Fiatal erdélyi kutatókat díjazott a 160 éves Erdélyi Múzeum-Egyesület


-A A+Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) tavaszi közgyűlése a járvány miatt elmaradt ugyan, az éves díjazottak nevét azonban közzétették. Fiatal erdélyi térképészt és könyvtáros-történészt ismertek el.

A 35. életévüket nem betöltött magyar kutatók munkáinak járó Gróf Mikó Imre Díjat idén Gordán Edina könyvtáros A dési ferences rendház könyvtárának régi állománya című Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ kiadásában megjelent kötete kapta. Monok István méltatása szerint az idén díjazott kötet szerzője: „…sok éves munkával rendezte a dési ferences rendház könyvtárát, és az 1850 előtti dokumentumokat le is írta.”(…) „Gondosan figyelt arra, hogy az egyháztörténeti hagyományt alapul véve az Erdély történeti irodalom szempontjait is érvényesítse munkájában.”

A 45 év alatti magyar szakemberel elismerésére alapított Szabó T. Attila díjat, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat díját Bartos-Elekes Zsombor, a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Földrajzi Intézetének docense kapta. A díjra Bárth M. János korábbi díjazott javasolta, akinek laudációja szerint Bartos-Elekes Zsombor munkássága nem a szűkebben vett nyelvészet tudományterületéhez tartozik, de a térképi és hivatalos névhasználat vizsgálata, az erdélyi helynévhasználat tanulmányozása ezer szálon kötődik az alapítók céljaihoz és a díj névadójának, Szabó T. Attilának munkásságához is.

A szakmai bizottság döntése értelmében az EME Kiadójának tavalyi kiadványai közül kettő is megkapta az Év Könyve elsimerést: a Fehér Andrea által jegyzetekkel és bevezető tanulmánnyal közzétett Gróf Székely László élete s ez idők alatt lött világi viszontagságainak leírása. 1716-72., ami a Magyar Családtörténetek: Források sorozat első kötete, illetve Maczelka Csaba: A kora újkori angol utópiák magyar története.

Emellett az EME tiszteleti tagjává választotta Gaal Györgyöt, aki Egyed Emese méltatása szerint „több mint félévszázada beköltözött a tudomány bástyájába”, helytörténeti kutatásaival, ismeretterjesztő munkáival teremtett értéket.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X