Március 15. Csíkszeredában: ünnepi nyitány a Petőfi Sándor Általános Iskolánál

Március 15. Csíkszeredában: ünnepi nyitány a Petőfi Sándor Általános Iskolánál


-A A+

Hagyományosan a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán kezdődött pénteken a március 15-i ünnepségek sora Csíkszeredában. A felszólalók ünnepi beszédeikben főleg az együvé tartozás, a szabadság, a félelem nélküli világ vágyát fogalmazták meg.

A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója László Károly nyitóbeszédében köszöntötte a megjelent diákokat, politikusokat, a történelmi egyházak és a magyarországi testvértelepülések képviselőit. Külön hangsúlyozta, az, hogy az anyaországi testvértelepülések küldöttségei évről évre visszatérnek a székelyföldi városba, azt jelzi, ez az ünnep különleges tartalommal bír Erdélyben. A mai Z generációról szólva az igazgató kifejtette, az összetartozás érzése, a haza szeretete, a bennünk élő nemzet az, ami összeköti a mai fiatalságot az egykori márciusi ifjakkal. Kölcsey Ferenc szavai nyomán arra buzdította a ma élő embereket, alkossunk a magunk közösségében békés, emberi környezetet, gyarapítsuk azt munkával, tettekkel, szorgalommal.

Korodi Attila parlamenti képviselő egy Kossuth nótát idézve kezdte és zárta ünnepi felszólalását: „De szeretnék én Kossuth-tal beszélni, megkérdezném, lehet-e még remélni?” Korodi kijelentette, ezen a napon Székelyföldön ismeretlen fogalmak a kétely, a reménytelenség, az aggodalom. Felidézte az 1989-es változások utáni első szabad március 15-i megemlékezéseket, amikor reménnyel telve, egy új világ hitében ünnepelt Erdély magyarsága.

Emlékeztetett: az elmúlt harminc év során újraépítette a közösség Erdély falvait, városait, intézményeit. Ez a munka a mai napig nem áll, nem állhat meg. Meg kell tanítanunk a mellettünk élő románságot arra, hogy szabadságvágyunk nem csorbítja az ő szabadságjogaikat és ugyanez érvényes a többi határon túli nemzetrészre is. Kiemelte, a májusi európai parlamenti választások során hozzá kell járulnunk a magyarság erős európai képviseletéhez: „Mindnyájunknak el kell menni!”

Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak a határon túl élők részére szóló ünnepi üzenetét Márki Dániel Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja tolmácsolta az egybegyűltek számára. A miniszterelnöki levélben a nemzeti jelképek, a magyar kultúra büszke vállalására biztatva kívánt szép ünnepet a határon túli magyarságnak Orbán Viktor.

Darvas-Kozma József címzetes esperes plébános a csíkszeredai sportpályák lelátóinak feladást, félelmet nem ismerő hangulatát idézte fel, majd megemlékezett az 1848-49-es szabadságharc székely hőseiről. Az ünnepség zárókkordjaként az iskola udvarán álló Petőfi Sándor mellszobor lábához helyezték el emlékező koszorúikat a megjelent iskolák, vendégtelepülések, szervezetek képviselői, valamint Csíkszereda város vezetői. Az ünnepség a székely himnusz eléneklésével zárult.

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium diákjai ünnepi műsorral kedveskedtek az iskola aulájában a Nagy István Művészeti Líceum tanulóinak, oktatóinak. A magyarországi középiskola vegyeskarának és versmondóinak közös előadásában részletek hangzottak el a Költő visszatér című rockoperából. Az ünnepségsorozat délután folytatódik.

 

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X