Szentimrei Judit néprajzi szakírótól búcsúzik az RMDSZ


-A A+

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megrendülve hajt fejet Szentimrei Judit, a XX. századi erdélyi és a moldvai magyar népi kultúra klasszikus kutatója, a Kriza János Néprajzi Társaság alapító tagja előtt, kegyelettel emlékezik mindarra, amit az elhunyt Szentimrei Judit több évtizedes munkássága jelentett az erdélyi magyarság, közösségi életünk számára - írja Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke nekrológjában. 

Megrendülten fogadtuk a hírt: elhunyt Szentimrei Judit, a XX. századi erdélyi és a moldvai magyar népi kultúra klasszikus kutatója, a Kriza János Néprajzi Társaság alapító tagja.

Kolozsvárott született 1921. május 19-én, tanulmányait Kolozsváron, Budapesten és Helsinkiben végezte. 1940-től a Kós Károly által tervezett sztánai műtermében dolgozott és tanított. 1941 és 1944 között a kalotaszegi háziipar szakmai felügyelője és irányítója volt. 
1945-1946-ban a kolozsvári Állami Leánygimnázium tanára. 1946-tól az Iparművészeti Szövetkezet alapítója és bedolgozó tagja volt. 1950 és 1974 között a  kolozsvári Képzőművészeti Főiskola tanára. Már 1940-től számos hazai és külföldi kiállításon vett részt munkáival. 1955 és 1989 között a Dolgozó Nő, utána a Családi Tükör folyóirat szerkesztője, az 1970-es évektől a RTV bukaresti magyar szerkesztőségének tudományos tanácsadója. 

Első önálló munkája (Székely festékesek, Bukarest, 1958), melyben a székelyföldi, gyapjúból szőtt, színes festékesek motívumait és technikáit foglalta össze, magyarul és románul is megjelent.

Meghatározó szerepet vállalt a Román Tudományos Akadémia művészettörténeti osztályának dr. Kós Károly által vezetett kutatási programjaiban. Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit és dr. Nagy Jenő négy tájegység etnográfiai szintézisét jelentették meg a Kriterion Könyvkiadónál. A négy kiadvány (Kászoni székely népművészet. Kriterion Könyvkiadó,1972; Szilágysági magyar népművészet. Kriterion Könyvkiadó, 1974; Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. Kriterion Könyvkiadó, 1978; Moldvai csángó népművészet. Kriterion Könyvkiadó, 1981) a romániai magyar néprajztudomány klasszikus értékű alkotása.

A kolozsvári szerzőhármas még egy mezőségi és egy torockói kötet megjelentetését is tervezte. Ebből az alapkutatásból született meg Szentimrei Judit következő, nagy sikerű publikációja (Széki iratosok. Kriterion Könyvkiadó, 1982). A torockói szintézis csak 1989 után jelent meg (dr. Kós Károly - Szentimrei Judit - dr. Nagy Jenő - Halay Hajnal - Furu Árpád: Torockói népművészet. Kriterion Könyvkiadó, 2002).

Szentimrei Judit a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja volt, az 1989-es rendszerváltozás után cselekvő részt vállalt az Orbán Balázs Társaság, a Magyar Filológiai Társaság, a Romániai Képzőművészeti Szövetség és a Barabás Miklós Céh tevékenységében. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kegyelettel emlékezik mindarra, amit Szentimrei Judit több évtizedes munkássága jelentett az erdélyi magyarság, közösségi életünk számára. 

Azzal a reménnyel hajtunk most fejet gazdag életpályája előtt, hogy közösségi és szakmai elkötelezettségét méltó módon át tudjuk örökíteni az új nemzedékekre. 
Vigasztalódást gyászoló családjának!
Áldott és örök legyen az emléke!

HIRDETÉSKapcsolódó anyagok

EZT OLVASTA MÁR?

X