„Hála és öröm a szívemben” – segédpüspökké szentelték Csíksomlyón Kerekes Lászlót


-A A+

Kerekes Lászlót, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát 2020. május 26-án nevezte ki Ferenc pápa a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé. Szombaton Csíksomlyón ünnepi szentmise keretében tartották püspökké szentelését, a szertartást Kovács Gergely érsek celebrálta. Kerekes László püspöki jelmondatát János Evangéliumából választotta: „Uram, te tudod, hogy szeretlek!”

Kerekes László 1968. július 23-án született Kézdivásárhelyen. Tanulmányait szülőfalujában, Gelencén kezdte meg, majd Kézdivásárhelyen folytatta, 1986-ban érettségizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben kezdte filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, majd 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatta és fejezte be 1992-ben. 1993. május 16-án szentelték pappá Gelencén, a Szent Imre-templomban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerzett az ottawai (Kanada) Szent Pál Egyetemen. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél románul és angolul.

A hívek a kegytemplom előtti téren, kivetítő segítségével követhették a szertartást.

Kovács Gergely érsek mondott szentbeszédet

A csíksomlyói kegytemplomban a különböző egyházi méltóságok képviselői mellett, világi elöljárók és családtagok lehettek jelen.

„A püspöki szolgálat nem szólista szerep, hanem a szeretetről és az egységről szól” – hangzott el a szentmisén.

A főszentelő Kovács Gergely mellett, Jakubinyi György és Tamás József voltak a segédszentelők.

„A püspökség szolgálatot jelöl, nem pedig méltóságot” – mondta Kovács Gergely érsek.

Átadták Kerekes Lászlónak a püspöki jelképeket: az evangéliumot, a gyűrűt, a püspöksüveget és a pásztorbotot.

A jelképek átadását a hívek hosszas tapssal ünnepelték.

A fogadalmában hite megőrzésére és hivatásának teljesítésére tett ígéretet Kerekes László.

„Hála és öröm a szívemben” – fogalmazott a segédpüspökké szentelt Kerekes László.

A kegytemplom előtt várakozó hívek püspöki áldásban részesültek.

A szigorú szabályok betartására a gyulafehérvári főegyházmegye képviselői vigyáztak.

Számos hívő érkezett Kovászna megyéből, Kerekes László szülőföldjéről is.