A magánszemélyek kárára duplázta meg erdőbirtokát az állam

1922-ben a teljes romániai erdőterületnek csupán 24,1 százaléka volt az állam birtokában, jelenleg azonban szinte a fele. A legnagyobb magánbirtokos a svéd IKEA, 48 ezer hektárral. 

Egy évszázad alatt mintegy 10 százalékkal csökkent a romániai erdők területe, derül ki, ha a jelenlegi statisztikai adatokat összehasonlítjuk az 1922-ből származókkal. Abban az évben az erdős területek 7,3 millió hektárt tettek ki – ebben az értékben szerepel Besszarábia is, igaz, hogy az időközben önállósult tartomány erdőben szegény vidéknek számított már akkoriban is. 2017 végén az Országos Statisztikai Hivatal nyilvántartásaiban 6,4 millió hektár erdő szerepel. Ezt az adatot egyes környezetvédő szervezetek túlzónak tartják, arra hivatkozva, hogy a fakitermelés valós mértéke kb.40 százalékkal nagyobb a hivatalosnál, évi 18-20 millió helyett 26-28 millió köbméter, amelyből az következik, hogy a valós erdőterület kisebb a hivatalos statisztikákban szereplőnél.

A tulajdonosi struktúra tekintetében azonban az adatok maximálisan megbízhatóak. 1922-ben az erdők 49,2 százaléka magánkézben volt, az állam pedig a teljes területnek csupán 24,1 százalékát birtokolta. A fennmaradó 27,7 százalék közbirtokosságok és intézmények tulajdonában volt. Napjainkban a messze legnagyobb tulajdonos az állam, ami arra utal, hogy a visszaszolgáltatás rengeteg kívánnivalót hagy maga után. A Romsilva állami vállalat 3,14 millió hektár felett rendelkezik, ami a teljes erdőterület 48 százaléka. A második legnagyobb tulajdonos az IKEA 48 ezer hektárral. A svéd óriásvállalatnak saját erdészete van.

Tízezer hektárnál több erdője három cégnek van még, a szintén svéd Greenhold Romwoodnak (17 ezer hektár), a német Silvirom Navaronak (13 ezer hektár) és a finn Tornatornak (11 ezer hektár). A tizenöt legnagyobb erdőtulajdonos között hat erdélyi önkormányzat is van: a telcsi (Beszterce-Naszód), a brassói, a négyfalusi (Brassó megye), a resinári (Szeben), az újradnai (Beszterce-Naszód) és a nagybányai. A legkiterjedtebb, 17 600 hektáros birtokkal Telcs község rendelkezik, de még Nagybányának is tekintélyes terjedelmű, 8400 hektár erdője van.

A magánszemélyek között Sturdza Gheorghe Ioan Eric a legnagyobb birtokos, a hercegi felmenőkkel büszkélkedő úriembernek 9000 hektárja van Neamț megyében. A Román Akadémia szintén nagybirtokosnak számít 15 773 hektárral, a királyi család úgyszintén 14 ezer hektárral.

Egy hektár erdő piaci értéke 2000 és 5000 euró között változik, fafajtától és kortól függően, a legdrágább a tölgy. Ez azt jelenti, hogy a vitatott bírósági ítélettel a Bánffy-örökösöktől visszaállamosított 9300 hektárnyi erdő legkevesebb 19 millió eurót ér.

A legtöbb erdő, 437 ezer hektár, Szucsáva megyében van. Erdély erdőben leggazdagabb megyéi, Krassó-Szörény és Hunyad, 420 ezer, illetve 316 ezer hektárral, de összterületéhez képest sok az erdő Hargitában is, 264 ezer hektár.

Kapcsolódók

Kimaradt?