Péter Ferenc: Székelyföldnek markánsan kell hallatnia a hangját


-A A+A Transilvania Motor Ring megnyitása, a marosvásárhelyi repülőtér újraindítása, a Megyei Klinikai Kórház fejlesztése – csak néhány a Maros Megyei Tanács tavalyi megvalósításai közül. Péter Ferenc megyei tanácselnököt a székelyföldi megyék együttműködéséről is kérdeztük.

Tavaly sikerült újraindítani a marosvásárhelyi repülőteret. Hogy látja a létesítmény jelenlegi helyzetét, és milyen tervek vannak a reptérrel kapcsolatban a következő időszakban?

Sok munka áll a mögött, hogy a repülőteret tavaly nyáron sikerült újra megnyitnunk, hiszen viszonylag rövid idő alatt kellett lebonyolítani egy nagy beruházást, a kifutópálya teljeskörű felújítását.A munkálatok elkészültek, és a megnyitást követően már az első naptól voltak járatok is a repülőtérről. Az viszont tagadhatatlan, hogy nehéz helyzetben van a repülőtér. A számok egyelőre azt mutatják, hogy hatalmas érvágást jelentett számunkra az a másfél éves kiesés, amíg a kifutópályát sikerült felújítani. Ennek ellenére állítom, hogy csak veszteségeket szenvedtünk ebben a küzdelemben, és nem a háborút veszítettük el. A próbatételek nem riasztottak el, hiszen nem csak megmenteni akartuk a repülőteret, hanem fejleszteni is akarjuk. A következő évek arról fognak szólni, hogy olyan fejlesztéseket végezzünk el, amelyekkel a hátrányt be tudjuk hozni, és persze megpróbálunk előnyökre is szert tenni. A kifutópálya meghosszabbítása az eddigieknél is nagyobb utasszállítók leszállását tenné lehetővé. Ez elsődleges cél. Korszerűsíteni és bővíteni szeretnénk az utasterminált, növelni a parkoló kapacitását. Minden fejlesztést úgy készítünk elő, hogy azzal számolunk: a közvetlen közelben fognak találkozni az észak-erdélyi és a Jászvásárt Marosvásárhellyel összekötő autópályák. Azzal is számolni kell, hogy az Erdélyi fejlesztések bármennyire is nem számítanak prioritásnak Bukarestben, egyszer mégiscsak meg fog kelleni építeni a Marosvásárhely-Brassó sztrádát is, ami ugyanebbe a csomópontba kell megérkezzen. Az én személyes meglátásom az, hogy belátható időn belül Székelyföldet is gyorsforgalmi út kell összekösse, ami szintén innen kell induljon. Ha a dolgokat folyamatában tekintjük és nem csak a pillanatnyi állapotokra hagyatkozunk, akkor mindenki láthatja, hogy a repülőterünk pusztán az imént sorolt okoknál fogva is “sikerre van ítélve”. Ez nem jelenti azt, hogy addig tétlenül kell ülni, s várni a sült galambot. A reptér vezetését újra és újra emlékeztetjük azokra a mutatókra, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy a tervek szerint haladjunk a fejlesztésekkel. Az igazsághoz hozzátartozik ugyanakkor az is, hogy új járatok indítása sajnos nem csak annyiból áll, hogy felhívjuk valamelyik légitársaságot és megkérjük, hogy indítsanak járatot. Ehhez meglehetősen sok tárgyalásra, piaci mutatókra, a légitársaságok számára biztosított előnyös feltételekre van szükség, olyan számításokra, ami mindkét fél számára, így a repülőtér és a légitársaság számára is azt mutatja, hogy a járat kifizetődő tud lenni. Kicsit olyan ez, mint a házalás, 100 kopogtatás után nyitnak ajtót, és jutunk el oda, hogy érdemben tudjunk beszélgetni.

A Maros Megyei Tanács egyik legfontosabb és legnagyobb alárendelt intézménye a Megyei Klinikai Kórház. Mit tett a megyei tanács az elmúlt év során a megyei kórház fejlesztéséért, a Maros megyei egészségügyi ellátás javításáért?

A megyei kórház valóban az egyik legfontosabb megyei intézmény, de szeretném tisztázni, hogy a megyei tanácsnak viszonylag korlátozott beleszólási joga van a kórház működtetésébe. A kórház működtetéséhez szükséges pénzösszeg célirányosan érkezik, és a megyei tanács csak továbbutalja a pénzt. Amivel mi az intézményt segíteni tudjuk, az a fejlesztésekre, beruházásokra, korszerűsítésekre szánt összeg. De itt is korlátozva vagyunk, hiszen nekik kell jelezniük, hogy mire van igényük, milyen terveik vannak. A tavalyi költségvetésben 7,2 millió lejt irányoztunk elő a megyei kórháznak fejlesztésekre és beruházásokra. Ebből a kórháznak mintegy 100 ezer lejt sikerült elkölteni. Természetesen a különböző bürokratikus lépések, azok közül is kiemelve a lassú közbeszerzési eljárásokat nem segítik a hatékonyságot. De akkor is több mint 7 millió lejt biztosított a megye a kórház fejlesztésére, aminek csak 1,4 százalékát tudták elkölteni.

Ezt a szakmaiatlanságot korábban is láttuk, és emiatt is váltottuk le a menedzsert, ennek azonban egy meddő és hosszan tartó pereskedés lett az eredménye. A különböző bírósági döntések a korábbi menedzsert újra és újra visszahelyezték a pozíciójába, s csak 2018 végén nyertük meg vele szemben végérvényesen a pert. Ez az egész eljárás nem tett jót a kórháznak. Idén viszont egy új időszak kezdődik a megyei kórház életében, és remélem, hogy az új vezetés olyan fejlesztéseket indít el, amelyekkel javítani fogják a kórházi körülményeket és a betegek ellátását. 

Amit tavaly mégis sikerült megvalósítani, az az új mágnesesrezonancia készülék beüzemelése. Az egészségügyi minisztériumtól kapott készüléket az urológiai klinika laboratóriumában helyeztük el, az erre a célra épített teremben. Egy másik fontos beruházás, amit elindítottunk, az onkológiai klinika számára építünk egy új sugárterápiás bunkert. Ehhez elkészültek a tervek, és aláírtuk a szerződést a kivitelezővel, a következő hetekben elkezdődnek a munkálatok is, az előbb említett 7 millió lejes keret ennek a költségeit is tartalmazza.

Mekkora összegű uniós támogatást sikerült lehívnia Maros megyének 2018-ban, és milyenek a kilátások 2019-re?

A megyei tanács tavaly 5 uniós finanszírozási szerződést kötött, ebből a két nagyobb összegű projekt megyei utak helyreállítására vonatkozott. A Segesvár és Szentágota közötti megyei út felújítására 118 millió lejt kaptunk, ebből 52 millió lej a Maros megyei rész felújítása, hiszen ez egy Maros és Szeben megyét is érintő útszakasz, és a Szeben megyei tanáccsal közösen végezzük el a beruházást. A másik projekt a Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei út felújítása, erre 140 millió lejnek megfelelő uniós támogatást hívott le a Maros Megyei Tanács. Volt két kisebb projektünk, amelyek a megyei önkormányzat működésének hatékonyabbá tételét célozzák, a Nemet mondunk a korrupcióra projekt értéke megközelítőleg 400 ezer lej, az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer bevezetésére 600 ezer lejt kaptunk. Egy az Egészségügyi Minisztérium által koordinált projekt keretében a Maros Megyei Klinikai Kórház keretében működő járóbeteg rendelő 149 ezer lejt fordíthat felszerelések vásárlására, a dicsőszentmártoni kórház pedig 1,16 millió lejt. Emellett elbírálás alatt van egy tavaly benyújtott pályázatunk, amely dicsőszentmártoni kórház 19 orvosi rendelőjének felszerelésére vonatkozik és az értéke 8,3 millió lej. Ami az idei évet illeti, projektötleteink vannak bőven, és különböző beruházásokra esetén már előkészített terveink is vannak, de még keressük a megfelelő finanszírozási lehetőségeket ezeknek a megvalósítására.

Tavaly megnyitották a Transilvania Motor Ringet. Ön hogyan látja, sikerül-e a következő időszakban komolyabb versenyeket hozni a csergedi motorsport pályára?

A Transilvania Motor Ring megnyitásával egy 10 éve elkezdett projektet zártunk le, amelynek megvalósítása során a közberuházások minden buktatójával szembe kellett néznünk. Mindemellett azt hiszem, ez egy jó példa arra, hogy a rendszer hiányosságai ellenére egy önkormányzati vezetőnek bele kell vágnia nagyszabású fejlesztésekbe.

Ezt a projektet még Lokodi Edit Emőke kezdte el, amikor ő volt a megyei tanács elnöke. Az ő távlati gondolkodását dicséri, hogy ebbe belefogott, a magam részéről pedig örvendek annak, hogy a beruházás befejezését én mozdítottam elő. Bizonyára elfogultnak tűnik, amit mondok, de talán nem véletlen, hogy két RMDSZ-es tanácselnök valósította meg ezt a projektet.

A csergedi motorsport pálya építése nagyon elhúzódott, ez igaz, de már a megnyitását követő első hetekben azt láttuk, hogy ez egy kamatozó beruházás, hiszen a szakmai körök nagy érdeklődéssel fogadták a pálya megnyitását, és sok rendezvény van már tervben az idei évre. Ezek között vannak magánjellegű és üzleti vonatkozású rendezvények, de sok olyan program is, főként versenyek, amelyek a nagyközönség számára is érdekesek. A Román Autósport Szövetséggel tervben van egy partnerség megkötése, amely alapján a szövetség idén több fontos rendezvényét is a csergedi pályán fogja megszervezni. Ezek egy részét a szövetség már meg is hirdette a saját honlapján. Emellett több szakmai szervezetnek is van előjegyzése konkrét eseményekre és dátumokra.

Egyelőre nem készült el a 2019-es állami költségvetés. Mennyire nehezíti ez meg a Maros Megyei Tanács számára az idei tervezést?

Egyértelmű, hogy bizonyos mértékig mi is korlátozva vagyunk a megyei költségvetés előkészítésében. Ugyanakkor tudni kell, hogy a költségvetés késlekedése nem okoz különösebb nehézséget az intézmény működtetésében, hiszen a megyei tanács és az alárendelt intézmények működési költségeit tudjuk fedezni. A gond a beruházásokkal van, hiszen egyrészt nem tudjuk, hogy milyen beruházásokat fogunk tudni saját forrásból finanszírozni, másrészt pedig a beruházások megvalósítására vonatkozó liciteket nem tudjuk már az év elején elindítani, csak miután jóvá lesz hagyva a megye költségvetése. A költségvetés késlekedésével tehát késnek a beruházások is. Általános szabály, hogy az országos költségvetés jóváhagyását követő 45 napon belül kell a helyi önkormányzatoknak is megszavazniuk a saját költségvetésüket. Amennyire tudjuk, előkészítjük a megyei tanács 2019-es büdzséjét, és ennek érdekében tavaly decemberben az alárendelt intézményeinktől is bekértük a költségvetési terveket, de egyelőre nem mindenki továbbította ezeket az adatokat nekünk.

Hogyan látja Maros megye együttműködését Hargita és Kovászna megyével, és milyen lehetőségeket tartogat 2019 ezen a téren?

A két székelyföldi megyével több területen is együttműködünk. Hargita megyével elindítottunk egy programot, amely a megyehatárokon levő utak helyreállítását célozza, hiszen több olyan megyei út van, amelyek összekötik a két megyét, de csak földút vagy kövezett út volt mostanáig. Ezeket kezdtük el sorra rendbe tenni, így például Erdőszentgyörgyről a bözödújfalusi tó felé haladva ma már aszfaltozott úton lehet eljutni egészen Kőrispatakig. Továbbá több kulturális program is van, amit közösen szervezünk, így például a Székelyföld Napokat és a budapesti Székely Fesztivált. Emellett tavaly alakult meg a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, amelynek célja a három megyében élő gazdálkodók segítése. Az egyesület már létre is hozott egyfajta mezőgazdasági szaktanácsadó-hálózatot, a székelyföldi falugazdász hálózatot. Idén is folytatjuk az együttműködést a Hargita és Kovászna megyeiekkel, és a közös gondolkodást és fellépést szeretnénk több területre is kiterjeszteni. Infrastrukturális projektek és turizmus területén lesznek közös elképzeléseink, de ezekről úgy tisztességes, ha a három megye RMDSZ-es vezetői közösen számolunk be a következő időszakban. A megyei tanácstól ugyanakkor elvonatkoztatva egy kissé, meg kell említenem, hogy az idei évben két választás elé is nézünk, ahol azt gondolom, hogy a három székely megye közötti együttműködés az RMDSZ munkájában és láthatóságában is meg kell mutatkozzon. Székelyföldnek ugyanis ebben az esetben is markánsan kell hallatni a hangját.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X