforgalom), a 12A jelzésű országút (a terelőúttal való kereszteződés), Pünkösd utca, Csíkpálfalva irányából, azaz a 4-es jelzésű községi út felől Csíkszereda bejárata, valamint Csíkcsomortán irányából, azaz a 123E jelzésű megyei út irányából szintén a város bejárata határolja az övezetet. Keleten a 123 B jelzésű megyei úton szintén a város bejáratától lesz érvényes a forgalomkorlátozás. Délen pedig a Zsögödi Nagy Imre utca és a 12-es számú országút kereszteződésétől számítva korlátozzák az autós közlekedést.

Május 31-én, pénteken 12 órától egészen szombat 18 óráig tilos lesz parkolni a Szék útján, a Kájoni János utcában, a Nagymező utcában, a Kis Somlyó utcában, valamint a Köves utcában. Az itt felejtett járműveket elszállítják. Ugyanebben a periódusban teljesen tilos lesz a behajtás az úgynevezett zarándokhelyre és az azt kiszolgáló utcákba, ez többnyire a csíksomlyói övezetet jelenti. A teljes behajtási tilalom alól kivételt képeznek azok a zarándokok, akiknek bizonyítottan van parkolási lehetőségük szállásuk udvarán, viszont számukra is csak május 31-én péntek 20 óráig lehetséges a közlekedés ebben az övezetben. A magánlakásokban, házakban elszállásolt zarándokok akkor juthatnak be gépkocsival, ha a helyi szállásadójuk valamelyik szűrőponton várja őket. A lakóknak június 1-én reggel 6 óráig lesz szabad a forgalom.

Tekintettel arra, hogy a római katolikus egyházfőt szállító helikopter az erdőaljai hegyvadász alakulat leszállópályáján landol, és innen indul a pápa konvoja a csíksomlyói nyeregbe, ezért az útba eső útszakaszokat, amelyek egybeesnek az áthaladó forgalom számára kijelölt útvonallal, nagy valószínűséggel teljesen lezárják a forgalom elől az érkezése idején, várhatóan 10-11 óra között, illetve a távozásakor 15-16 óra között. Az érintett útvonalak a következők lehetnek: Hargita utca, az erdőaljai kereszteződéstől a Rét útján át, az új taplocai elkerülő-úton keresztül a RAR előtti körforgalomig és vissza.

A zarándokoknak azt javasolják, hogy legkésőbb reggel 9-re már érkezzenek meg a városba, és az esemény végén ne siessenek vissza, mert a délutáni útlezárás miatt a városon áthaladó forgalom nehézkessé válhat.

Parkolási zónákat jelöltek ki

A zarándokok a közlekedési rendőrség irányítása alatt az országút mentén parkolhatnak, továbbá a város bejáratainál is több megállóhely áll majd rendelkezésre. Az országút-menti és egyéb gyárudvari ideiglenes parkolók száma összesen 4650, az autóbuszok számára 1130 helyet biztosítanak szintén az országút mentén vagy ipari övezetben. A kijelölt parkolóhelyekről és útvonalakról készült térkép itt érhető el.

Az útlezárásokkal és az esemény szervezésével kapcsolatos további információk a szereda.ro oldalon elérhető polgármesteri rendeletben olvashatók. Kijelölt parkolóhelyek autóbuszok számára 12A jelzésű országút:180 Sazy barkácsáruház udvara: 40 Brassói út buszállomás – Mida autószalon: 180 Brassói út – Lukoil-OMV benzinkútak: 170 Baromtér utca – vasúti platform: 200 Rét utcai volt vágóhídnál: 25 Hargita utcai For Betonnál: 25 Hargita utca – vasúti felüljáró – Rét utca: 90 Hajnal utca: 100 Hunyadi János utca (volt traktorgyár mögött): 120 Összesen: 1130

Kijelölt parkolóhelyek személygépkocsik számára 12A jelzésű országút – Delne fele: 460 12A jelzésű országút – RAR: 260 12 jelzésű országút – Csíkcsicsó fele: 340 123E jelzésű megyei út, Delne – Pálfalva: 200 4-es jelzésű községi út, Várdomb – Csomortán: 280 123B-123C jelzésű megyei utak, Csíkszentlélek – Fitód: 600 Zsögöd utca – Natúr lakópark: 250 Zsögödfürdő – ANAVIE raktára: 260 12 jelzésű országút, OMV – Csíkszentkirály fele: 200 Erőss Zsolt Aréna parkolója: 150 Nagyrét utca, a Dedeman barkácsáruházzal szemben: 150 Akác utca, Hajnal utca, Fürdő utca Szécseny fele: 600 Csíksomlyó mező: 300 Taploca utca a Sazy mellett: 200 123E jelzésű megyei út Csobotfalva– Csomortán– Csíkpálfalva: 400 Összesen: 4650

Elsősegélynyújtó pontok és figyelmeztetések

Az esemény biztonságáért felelős bizottság csütörtökön kiadott közleményében tájékoztatott arról, hogy Csíkszeredában 9 mobilkórházat és elsősegélynyújtó pontot alakítanak ki a következő helyszíneken: a megyei kórház udvarán, a csíksomlyói nyeregben a Csíkszentlélek felé vezető kereszteződésnél, illetve a csíkpálfalvi kereszteződésnél, a csíksomlyói dombon az erdő szélén és a csíksomlyói kegytemplom melletti parkolóban.

Az orvosi ajánlás szerint a zarándokok vigyenek magukkal legalább fél liter ivóvizet és egy kis harapnivalót vagy édességet. Ez utóbbi azért fontos, hogy a hosszas gyaloglás, illetve várakozás alatt elkerülhető legyen, hogy hirtelen leessen a vércukorszint. Az elmúlt napok változatos, szélsőségektől sem mentes időjárása miatt kalap, esőernyő, esőköpeny mindenkinél legyen.

Nagyon fontos, hogy túracipőben, kényelmes lábbeliben menjenek fel a nyeregbe a zarándokok, nem szandálban, nem magassarkúban: a nem megfelelő lábbeli, főként, ha eső is lesz, sérülés oka is lehet. Aki gyógyszert szed, az reggel, elindulás előtt mindenképpen vegye be azt. Továbbá azok, akik valamilyen krónikus betegségben vagy valamilyen ritka betegségben – például vérzékenységben – szenvednek, ezt írják fel egy papírlapra, amit tegyenek be a pénztárcájukba, hogy gond esetén, például eszméletvesztéskor a helyszínen őt egészségügyi ellátásban részesítők tudhassák, mire kell odafigyelni.

Időjárás

A pápalátogatás szervezői folyamatosan figyelik az előrejelzéseket. Eszerint szombaton változékony időjárás várható, a meteorológiai szolgálat nagy valószínűséggel jósol esőt, zivatar is várható. A szervezők a zarándokok számára ajánlják a réteges öltözködést, megfelelő, erős napsütés ellen is védő fejfedőt, esőkabátot. Esernyők közül a kisebb, praktikusan összecsukhatót javasolják, semmiképpen nem a „sétapálca-szerű”, nagyméretű, hegyes végű fajtát. Lényeges a megfelelő lábbeli kiválasztása is: ajánlott olyan cipőt húzni, ami alkalmas a hegy megmászására akár esős időben is.

Önkéntesek

Mintegy 600 önkéntes fogja segíteni a szervezők munkáját a szentatya csíksomlyói látogatása alkalmából. Egyházi és világi szervezetek is toborozták a segítő szándékúakat, például a Romániai Máltai Szeretetszolgálat, a Romániai Cserkészek Egyesülete, a Gyulafehérvári Caritas, a Hargita Megyei Önkormányzat és Csíkszereda Polgármesteri Hivatala. Számukra az elmúlt két hétben Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában is tartottak felkészítőket.

Az önkéntesek zömében a Hármashalom oltár előtti téren kialakított szektorok felügyeletében fognak részt venni és a zarándokok eligazításában segédkeznek, ugyanakkor a megyeszékhely és Csíksomlyó különböző pontjain felállított információs pontoknál teljesítenek majd szolgálatot. Illetve más jellegű feladatokból is kiveszik a részüket, amelyek a szervezés során felmerülnek. A pápai szentmise helyszínén láthatósági mellényük, nyakkendőjük és névtáblájuk által azonosíthatják be őket a zarándokok.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X