Megbuknának a honatyák a román állampolgársági vizsgán

Megbuknának a honatyák a román állampolgársági vizsgán


-A A+

Viszonylag könnyű kérdésekre kell válaszolniuk azoknak a külföldi állampolgároknak, akik román állampolgárságot is szeretnének szerezni. Ennek ellenére a román politikusok nagy része elbukna, ha netán vizsgáznia kellene. A Mediafax feltett néhány vizsgakérdést több képviselőnek és szenátornak, a válasz pedig többnyire csak hebegés-habogás volt.

Az állampolgársági vizsgakérdések a román nyelvvel, Románia történelmével, földrajzával, művelődési életével kapcsolatosak, és nem haladják meg az elemi, maximum a középiskolai szintet. A hírügynökség riporterei három kérdést tettek fel a honatyáknak: mivel tartozik az állampolgár az országnak, milyen hosszú a Kárpátok hegyláncolata és abból mennyi terül el Romániában, illetve melyik megyének a legkisebb a lakossága.

Az első kérdésnél a legtöbb honatya összetévesztette a kötelességeket az állampolgári hűséggel. A legtöbb politikus úgy vélte például, hogy az alkotmány tiszteletben tartása az ország iránti állampolgári hűséghez tartozik, holott az alaptörvényt minden állampolgárnak kötelessége betartani – akárcsak egyébként a törvényeket is. Csupán a szociáldemokrata Liviu Pop válaszolt részben helyesen a kérdésre, leszögezve, hogy az állampolgár hűséggel tartozik országának, népének.

A Kárpátok: nagy hegy

A Kárpátok hosszúságára vonatkozó második kérdés is sok bonyodalmat okozott a megkérdezett honatyáknak. A Mentsétek Meg Romániát Szövetség képviselője, Lucian Viziteu szerint „a Kárpátok az eléggé nagy hegy, hosszúsága elérheti akár a pár ezer kilométert is”, a hegylánc romániai hosszát pedig a „pár ezer kilométer” 15-20 százalékára becsülte.

A szociáldemokrata Liviu Pop úgy tűnik, odafigyelt a földrajzórákon, mert szinte pontosan tudott válaszolni a kérdésre. A Kárpátok hosszát 1700-1800 kilométerre, romániai hosszát pedig 850 kilométerre becsülte.

A nemzeti liberálisok honatyái nem voltak hajlandók válaszolni a kérdésre. Florin Roman azzal tagadta meg a választ, hogy először dokumentálódnia kell, hiszen a román állampolgárságért folyamodó személyek is megkapják a vizsga előtt a pontos dokumentációt, és van idejük felkészülni a kérdésekre.

Florin Cîțu szenátor azzal utasította el a kérdéseket, hogy ő nem akar magának román állampolgárságot, hiszen már születése óta megkapta. Ezzel legalább bizonyságát adta annak, hogy némiképpen ismeri az ország alkotmányát.

Az ALDE szenátora, Viorel Ilie beismerte, nem tudja, hogy milyen hosszú a Kárpátok láncolata, ám szerinte a hegylánc legalább 40 százaléka Romániában van. Hozzátette azonban, hogy Románia legfőbb kérdését nem a Kárpátok hossza, nem az általános műveltség kérdése, hanem a bürokrácia jelenti, a román állampolgárságot elnyerő személyeknek nem az általános műveltségüket kell majd fitogtatniuk, hanem a bürokrácia ellen kell harcolniuk.

A román nyelvet gyakran kerékbetörő EP-képviselő, Maria Grapini pedig azért nem volt hajlandó válaszolni, mert a kérdések szerinte nincsenek semmilyen összefüggésben parlamenti munkájával. A szociáldemokraták képviselője, a „géppuskás” Cătălin Rădulescu nem tagadta, gőze sincs a Kárpátok hosszáról.

„Nehéz kérdés”

A legkisebb lélekszámú megyére vonatkozó kérdést a megkeresett honatyák legnagyobb többsége „igen nehéznek” nevezte. Az ALDE színeit képviselő Viorel Ilie azt tudta, hogy ő a egyik legnépesebb megyét, Bákót képviseli, és abból próbált meg kiindulni, hogy a megyéket képviselő honatyák száma alapján állapítsa meg a legkisebb lakosságú megyét, így három megyére tippelt: Krassó-Szörényre, Mehedinți-re és Kovásznára.

Liviu Popnál a „szórás” még nagyobb volt, ő Ialomițát, Tulceát, Kovásznát és Szilágy megyét nevezte meg, végül is Kovászna mellett döntött. Lucian Viziteu Szilágy megyére szavazott, igaz, hozzátette: korántsem biztos ebben, Cătălin Rădulescu pedig Vaslui, Kovászna, Hargita, Giurgiu, Tulcea megyére gondolt, sőt, még a Duna-Deltát is „kevés lakossággal rendelkező övezetnek” titulálta.  

A „géppuskás” politikus egyébként teljes mértékben felháborodott azon, és egyenesen ostobaságnak minősítette, hogy a román állampolgárságot megszerezni akarók számára ilyen nehéz kérdéseket tesznek fel. Véleménye szerint olyasmit kellene kérdezni tőlük, hogy Romániában milyen a hivatalos államnyelv, milyen a román nemzeti zászló, vagy nevezzék meg Románia fővárosát. És azt is megígérte, hamarosan intézkedni fog, beszél a kérdésekről a román állampolgársággal foglalkozó kollégáival.

A három kérdésre a helyes válaszok egyébként a következők:

  • A román állampolgár hűséggel tartozik hazájának, amelyet meg kell védenie, adóznia kell jó hiszeműen kell élnie szabadságjogaival, hogy ne sértse mások szabadságát.
  • A Kárpátok hossza 1600 kilométer, ebből 800 kilométer Romániában van.
  • A legkisebb megye Kovászna megye.
HIRDETÉSKapcsolódó anyagok

EZT OLVASTA MÁR?

X