Rossz hír a tanévkezdésre: hibáktól hemzsegnek az iskolai tankönyvek


-A A+

Idén a megszokottnál is több hiba csúszott be a Didaktikai és Pedagógiai Könyvkiadó gondozásában megjelent tankönyvekbe, elsősorban a hatodikosokéba. Az oktatási minisztérium már csak annyit tehet, hogy a digitális változatban kijavítja a bakikat.

Stan Stoica történelem tanár összeírta például a hatodikos történelemkönyvben fellelhető tévedéseket, miután saját könyvének kéziratát az állami kiadó visszautasította. Így például közismert személyiségek nevei hibásan jelennek meg. Michelangelo családneve Buanarroti helyett Buanarottiként szerepel. Nem elírásról van szó, mivel a reneszánsz mesternek neve hét alkalommal szerepel ugyanígy, vagyis hibásan.

A kiadó által elfogadott könyvben a szerző nem létező térképekre utal, az inkákról beszélve egyik hivatkozásában Kolumbusz Kristófra és az aztékokra hivatkozik. A voltaire-i életmű meghatározó jelentőségű alkotása, a Candide vagy az optimizmus című tézis- és kalandregényének címe a szerző szerint Candid vagy az optimista.

Félrevezetik a hatodikos nebulókat az eretnek szó magyarázatával is. A szerző hibásan úgy tudja, hogy az eretnek hitetlent jelent, holott a valóságban, a katolicizmus felfogása szerint az eretnek olyan személy, aki magát keresztényeknek tartja ugyan, de a katolikus hittől eltérő nézeteket vall.

A szerző pontatlanul idézett forrásokra hivatkozik, nem tartja tiszteletben az eredeti szöveget. A történész Aurel Deceitől származó idézet például Decei több oldalas eszmefuttatásának amolyan egyvelege, a történelem tankönyv szerzője a kihagyott részeket sem pontozta ki.

A könyvben ilyen mondatok vannak: „1830-ban vált független állammá”. A szerző Görögországra gondolt – ezt azonban sehol sem közölte a diákkal. Ugyanakkor arra kéri a tanulókat, hogy a közölt térkép alapján nevezzen meg két olyan gyarmatosító országot, amelyekkel szemben a latin-amerikai népek kikiáltották függetlenségüket. A térképen azonban szabad szemmel kiolvashatatlanok az államok nevei.

Giordano Bruno és Galileo Galilei „esettanulmánya” kapcsán a szerző felkéri a nebulókat, hogy beszéljenek mind a három csillagászról. Senki sem tudja, ki lenne a harmadik csillagász. A reformáció kérdéskörét a szerző csupán a protestánsok szempontjából tárgyalja, nem említi a tényt, hogy a protestánsok sem voltak toleránsak, ők sem tűrtek meg másfajta véleményeket. Ugyanakkor olyan témák átismétlésére szólítja fel a tanulókat, amelyek nem szerepelnek a tankönyvben.

Tasmánia – mint Vanuatu

De nem különb a hatodik osztályosok idén jóváhagyott földrajz tankönyve sem. Csak egy-két példát említsünk meg. Turnu Măgurele városa Turnu Severin helyén van, a Vörös-tenger helyett Holt-tenger szerepel, Ascension szigetét pedig Asuncion szigeteként említik, Tasmániát viszont Vanuatura keresztelték el.

A csúcsot azonban alighanem a hatodikosok két biológia tankönyve éri el, amelyek egyikében rossz helyen – tükörnézetben – tüntetik fel a szívet és a májat. A vérerek összesített hosszúsága hol 160 ezer, hol 96 ezer kilométer, a penészt pedig a parazitákkal tévesztik össze, holott utóbbi szaprofita, nem pedig parazita.

A szerzők felteszik a kérdés: miért van az, hogy a zuzmók szomszédságában nem nőnek más növények is? Csakhogy a zuzmó nem növény, helytelen tehát a kérdésnek az a része, hogy „más növények is”. Az egyik biológia tankönyv szerint a köröm kitint tartalmaz – valójában azonban keratint. A bélférget betegségnek neveik, holott azok „csak” megbetegedést okozó paraziták.

Így reagált a minisztérium

Az oktatási minisztérium kedden közölte, hogy az összesen 140 ezer példányban kinyomtatott biológia tankönyvek digitális változatában mielőbb kijavítják az észlelt hibákat, az iskoláknak pedig szétküldenek egy nyomtatott hibajegyzéket. A tárca ugyanakkor bizottságot hoz létre a történtek kivizsgálására. A minisztérium arra is ígéretet tett, hogy a jövőben változtat a tankönyvkiadási procedúrán.

Az oktatási minisztérium idén 24 millió lej értékű szerződést kötött a Didaktikai és Pedagógiai Könyvkiadóval a tankönyvek kiadásáról. Valentin Popa oktatási miniszter augusztusban jelentette be, hogy ebben a tanévben több mint félmillió 1-6. osztályos tanuló kap új tankönyvet, összesen 63 tantárgyból, összesen 2,6 millió példányban.

A minisztert arról is beszélt, hogy az országban nincsenek tankönyvírók, ezért a minisztérium ősszel létrehoz egy bizottságot, amelynek az lesz a feladata, hogy tankönyvírásra képezzen ki tanárokat.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X