Március 28-án tartják a Maros Megyei Tanács soros ülését (X)


-A A+2019. március 22-én kelt

225. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

2019. március 28-án 13.00 órára

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkely (1), (3), (5), (7), (8) bekezdés és a 106. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján

elrendeli:

a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2019. március 28-án 13.00 órára a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő

 

napirenddel:

                                     

1.   Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának átvételére vonatkozó 42/2001. sz. Határozat mellékletének a módosítására vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

2.   Határozattervezet a „Time Box kiállító pavilonok építése” elnevezésű projekt jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

3.   Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által megvalósítandó „Szennyvíztisztító állomás építése” projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

4.   Határozattervezet a Görgényszentimre, Hősök utcája 6 sz. alatti ingatlannak a felvételéről Maros megye köztulajdonának a leltárába, valamint az ingatlannak a Maros Megyei Múzeum ügyintézésébe való átadására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

5.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/31.01.2019. sz. Határozatának a 2 mellékletének a módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésével kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

6.   Határozattervezet a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőség Országos Hatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyásáról a ”VENUS – együtt egy biztonságos életért” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

7.   Határozattervezet  «A csatornahálózat kicserélése a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház területén» elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan;

                   Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács alelnöke

 

8.   Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

Törvényességét véleményezte

JEGYZŐ

Paul Cosma

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X