Kisebbségben

 • KISEBBSÉGBEN: Zenepolitika, avagy a jelentések jelentőssége

  Ki ne ismerné vagy akár kedvelné is a renaissance udvari zenéit, Händel Tűzijáték-szvitjét vagy Vízizenéjét, Bach oratóriumait, Mozart Rekviemjét, Haydn kamaramuzsikáját és más klasszikus opuszokat, ha a klasszikus hangélményekről esik szó…?

 • KISEBBSÉGBEN: Hová tűnt a katonatiszt, avagy a nagy háború apró csodái

  Ismét egy könyv, mely nem az enyém, mert nem én írtam, mégis atyaian ragaszkodom hozzá, elvégre magam hordtam össze, szabad akaratból és senki által nem kényszerítve, mintha a sajátomon szorgoskodnék.

   

 • KISEBBSÉGBEN: Posztnemzeti európai kisebbségek

  A térségi és magyarországi kisebbségek kutatására szánt budapesti magyar akadémiai kisebbségkutató intézet igazgatója tette közzé azt a lehetséges tipológiát, melyben Közép- és Klelet-Európa földrajzilag „Németországtól keletre eső hét országában (Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban), valamint a történeti-egyházi, kulturális jellemzők révén ehhez a térséghez tartozó három történeti régiójában (Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban) összesen 107 olyan nemzeti, etnikai kisebbségi csoport található, amelyek lélekszáma a legutóbbi népszámlálások hivatalos adatközlése szerint meghaladta az ezer főt”.

 • KISEBBSÉGBEN: Etnikum és határ(átjárás)

  A társadalomtudományok széles körén belül szociológusok, etnológusok, kisebbségkutatók, kulturális antropológusok, humánföldrajzosok, pszichológusok használják alapvető szakirodalmi forrásként Fredrik Barth egykoron az etnikai csoportokról és csoporthatárokról szerkesztett alapművét.

 • KISEBBSÉGBEN: Az Üveghegyen is túl …

  Adalékok a  Baltikum  népcsoportjainak ismeretéhez

   

 • KISEBBSÉGBEN: Migrációnk, avagy a támadó védekezés állami programja

  Kortárs világunkban észlelhető Rossz és Gonosz a létére valamely feltárható „titokban” magyarázatot, sőt bizonyítékot meglelő szemléletmód különös energia-utánpótlást kap mostanság a kortárs európai változás-folyamatok egyik sarkalatos tényezőjétől, a migrációs jelenségtől…

 • KISEBBSÉGBEN: Van-e az állampolitikának antropológiája?

  Beavatás, ajándékozás, mana, fétis. Nagy-ember, rokonság, főnök és klán. Törzsek, dombok, rítus – valóság…

   

 • KISEBBSÉGBEN: „Volt” gyermekek (3.)

  Az anyanyelvű oktatás létét/életét illetően a beiskolázás számadatai a legérdekesebbek. Lehet vitatni ezeket, mert iskolai, megyei vagy minisztériumi szinten egy évben többször is begyűjtik azokat. Mivel az oktatás élő társadalmi forma, ezért enyhe mozgás évközben is megfigyelhető. Egyszer az egyik, másszor a másik adat kerül előtérbe. Az arányokon viszont ez nem sokat változtat. Ezeket a mutatókat  reális  tényként tudomásul kell vennünk.

 • KISEBBSÉGBEN: „Volt” gyermekek (2.)

  Tanulmányom, amint azt az első részben már jeleztem, az utolsó, statisztikai szempontból lezárt iskolai év (2014—2015) beiskolázási adatait veti egybe a húsz év előtti tanév (1994—1995) adataival.

 • KISEBBSÉGBEN: „Volt” gyermekek (1.)

  Írásom olyan diagnózist ismertet, amely összetevőinél fogva, végkövetkeztetéseit illetően, minden lehet, csak optimista kicsengésű nem. Mit tehetünk ez esetben? Érzésem szerint, akárcsak a jó orvosnak, közölnünk kell páciensünkkel az adatokkal alátámasztott következtetéseket, mert ellenkező esetben nem segíthetünk  a gyengélkedőn. Persze, a gyógyuláshoz a diagnózis még korántsem elegendő, de hiszem, hogy az első lépés , amit meg lehetett tenni... Még akkor is, ha a diagnózis itt-ott finomítható.

 • KISEBBSÉGBEN: Jegyzetek a Kollokviumról

  Véget ért a XI. Nemzetiségi Színházi Kollokvium Gyergyószentmiklóson, a Figura Stúdió Színház rendezésében. 

 • KISEBBSÉGBEN: Elképzelt rokonok és saját határok víziói

  inside express II. | Elképzelt rokonság | BARNA ORSOLYA és PÁLINKÁS BENCE GYÖRGY kiállítása

   

 • KISEBBSÉGBEN: Migránsok ideje (3.)

  A magyarországi hivatalos statisztika szerint 1956. október 23-át követően 151731 személy távozott illegálisan Magyarországról. A hivatalos osztrák és jugoszláv jelentések szerint ez a szám 193 885. 

 • KISEBBSÉGBEN: Alternatív életstratégiák?

  A szóban forgó könyv - Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor Alternatív életstratégiák. Budapest, Typotex Kiadó, 2014., 394 oldal - művészportrék, kortársak gondolatai, életvezetési elveik és stratégiáik kiadós válogatása, a máskéntgondolkodások illusztrációjaként a másként élés módjainak, előzményeinek súlyos áttekintése. 

 • KISEBBSÉGBEN: Boszorkányok, sámánok, varázslók

  A könyv részint szervesen illeszkedik az előző kameruni napló-kötethez, annak megkezdett gondolati ívét, megismerési útját, vizsgálati irányát, építkezését folytatólagossá teszi, mégpedig nem redundánsan, hanem új (frissített, aktualizált) tematikai körben; részint teszi mindezt újdonatúj kérdésfeltevésekkel és tónusokkal is

 • KISEBBSÉGBEN: Mwomboko

  A mwomboko a kenyai kikuju törzs tradicionális tánca, amelyet köszöntésképpen örömünnepek alkalmával adnak elő a törzs tagjai. A táncot párban járják, és a lépései miatt sokan hasonlítják az európai keringőhöz. 

 • KISEBBSÉGBEN: Migránsok ideje (1)

  Ez alább egy megközelítési kísérlet, napló és jegyzetfüzet formájában. E cím alatt megkísérlem összegyűjteni azokat a gondolataimat, olvasmányélményeimet, megjegyzéseimet vagy egyszerűen csak kérdőjeleimet is, amelyeket időszerűnek és szoros kapcsolatban állónak vélek az ún. migráns kérdéssel.

 • KISEBBSÉGBEN: Politikai igazság, térbeliség és önrendelkezés

  Kivételesen igazságtalan és öntelten hiú képzet lenne kiváló kollégám, Balogh István politikai filozófiai alapműve, 440 oldalas monográfiája után bármit is mondani remélni az igazság(osság) és politika, politikai társadalom és igazságosság-elméletek tárgykörében.