Románia 100 platform: ez Dacian Cioloș elképzelése az ország fejlesztéséről


-A A+A hazai politikustársadalomnak meg kell újulnia, és meg kell határoznia azokat a célkitűzéseket, amelyeket választási ciklusoktól függetlenül követni akar – áll Dacian Cioloș miniszterelnök „Románia 100 Platform” című programdokumentumátban.

A napokban nyilvánosságra hozott dokumentum alapján Romániát másképpen – becsületesen, tisztességesen, méltósággal – is lehetne kormányozni, amire kormánya mandátuma során törekedett is. A változtatást azonban folytatnia kell a parlamenti választások után megválasztott politikai kormánynak is.

A platform nevében a 100-as szám azt jelenti, hogy 2018-ban századik évfordulója lesz Románia és Erdély egyesítésének. A programdokumentum tíz kormányzási elvet fogalmaz meg, a nemzeti projektek portfoliója kíséretében.

Bűnvádi eljárás alatt álló politikusok kezébe kerülhet az ország

Az első elv az ország – talán legnagyobb – problémájára vonatkozik: korrupciómentes kormányzást akar. A korrupció ugyanis szegénységet, gyengén fejlettséget jelent, a korrupció elleni harcot ezért minden állampolgárnak fel kell vállalnia.

A második programpont a felelősségteljes politikai osztály megvalósítását tűzi ki célul. A parlamenti választások után ugyanis az a veszély fenyegeti Romániát, hogy az ország vezetése bűnvádi dossziékkal rendelkező emberek kezébe kerül, ezért a 100 éves Románia becsületes politikai osztályt, az igazságszolgáltatást tiszteletben, a társadalmi szükségleteket szem előtt tartó parlamentet érdemel, amelynek tagjai nem önös érdekeket követnek.

Romániának emellett olyan kormányra van szüksége, amelyet a jóérzés vezényel – hangzik a következő programpont. Az országnak erős, megreformált államra, szakértő, az emberekhez nyitottan viszonyuló adminisztrációra van szüksége.

Felszámolni a szegénységet

Romániának becsületesen dolgozó és becsületesen megfizetett állampolgárokra van szüksége. Az egészséges gazdaságot és az életszínvonalat csakis így, minél több munkahelyet teremtve lehet fenntartani. Ehhez beruházók és szilárd lábakon álló hazai és külföldi tőke kell.

Dacian Cioloș a szegénység rémképétől megszabadított Romániát szeretne, jelenleg ugyanis az ország közel fele szegénységben él. A gyermekek harminc százaléka felhagy a tanulással, az ország európai szinten a legfejletlenebb társadalombiztosítási rendszerrel rendelkezik, a szegény tömegeket a politikusok „választási manőverezésre” használják. Folytatni kell tehát a társadalombiztosítási rendszer reformját, a szegény emberek segítségére siető törvénycsomagokat kell elfogadni, amelyek lehetővé teszik a valóságos társadalmi integrációt.

A programdokumentum ugyanakkor versenyképes gazdaság megteremtését tűzi célul. Az egyesülés után 100 évvel Románia még nem rendelkezik a Kárpátokon átívelő autópályával. A szegénység pólusa európai viszonylatban is Romániában van, a fejlettségi különbségek igen nagyok a különböző tartományok között. Sok évre szóló tervek kidolgozására van tehát szükség, amelyek egyaránt támaszkodnak a hazai anyagi forrásokra és az európai alapokra, amelyek ösztönzik a magánberuházásokat és hatékonyabbá teszik a közberuházásokat. Továbbra is hangsúlyt kell helyezni a bürokrácia elleni harcra, a közbeszerzésnek átláthatóbbá kell válnia, ami a beruházások maximális hatékonyságához vezet.

Tanult, egészséges Románia

A programdokumentum újabb pontja az oktatásra vonatkozik. Jelenleg az oktatási rendszer nagyrészt elveszítette hitelességét, a rendszer alulfinanszírozott, kizárja a tanulásból a szegényeket, a falvakon élőket. A műszaki és mezőgazdasági oktatásra senki sem figyel, az egyetemek pedig diplomagyárakká váltak.

Dacian Cioloș egészséges Romániát akar. Túlságosan is sok orvos hagyja el az országot, amelyben nem épülnek új kórházak. Románia az utóbbi 26 évben nem rendelkezett a kórházstruktúrák korszerűsítésére irányuló tervekkel. Az egészségügyi rendszer mélyreható reformja szükséges, amely kizárja a korrupciót, a politikum beavatkozásait, az érdekkonfliktusokat a kórház igazgatóságain belül, és amely megfelelő munkakörülményeket nyújt, lehetővé téve ezzel azt, hogy az orvosok az országban maradjanak.

Populista vagy demokratikus legyen Románia?

Az újabb programpont szerint olyan Romániát kell megteremteni, amelynek szava van az Európai Unióban és a NATO-ban. Romániának le kell döntenie: problémák forrása akar-e lenni, vagy a problémák megoldásokhoz kíván hozzájárulni. Dönteni kell arról is, hogy populista, etnocentrikus és demagóg Európát, vagy a demokrácia, a tolerancia és a gazdagság földrészének megteremtéséhez kíván hozzájárulni.

Romániának be kell bizonyítania, hogy erős ország, és az Európa egységére törekvő kemény maggal akarja tovább építeni az uniót. Az országnak ugyanakkor az Egyesült Államok legmegbízhatóbb kelet-európai partnerévé kell válnia, egyben maga mellé kell állítania a Moldovai Köztársaságbeli románokat, a nemzeti újjáéledésre kell törekednie.

A programdokumentum utolsó pontja azt szeretné, ha Romániát valamennyi lakosa magáénak érezné. A külföldre távozó románok nem hisznek abban, hogy jobban élhetnek az országban, ezért Romániának kötelessége támogatni őket azokban az országokban, amelyeket lakhelyükül választottak, egyben arra is törekedve, hogy ne idegenedjenek el hazájuktól és visszatérjenek oda.

A nemzeti értékek portfoliója

A „nemzeti projektek portfoliója” egyebek között a közigazgatási rendszer reformjáról, a korrupció elleni küzdelemről, az országot versenyképessé tevő stratégia 17 fejezetének gyakorlatba ültetéséről szó. De hangsúlyt helyez a „román gazdaság motorját” képező vállalkozókat támogató országos program megteremtésére, a szegénység-ellenes csomagterv alkalmazásának folytatására, a nemzeti érdekű beruházási tervek portfoliójának összeállítására, az alkalmazott kutatások előtérbe helyezésére, az erdők nemzeti programjának kidolgozására, a mezőgazdasági termelés támogatására.

A „nemzeti projektek portfoliója” előirányozza a földrengés és egyéb természeti csapások által előidézett károk megelőzésére és elhárítására vonatkozó program folytatását és tökéletesítését, az integrált területi beruházások stratégiájának megvalósítását, ezek elsősorban a Duna-Deltájára, a Zsilvölgyére, Moldovára és Verespatakra vonatkoznak.

A dokumentum szerint mindezek mellett nagy gondot kell fordítani Románia Európai Bizottsági elnöki tisztsége betöltésének előkészítésére, a tisztség átvételére 2019-ben kerül sor.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X