Jogvédelmi szolgálat: egyre fokozódik a magyarellenesség Romániában


-A A+

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat évről évre vaskosabb jelentést készít az erdélyi magyarságot ért jogfosztásokról, diszkriminációs esetekről, a közösséget ért politikai támadásokról és a nyelvi, közösségi jogok csorbításáról. Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat vezetője sajtótájékoztatón ismertette a 2018-as évre vonatkozó, angol nyelvű jelentést, amelyben az erdélyi magyarság helyzetéről tájékoztatják a nemzetközi jogvédő szervezeteket, a politikai képviseleteket, az országok külképviseleteit.

„Szeretnénk eloszlatni a román diplomácia azon félrevezető információit, amelyek arról szólnak, hogy Románia modellértékűen megoldotta az országban a kisebbségek helyzetét” – fogalmazott Benkő Erika.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ötödik éve készíti el éves jelentését, amely fejezetenként foglalja össze a magyar közösség nyelvi jogainak gyakorlásával kapcsolatos nehézségeket, kitér a közösséget ért etnikai diszkriminációra – különös tekintettel az oktatásra és egészségügyre –, a nemzeti és regionális szimbólumok állami szintű üldöztetésére, a magyar közösségnek címzett gyűlöletbeszédre, a sportban, a központi és a közösségi médiában, valamint egyes román politikai vezetőknek a magyarsággal szembeni uszító magatartására, és kitér a tulajdon-visszaszolgáltatás akadályaira is, amelynek a magyar közösség tekintetében komoly politikai háttere van. Rámutatnak, hogy elsősorban az egyes sportcsapatok élvonalbeli előretörése miatt fokozódott Romániában a magyarellenesség.

Magyarellenesség számokban

Benkő Erika beszámolója szerint a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tavaly 25 esetben nyújtott be feljelentést az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, 11 esetben a Nemzeti Audiovizuális Tanácshoz, 25 gyűlöletbeszéd-esettel foglalkoztak és 13 etnikai diszkriminációs ügyük volt. Továbbá az Országos Labdarúgó Szövetséghez (FRF) 8 alkalommal fordultak, amelynek eredményeként 16 500 lejes pénzbírságot szabtak ki a focikluboknak. A sepsiszentgyörgyi székhelyű jogvédelmi szervezet jelzései és feljelentései nyomán a hatóságok összesen 125 750 lejre róttak ki büntetéseket.

A tavalyi jelentésből kiderül, hogy a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 20 hírlevelet is küldött, több mint 2 500 címre. Emellett jelenleg 4 fellebbezés alatt álló, szimbólumhasználattal kapcsolatos perük van folyamatban, 4 büntetőperben zajlanak a kihallgatások, valamint 6 ügyben tettek feljelentés ismeretlen tettes ellen, rongálás miatt. Benkő Erika elmondta, feladatuknak tartják, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljanak minden olyan esetben, amikor az erdélyi magyar közösséget valamilyen hátrányos megkülönböztetés éri, hogy semmilyen körülmények között ne maradjanak megválaszolatlanul ezek a diszkriminatív cselekedetek.

Jelezzék a jogsértéseket!

„Továbbra is élünk minden számunkra adott törvényes lehetőséggel, és bízunk abban, hogy munkánk révén hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az erdélyi magyar közösség itthon biztonságban érezze magát”, mutatott rá Benkő Erika, aki arra biztatja az érintetteket, bátran jelezzék a jogsértéseket a szolgálat Facebook-oldalán, hogy ez alapján lépéseket tegyenek az illetékes szerveknél. Tapasztalatok szerint az erdélyi magyarok egyre tudatosabbak, gyakran jól dokumentált esetekkel keresik meg a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot.

Az erdélyi magyarságot ért jogfosztásokról, diszkriminációs esetekről, a közösséget ért politikai támadásokról és a nyelvi, közösségi jogok csorbításáról szóló éves jelentést a szervezet www.mikoimre.ro  honlapján is el lehet olvasni.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X