Összehívták a Maros Megyei Tanács soros ülését (X)


-A A+2019. május 24-én kelt

325. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

2019. május 30-án 13,00 órára

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkely (1), (3), (5), (7), (8) bekezdés és a 106. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján

 

elrendeli:

 

a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2019. május 30-án 13,00 órára a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő

 

napirenddel:

                                     

1.   Határozattervezet Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 2019. április 17-i 44-es számú  Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

2.   Határozattervezet Maros megye 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak és azok mellékleteinek jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

3.   Határozattervezet a Maros Megyei Ipari Park 2018. évi pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

4.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 40/2019. sz. határozatának a módosításáról, amely a Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 31 sz. alatti ingatlan egy részének a Maros Megyei Klinikai Kórház ügyintézésébe való átadására vonatkozik;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

5.   Határozattervezet a Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlan egyes helyiségeinek az ingyenes használatba adására vonatkozóan a Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás részére;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

6.   Határozattervezet az ”Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcsolódó munkálatok az Onkológiai Kórháznál” elnevezésű beruházás – DALI szakasz, jóváhagyására vonatkozóan, amelyet a Maros Megyei Klinikai Kórház fog kivitelezni;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

7.   Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról, amelyek a kerelőszentpáli mechanikai és biológiai kezelőállomás teljesítményének biztosítása érdekében hozandók;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

8.   Határozattervezet a Maros megyei SIMDS-hez tartozó maroskeresztúri válogató, komposztáló és átrakó állomás működtetésére vonatkozó  19100/683/11i/06.09.2018. sz. koncessziós szerződéshez kapcsolódó kiegészítő okirat megkötéséről;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

9.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019. január 31. számú, utólag módosított, határozatának, 2-es mellékletének a módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó intézkedésekről rendelkezik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó egyes központjainak az átszervezésére vonatkozóan, valamint az intézmény  szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a szervezési és működési szabályzatának az aktualizálásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2019. évi gazdasági-szociális tevékenységi programjának a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, amely "A beavatkozási egységek hatékonyságának növelése a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű programra vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőrfelügyelőség közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, amely az "Intézmények közötti partnerség a közösség biztonságának növelése érdekében – 2019" megyei közérdekű programra vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőrfelügyelőség közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, amely "Az állampolgárok biztonsága – partnerség a közösség szolgálatában – 2019" közérdekű programra vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 47/17.04.2019. sz. határozatának  1. és 2. mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan, amelyek a Maros Megyei Tanácsnak egyes közérdekű, kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében és finanszírozásában való részvételére vonatkoznak;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

16. Határozattervezet a megye általános költségvetéséből a 2019-es évre vonatkozó vissza nem térítendő támogatásokra benyújtott pályázatok kiértékelésével és elbírálásával foglalkozó bizottságok létrehozásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

17. Határozattervezet a 2019. évi Ifjúsági Alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

18. Határozattervezet Maros megye 2018. évi tűzvédelmi kapacitásáról készült jelentés és a tűzvédelem hatékonyságának növelését célzó intézkedések jóváhagyásáról

Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – Maros Megyei Tanács alelnöke

19. Határozattervezet a „Marosvásárhelyi Transilvania repülőtér esővíz elvezető csatornája” elnevezésű beruházás műszaki dokumentációjának, valamint a műszaki-gazdasági mutatóknak a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács alelnöke

20. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

Törvényességét véleményezte

JEGYZŐ

Paul Cosma

HIRDETÉSKapcsolódó anyagok

EZT OLVASTA MÁR?

X