„József vagyok, a testvéretek” – László Attila főesperes kolozsvári beiktatásán jártunk


-A A+

Ünnepi szentmise keretében, a kolozsvári piarista templomban iktatták be vasárnap Kolozs-Dobokai főesperesi tisztségébe, valamint a Szent Mihály plébánia plébánosi tisztségébe László Attilát. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálta. A szertartáson a testvéregyházak képviselői és a Kolozsváron és környékén szolgáló katolikus papság is részt vett. (A fotók a szerző felvételei)A szertartás elején a Szent Mihály plébánia nevében Bónis Endre gondnok köszöntötte az ünneplőket, ugyancsak ő nyújtott át ajándékot Kovács Gergely érseknek, aki az ünnepi szentmisét celebrálta.A szentmisén a kolozsvári piarista templom a szabályok betartása mellett is zsúfolásig megtelt. A főhajóban ülő hívek mellett a mellékhajó kisebb beugrásaiban is ültek érdeklődők.Az ünnepi szentmisére az összes római katolikus főesperest meghívták, emellett a magyar történelmi egyházak képviselő, valamint az ortodox egyház képviselői is részt vettek a beiktatáson.László Attila főesperes-plébános beiktatására világi méltóságok is érkeztek, Oláh Emese kolozsvári alpolgármester és Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke vettek részt a szent misén.A szentmisén a híveket Kovács Gergely érsek áldoztatta.Florentin Crihălmeanu görögkatolikus püspök köszöntését Marius Cerghezan  tolmácsolta, utána László Attila fiőesperes-plébános köszöntötte a meghívottakat és a gyülekezetet, hangsúlyozva jelmondatának üzenetét („József vagyok, a testvéretek”), hogy testvérként jött szolgálni a közösségbe paptársaival együtt.László Attila főesperes-plébános a székelyudvarhelyi Szombatfalváról került Kolozsvárra, miután Kémenes Lóránt Zoltán korábbi főesperest Nagyernyére helyezte át Kovács Gergely érsek.