Így készülnek a csángóföldi katolikusok Ferenc pápa csíksomlyói látogatására


-A A+FRISSÍTVE: A moldvai csángók számára is különleges alkalom lesz Ferenc pápa romániai látogatása. Utánanéztük, milyen létszámban érkeznek Csíksomlyóra a pünkösdi búcsún egyébként évszázadok óta részt vevő csángómagyarok.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) 1991 óta tevékenykedik a moldvai csángók anyanyelvi oktatása, kulturális és nyelvi megmaradása érdekében. Ferencz Éva ügyvezető a Maszol érdeklődésére elmondta, ahogy biztossá vált Ferenc pápa csíksomlyói látogatása, azonnal nekifogtak a szervezésnek, hogy biztosítsák az utazási lehetőséget azoknak, akik Csíksomlyón szeretnének találkozni a Szentatyával.

Azokból a falvakból, amelyekkel a szövetség kapcsolatban áll, várhatóan nagy számban, szervezetten fognak ellátogatni a moldvai csángók a csíksomlyói helyszínre, ez közel harminc települést jelent. A csoportos regisztrációkat az MCSMSZ végzi el a falvakban tevékenykedő küldöttek által összegyűjtött adatok alapján. Folyamatosan egyeztetnek a gyulafehérvári szervezőkkel a lehetséges létszámról, egyelőre pontos adatok még nem állnak rendelkezésre.

Ahogy arról sem született még döntés, lesz-e külön szektor kijelölve a főleg Bákó megyéből érkező csángók részére. Eddig nincs arról információ, hogy mi alapján jelölik ki a látogatók számára kialakított zónákat.

Iași vagy Csíksomlyó?

A Moldvában szolgálatot teljesítő római katolikus papok a Iași-i Püspökség fennhatósága alá tartoznak, és Ferenc pápa a moldvai várost is felkeresi június elsején. Ferencz Éva kérdésünkre elmondta, eddig nem jelentkezett konfliktus abból adódóan, hogy az MCSMSZ (Csíksomlyóra) és a helyi papok (Iași-ba) is szervezik a zarándokok utazását.

A két város távolsága hasonló a csángók által lakott településektől, az eseményre pedig egy napon kerül sor a két helyszínen, mindenki eldöntheti, hová megy. Valószínűleg sokat nyom a latba az egyéni döntéseknél az, hogy míg Iași-ban nem, Csíksomlyón szentmisét is celebrál a katolikus egyházfő. A legtöbb esetben valószínűleg nem a nyelvi, nemzetiségi hovatartozás lesz döntő, sokkal inkább a Ferenc pápa által celebrált misén való részvétel lehetősége.

Az ügyvezető elmondta még, a jelentkezők végső számától függően kezdik kidolgozni Csíksomlyóra utazás konkrét részleteit, előreláthatólag a pünkösdi búcsúhoz hasonló módon, autóbuszokkal fog megoldódni az MCSMSZ által regisztrált zarándokok szállítása.

Egységesen utaztat a Szeret-Klézse Alapítvány

A Klézse (Cleja) község Tyúkszer falurészében tevékenykedő Szeret-Klézse Alapítvány vezetője, Duma András a Maszol megkeresésére elmondta, eredetileg külön szervezésben utaztak volna Csíksomlyóra, de végül az egységes részvétel mellett tették le a voksukat. Ők 20 fő részvételét jelezték Tyúkszerből, akiket az MCSMSZ regisztrált. Az alapítvány képviselője megerősítette a Ferencz Éva által elmondottakat: Klézsében nem tudnak arról, hogy a helyi pap bárkit igyekezne eltántorítani a csíksomlyói utazástól.

Pusztina: külön utakon

A Pusztinai Házért Egyesület részéről Nyisztor Ilonát kerestük meg. A nemzetközileg elismert, Magyar Örökség Díjas népdalénekes elmondta, nem vesznek részt az MCSMSZ által szervezett utazásban. Bár anyagi forrás még nem áll rendelkezésükre, külön autóbusszal fog utazni az általuk beszervezett 36 fő zarándok. A látogatáshoz szükséges regisztrációt a napokban fogják elvégezni. Igyekeztek olyan embereket kiválasztani, akik rendszeresen kiveszik a részüket az egyesület által szervezett programok szervezésében és aktív tagjai a faluközösségnek.

Szintén Pusztinán tevékenykedik a Szent István Egyesület. Ez a település egyébként az egyetlen olyan csángó falu, ahol a templom magyar védőszentjét nem sikerült erőszakkal megváltoztatni, a helybéliek ragaszkodtak Szent Istvánhoz, ezért is az ő nevét viseli a Nyisztor Tinka vezette egyesület. Ők szintén külön szervezésben, mintegy 50 fővel utaznak a pápalátogatás csíksomlyói helyszínére. A falu lakossága egyébként megosztott a látogatás helyszíneit illetően, sokan a helyi plébános szervezésében a iași-i eseményén vesznek részt.

FRISSÍTÉS: Cikkünk megjelenését követően Ferencz Éva jelezte, hogy a Pusztinai Házért egyesület időközben változtatott álláspontján, és elfogadták a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének ajánlatát. Így a pusztinai hívők egy része is az MCSMSZ által szervezett autóbusszal fog utazni a csíksomlyói helyszínre.

Az egyesület képviselője hangsúlyozta, örömmel és várakozással telve készülnek a Szentatya látogatására, amit személyes sikernek is érez, hiszen hosszú évek óta kérték a legkülönbözőbb fórumokon ennek a lépésnek a megtételét. Ugyanígy nagy előrelépésnek számít, hogy ez év januárjától havi egy alkalommal magyar nyelvű misén vehetnek részt Bákóban a moldvai katolikus hívek.

Az RMPSZ szorgalmazza a csíksomlyói részvételt

A moldvai magyar oktatást 2010 óta szervező Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) pápalátogatással kapcsolatos álláspontját az oktatási program koordinátora, Márton Attila foglalta össze. Megtudtuk, az RMPSZ nem szervez külön utazást a pápalátogatásra, ezt teljes mértékben rábízza a Moldvai Csángómagyarok Szövetségére. Tájékoztatása szerint az MCSMSZ-nek megvan évek óta a tapasztalata a zarándoklatok szervezésében, hiszen a utazását a csíksomlyói búcsúra ők szervezik évről-évre.

Ugyanakkor az RMPSZ kötelékébe tartozó magyar oktatók figyelmét felhívták arra, biztassák az embereket a részvételre. A Lészpeden élő koordinátor elmondta, fontosnak tartják, hogy a pedagógusszövetség által alkalmazott tanárok részt vegyenek a vallási alkalmakon, így a bákói magyar misékre is elutazik, akinek a dolga engedi.

Márton személyesen rendelt egy autóbuszt azoknak a lészpedieknek, akik szeretnének Csíksomlyóra utazni, de nem csatlakoztak az MCSMSZ szervezéséhez, ilyen módon körülbelül 50 lészpedi részvételére számít. A helyi pap hozzáállásáról elmondta, bár nem beszélt a csíksomlyói utazás ellen, hirdetéseiben csupán a jászvásári lehetőséget ismertette a híveknek.

A moldvai csángók tehát várhatóan nagy számban, szervezetten fognak részt venni Ferenc pápa csíksomlyói látogatásán. Pontos létszámokat valószínűleg csak a regisztráció lezárását, azaz március 31-ét követően lehet tudni.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X