FRISSÍTVE - Az oktatási miniszter Hargita megyében: tanítók is oktathatják a román nyelvet


-A A+A csíkszeredai Octavian Goga Főgimnáziumból nyitotta meg a tanévet Valentin Popa oktatási miniszter hétfő reggel. Rövid sajtónyilatkozatából kiderült, nem tudott arról, hogy a magyar tanintézményekben Erdély-szerte a szülők és tanárok tiltakozására számíthat a román nyelv oktatásáról hozott rendelet miatt. FRISSÍTÉS1: A miniszter a csíkszentdomokosi általános iskola tanévnyitóján kijelentette: a kisebbségi elemi iskolákban továbbra is taníthatják tanítók a román nyelvet. FRISSÍTÉS2: Korodi Attila a miniszter jelenlétében bírálta a rendeletet.

Valentin Popa oktatási miniszter nem meghívásra, hanem saját kérésére érkezett Hargita megyébe, ahol hétfőn reggel előbb a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnáziumban, 11 órától pedig a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskolában nyitotta meg a tanévet.

A tárcavezető hosszasan sorolta a legfőbb fejleményeket – köztük a tanulmányi ösztöndíjak és a pedagógusok bérének emeléséről szóló rendelkezéseket –, de a román tannyelvű gimnáziumban nem tért ki a kisebbségi románnyelv-oktatást érintő változásról.

Az augusztus 31-én hatályba lépett 2018/9-es kormányrendelet kimondja, hogy ezentúl az elemi osztályokban is szaktanároknak kell oktatniuk a román nyelvet. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének becslései szerint ez közel 170 tanári állást feltételez Hargita megyében, miközben az iskolákat belekényszerítik a személyzet csökkentésébe. A rendelet Háromszéken is alkalmazhatatlan. A visszás helyzet miatt számos erdélyi több tanintézmény – köztük a csíkszeredai József Attila Általános Iskola – japán sztrájkot hirdetett.

A hazafiságról beszélt Johannis a tanévnyitón. Klaus Johannis szerint a közoktatási rendszer megújulására és a Nagy-Romániát létrehozó elődök hazafiságára van szükség az ország felemelkedéséhez - erről a 2017-2018-as tanév hétfői megnyitóján, Gyulafehérváron beszélt az államfő. Johannis az - Erdély és Románia egyesülését kikiáltó - 1918-as román nemzetgyűlés centenáriumi évében egy gyulafehérvári főgimnáziumot látogatott meg a tanévnyitón. Beszédében az általa két éve kezdeményezett Tanult Románia elnevezésű, hosszú távú oktatási stratégia elfogadását és életbe léptetését szorgalmazta, hozzátéve, hogy a "Nagy Egyesülés" korának hazafiságára lesz szükség. Kifejtette: a hazafiságnak nem nyilatkozatokban, hanem a mindennapi életvitelben - tudásvágyban, a demokratikus értékek iránti elkötelezettségben, környezettudatosságban, vállalkozói szellemben, közéleti szerepvállalásban, a választásokon való részvételben - kell megnyilvánulnia, kialakulásában pedig fontos szerepe van az iskolának.

A csíkszeredai tanévnyitót követően a sajtónak nyilatkozó Valentin Popa láthatóan nem tudott arról, hogy elképzelhetően Csíkszentdomokoson fehér karszalagot viselő pedagógusok, szülők fogadják. A minisztert korábban felszólította az RMDSZ, hogy vonják vissza a rendeletet, de ezt elutasította. Csíkszeredában a miniszter nem kívánta kommentálni a kormányrendeletet.

Popa szerint nincsenek kizárva a tanítók

FRISSÍTÉS1: Az oktatási miniszter végül nyilatkozott a kormányrendeletről, amikor a csíkszentdomokosi magyar tannyelvű Márton Áron általános iskolában megnyitotta a tanévet. Valentin Popa a magyaországi közmédiának kijelentette: a kisebbségi elemi iskolákban továbbra is taníthatják tanítók a román nyelvet, de a román nyelvórák megtartása a tíz nappal ezelőtti törvénymódosítás után nem lesz már az ő kizárólagos feladatuk.  

"Nincsenek kizárva a tanítók, csak a prioritáslista amely alapján ezeket az órákat kiosztják, megváltozott" - magyarázta. A miniszter hozzátette: ugyanez történt korábban az elemi oktatásban, amikor a testnevelés órákat, a vallásórákat és az idegennyelv órákat szaktanárokra bízták. Megjegyezte, a módosítások bevezetésekor akkor sem volt meg a szükséges számú szaktanár, de idővel sikerült a tanárokat is biztosítani. 

Valentin Popa azzal indokolta a törvénymódosítást, hogy - mint fogalmazott - számtalan nagykövet, oktatási miniszter, mi több, még Navracsics Tibor oktatásért is felelős európai biztos is megkereste: tegyen valamit azért, hogy a kisebbségek nyelvein oktató iskolák diákjai is tanulhassák meg jól a román nyelvet. Hozzátette, korábban a Hargita megyei önkormányzat elnöke az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) panaszolta be a minisztériumot amiatt, hogy nem biztosítja a román nyelv megtanulásának a lehetőségét. 

A tárcavezető szerint a törvénymódosító kormányrendelet ugyan érvénybe lépett, a parlament elé kerül, és ott a képviselők módosíthatják ezt. Azt is hozzátette, hogy a román nyelv oktatásának a javítását a tantervek és a tankönyvek javításával is megpróbálják elérni. 

Korodi a miniszter jelenlétében bírálta a rendeletet

FRISSÍTÉS2: Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a tanügyminiszter jelenlétében bírálta a csíkszentdomokosi tanévnyitón a kormányrendeletet. Beszédében leszögezte: az RMDSZ nem ért egyet ezzel a hirtelen, a szakmában dolgozók konzultálása nélkül meghozott döntéssel, amely szerint a magyar nyelven zajló elemi oktatásban a tanítók helyett román szakos tanárok tartsák a román órákat.

„Ez a döntés nemcsak gyerekeink ellen szól, hanem a magyar tanítók ellen is. Mi több, ez a módszer nem vezetne a román nyelv megfelelő elsajátításához sem ezekben az osztályokban. Mindannyiunk érdeke, hogy gyerekeink megtanuljanak románul, ez a döntés azonban nem ezt a célt szolgálja” – hangsúlyozta a politikus.

Korodi Attila rámutatott azokra a hiányosságokra is, amelyek a kormányrendelet gyakorlatba ültetése során felmerülnek: „a román nyelv oktatására szakképesített tanárok sajnos nem ismerik azt a metodológiát, amely alapján zajlik az oktatás az előkészítő és az elemi osztályokban, így nehéz lesz a csak anyanyelvükön beszélő kisgyerekekkel megszerettetni a román nyelvet”.

A frakcióvezető a tanévnyitón reményét fejezte ki afelől, hogy a nemrég meghozott kormányrendeletet mielőbb érvénytelenítik, valamint az újból működő marosvásárhelyi katolikus iskola és a magyar oktatást elősegítő tankönyvek pozitív mintájára, sikerül a gyermekek jövője érdekében mielőbb közös megoldást találni erre a hirtelen kreált problémára.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X